Katharina Dale Håkonsen" />

Flyplassansatte saksøkte Aviator da de ikke fikk jobb, men tapte i retten. Nå har de anket dommen

69 Widerøe-ansatte fikk ikke jobb i Aviator da selskapet overtok kontrakten med SAS ved fire norske flyplasser. Ansatte saksøkte Aviator, men tapte i retten. De har anket avgjørelsen til lagmannsretten.
KAMP I RETTSSYSTEMET: Gulating lagmannsrett skal avgjøre om ansatte i Widerøe Ground Handling har rett på å bli virksomhetsoverdratt til Aviator Airport Alliance. Illustrasjonsfoto.

KAMP I RETTSSYSTEMET: Gulating lagmannsrett skal avgjøre om ansatte i Widerøe Ground Handling har rett på å bli virksomhetsoverdratt til Aviator Airport Alliance. Illustrasjonsfoto.

Widerøe/Hampus Lundgren

katharina@lomedia.no

Flyplassansatte som sørger for at passasjerer kommer seg om bord på flyene og lemper riktig bagasje på rett fly jobber i ulike leverandører av bakketjenester. Hvert tredje eller fjerde år kjenner de på utrygghet i jobben. De tjenestene de yter til flyselskapene blir nemlig satt ut på anbud. Bedriften de jobber i må konkurrere om å beholde oppdraget. Og taper arbeidsgiver, kan ansatte miste jobben om de ikke får følge med over til konkurrenten, såkalt virksomhetsoverdragelse.

LESTE DU DENNE?: Regjeringen vil lovfeste retten til hele stillinger – Shabaz øyner håp

LO mener dommen er feil

For et år siden tapte Widerøe Ground Handling (WGH) anbudet på bakketjenester til SAS-flyginger ved fire flyplasser. Konkurrenten Aviator Airport Alliance vant konkurransen og ansatte en god del av bakkepersonellet i WGH, men ikke alle. Derfor saksøkte 69 tidligere Widerøe-ansatte Aviator for manglende virksomhetsoverdragelse. De tapte i Hordaland tingrett. Nå har de anket dommen til lagmannsretten. 

– Vi mener at dommen er feil. Tingretten har blant annet ikke vektlagt arbeidstakervernet i tilstrekkelig grad og har feiltolket bestemmelsen som ligger til grunn for virksomhetsoverdragelse, som vi mener bestemt skal gjelde i denne saken, sier LO-advokat Fredrik Wildhagen.

Sissel M. Rasmussen

Sammen med LO-advokat Edvard Bakke representerer han saksøkerne hvor fire er medlem av Handel og Kontor i Norge. Resten er fagorganisert i Fellesforbundet.

– Uthuling av stillingsvernet

– Hvis det ikke er virksomhetsoverdragelse, har man ikke rett til å bli med over til den nye bedriften som vant anbudet. Dette kan føre til en fullstendig uthuling av stillingsvernet, sier Wildhagen. 

Han forklarer hvorfor:

– Dette er kontrakter som er ute på anbud jevnlig. Like ofte står ansatte i fare for å miste jobben sin av usaklige hensyn. Uten virksomhetsoverdragelse, kan arbeidsgivere friere velge hvem de vil ansette, sier han.

Advokaten tror de har gode sjanser for å vinne fram i Gulating lagmannsrett, men utfallet er på ingen måte gitt, understreker han. 

Anken er sendt inn. Nå venter saksøkerne og advokatene på tilsvar fra Aviator. Saken kommer trolig opp i lagmannsretten en gang før sommeren eller like over, ifølge Wildhagen. 

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Virksomhetsoverdragelse

En virksomhetsoverdragelse innebærer at en virksomhet eller avdeling overføres fra en arbeidsgiver til en annen.

De ansatte får beholde jobben.

Den nye arbeidsgiveren får i utgangspunktet ansvar for å følge avtalene de ansatte hadde med sin tidligere arbeidsgiver, men kan reservere seg mot dette.

Kilde: Arbeidsmiljøloven

Virksomhetsoverdragelse

En virksomhetsoverdragelse innebærer at en virksomhet eller avdeling overføres fra en arbeidsgiver til en annen.

De ansatte får beholde jobben.

Den nye arbeidsgiveren får i utgangspunktet ansvar for å følge avtalene de ansatte hadde med sin tidligere arbeidsgiver, men kan reservere seg mot dette.

Kilde: Arbeidsmiljøloven