FIKK UTBETALT TARIFFLØNN TIL SLUTT: Thomas Haugen og Magnus Olaussen takker HK for at forbundet hjalp dem etter konkursen.

FIKK UTBETALT TARIFFLØNN TIL SLUTT: Thomas Haugen og Magnus Olaussen takker HK for at forbundet hjalp dem etter konkursen.

Martin Guttormsen Slørdal

Bensinstasjonen gikk konkurs. Nå har Thomas og Magnus endelig fått 88.000 kroner på konto, fra en ordning de ikke kjente til

HK-medlemmene ventet lenge, men ikke forgjeves. Nå har de fått penger fra lønnsgarantifondet.
2019051410115220190514103902

martin.slordal@lomedia.no

HK-medlemmene Magnus Olaussen og Thomas Haugen jobbet begge som stasjonsmedarbeidere på Circle K i Kongsvinger, også kalt Langeland Autocenter. I slutten av september i fjor ble alle ansatte innkalt til møte med daglig leder. Beskjeden var nedslående: Det gikk dårlig med økonomien på bensinstasjonen. En uke senere var den konkurs, og ingen av de ansatte hadde lenger noen jobb å gå til.

– Det er en beskjed man aldri er forberedt på. Jeg husker at jeg tenkte: «Hva i all verden skal jeg gjøre nå?», sier Magnus Olaussen.

Ny vei ga færre kunder

Bensinstasjonen hadde ti ansatte, tre av dem var HK-medlemmer. Stasjonen lå rett ved hovedveien mellom Kløfta og Kongsvinger, og var et naturlig stoppested for å fylle bensin. I 2014 sto den nye europaveien klar. Da ble innfartsåren til Kongsvinger flyttet til den andre siden av byen.

Magnus Olaussen har jobbet på bensinstasjonen fra 2013. Han sier at den nye veien ga færre kunder.

– Vi måtte tenke nytt. Blant annet begynte vi med rikstoto på bensinstasjonen, og det tok seg litt opp igjen. De trofaste kundene fortsatte å komme, men det ble ganske stille etter hvert, sier han.

Det holdt i fire år før konkursen var et faktum.

HK tok kontakt

Regionsekretær Eirine Saaler Nabben i HK Indre Østland leste om konkursen i lokalavisa. Saaler Nabben visste at dette var en bedrift hvor HK hadde medlemmer og tariffavtale. Hun kontaktet de tre medlemmene for å høre hva som hadde skjedd, og for å bistå dem med å søke midler fra lønnsgarantifondet.

Kort fortalt er lønnsgarantifondet en statlig ordning som skal sikre at arbeidstakere får utbetalt lønn, feriepenger og annet vederlag ved en konkurs. Du kan ha krav på å få dekket lønn i inntil seks måneder. Du kan også ha krav på pensjonsytelser og opptjente feriepenger. Det er Nav som forvalter denne ordningen.

Lagde regnestykke

Verken Magnus Olaussen eller Thomas Haugen kjente til lønnsgarantifondet, og var glade for henvendelsen fra HK.

– Det er ikke veldig vanlig at vi hjelper til med dette. Men jeg hadde et møte med alle de tre medlemmene våre, så kunne de etterpå hjelpe hverandre med utfylling av papirer, sier Eirine Saaler Nabben.

Ved en konkurs oppnevner tingretten en advokat som såkalt bostyrer. Bostyreren skal blant annet informere de ansatte om hvilke rettigheter de har i lønnsgarantifondet. Denne informasjonen kan være vanskelig å forstå, har Saaler Nabben erfart.

Da hun og de tre HK-medlemmene begynte å regne ut hva de hadde krav på av lønn, feriepenger og pensjonsytelser, viste lønnslippene også at de ikke var plassert på riktig lønnstrinn etter tariffavtalen som var gjeldende i bedriften. Dette tok de med i kravet som ble sendt til bostyrer i midten av oktober. HK-medlemmene krevde å få utbetalt mellomlegget mellom lønna de hadde fått og tarifflønn, lønn en måned etter konkursen, pensjonsytelser og feriepenger. Kravet var på totalt 284.330 kroner.

HJALP TIL MED UTREGNING: Regionsekretær Eirine Saaler Nabben hjalp HK-medlemmene med å regne ut hva de hadde krav på i lønnsgarantifondet.

HJALP TIL MED UTREGNING: Regionsekretær Eirine Saaler Nabben hjalp HK-medlemmene med å regne ut hva de hadde krav på i lønnsgarantifondet.

Martin Guttormsen Slørdal

Lang saksbehandling

Nesten fem måneder senere kom pengene fra lønnsgarantifondet inn på kontoene til HK-medlemmene. Til sammen fikk de tre utbetalt 184.418 kroner, 100.000 kroner mindre enn de krevde. Dette skyldtes en regnefeil fra HKs side, opplyser Eirine Saaler Nabben. Hun mener uansett at saksbehandlingstida i ordningen er for lang. Pensjonsytelsene de ansatte har krav på, er ennå ikke utbetalt.

– De som mister jobben er i ei krise. At det tar så lang tid å få pengene på konto, gjør situasjonen enda mer håpløs for dem det gjelder, sier hun.

Ekstra krise ble det for Magnus Olaussen. Han satt nemlig på skolebenken en dag i uka for å utdanne seg til rørlegger. Fordi han var skoleelev er reglene slik at han ikke hadde rett til dagpenger fra Nav.

– Jeg levde på knekkebrød og vann og følte meg helt hjelpeløs. Det hadde ikke gått uten en liten reservekonto og hjelp jeg fikk av familien, sier han.

Fikk god hjelp

Magnus Olaussen og Thomas Haugen fikk henholdsvis 76.856 og 11.360 kroner utbetalt. Det siste HK-medlemmet, som HK-Nytt ikke har møtt, fikk tilbake over 96.000 kroner. Thomas Haugen fikk ikke utbetalt så mye som de andre. Det skyldes at han gikk på arbeidsavklaringspenger i tida før konkursen på grunn av en skulderoperasjon. Men begge karene er enige om at HK-medlemskapet er vel anvendte penger.

– Vi hadde kanskje klart å regne selv, men det ble ganske komplisert å finne ut av tarifflønna vi hadde gått glipp av. Kunnskapen HK hadde gjorde det mye lettere for oss, sier Magnus Olaussen.

Husk å søke!

Eirine Saaler Nabben sier at det viktig å huske på å søke lønnsgarantifondet hvis bedriften du jobber i går konkurs. Du trenger ikke å synes synd på arbeidsgiveren.

– Dette er penger du har krav på. Lønnsgarantifondet er en del av velferdssystemet som er finansiert via skattebetalingen, sier Saaler Nabben.

Ved en konkurs kan mange HK-medlemmer slite med å betale HK-kontingenten sin. Regionsekretæren oppfordrer de som sliter økonomisk til å ta kontakt med regionkontoret de tilhører.

– Ring oss og vær ærlig om hvordan det står til. Vi prøver gjerne å komme fram til en løsning slik at folk fortsatt kan være medlem i HK, sier hun.

Fra helvete til himmelrike

Nå smiler livet mer til både Magnus Olaussen og Thomas Haugen. Haugen er bedre i skulderen sin, og Olaussen har fått læreplass som rørlegger og er på vei inn i Fellesforbundet.

– For meg har det gått fra helvete til himmelrike. Det er ikke før man sitter midt i det at man skjønner hvor bra hjelp du kan få som organisert, og at det er et system i samfunnet som tar vare på deg, sier Magnus Olaussen til HK-Nytt.

{"436243":{"type":"s","url":"/image-3.436243.680d6a203b","cap":"HJALP TIL MED UTREGNING: Regionsekretær Eirine Saaler Nabben hjalp HK-medlemmene med å regne ut hva de hadde krav på i lønnsgarantifondet.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"84","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"Lønnsgarantifondet:","closed":false,"place":"Lagde regnestykke"},{"type":"f1","title":"Tre ting å huske på ved konkurs","closed":false,"place":"Husk å søke!"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}

Lønnsgarantifondet:

• Lønnsgarantien skal sikre at du som arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger, pensjonsytelser og annet arbeidsvederlag som du har til gode, men som arbeidsgiveren ikke er i stand til å betale på grunn av for eksempel konkurs.

• Ordningen gjelder for arbeidsforhold der arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift til Folketrygden. Den skal blant annet dekke lønn og annet vederlag for inntil seks måneder.

• Du kan få dekket inntil 2G (Folketrygdens grunnbeløp).

• Etter en konkurs dekkes krav i inntil en måned regnet fra konkursåpningsdagen. Dette gjelder også hvis det er avtalt eller lovfestet lenger oppsigelsestid.

• Dokumentasjon for kravet kan være arbeidskontrakt og lønns- og trekkoppgaver.

• Søknaden skal sendes til bostyrer, som er oppnevnt av tingretten. Bostyrer plikter å opplyse de ansatte om lønnsgarantifondet ved en konkurs.

• Det er bostyrer som utbetaler pengene.

• Det er viktig å holde fristen som tingretten har satt for å melde krav i boet.

• Du vinner mer utfyllende opplysninger på nettsidene til Nav.

Kilde: nav.no

Tre ting å huske på ved konkurs

1. Ta umiddelbart kontakt med Nav. Her melder du deg som jobbsøker straks jobben din er borte. Du må være jobbsøker for å ha krav på dagpenger, og det er viktig å fylle ut alle nødvendige skjemaer knyttet til dette.

2. Sørg for å gjøre krav på utestående lønn og feriepenger. Det er staten, gjennom lønnsgarantifondet, som skal dekke utestående lønn og feriepenger ved en konkurs. Det er bostyrer som skal ha søknaden til lønnsgarantifondet. Forhold deg til bostyrer som din arbeidsgiver og få med deg beskjeder og informasjon derfra. HK-kontoret ditt kan også hjelpe til med veiledning knyttet til utfylling av skjemaer, men det er bostyrer som har det totale ansvaret.

3. Meld fra til HK om at du har blitt arbeidsløs. Da skal du nemlig ikke betale full kontingent, men kun forsikringsandelen på 166 kroner
i måneden. Hvis du har reservert deg mot LO Favørs advokatforsikring, er summen på 105 kroner i måneden.

{"436243":{"type":"s","url":"/image-3.436243.680d6a203b","cap":"HJALP TIL MED UTREGNING: Regionsekretær Eirine Saaler Nabben hjalp HK-medlemmene med å regne ut hva de hadde krav på i lønnsgarantifondet.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"84","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"Lønnsgarantifondet:","closed":false,"place":"Lagde regnestykke"},{"type":"f1","title":"Tre ting å huske på ved konkurs","closed":false,"place":"Husk å søke!"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}

{"436243":{"type":"s","url":"/image-3.436243.680d6a203b","cap":"HJALP TIL MED UTREGNING: Regionsekretær Eirine Saaler Nabben hjalp HK-medlemmene med å regne ut hva de hadde krav på i lønnsgarantifondet.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"84","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"Lønnsgarantifondet:","closed":false,"place":"Lagde regnestykke"},{"type":"f1","title":"Tre ting å huske på ved konkurs","closed":false,"place":"Husk å søke!"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}