ØKT LØNN: Første del av lønnsoppgjøret for de ansatte i Vinmonopolet er ferdig. De kan ha mer i vente.

ØKT LØNN: Første del av lønnsoppgjøret for de ansatte i Vinmonopolet er ferdig. De kan ha mer i vente.

Martin Guttormsen Slørdal

Ansatte i Vinmonopolet får 4.388 kroner – så langt

De sentrale forhandlingene i Spekter-området blir ofte omtalt som en blåkopi av frontfaget. Det gjelder også i år. De om lag 52.000 LO-organiserte får et sentralt tillegg på 4.388 kroner.
15.04.2021
14:57
15.04.2021 14:57

morten@lomedia.no

LO Stat og Spekter fulgte opp forhandlingene mellom LO og NHO – det såkalte frontfaget – med sine sentrale forhandlinger. A-delen, som de sentrale forhandlingene i Spekter-området kalles, blir ofte kalt for «blåkopien». Den er i store trekk helt lik avtalen mellom LO og NHO – spesielt når det gjelder økonomi. Slik er det også i år.

Alle får et sentralt tillegg på 4.388 kroner. Medlemmer som har årslønn på 455.967 kroner eller mindre får et lønnstillegg på 6.338 kroner.

Dette tilsvarer frontfagets 2,25 kroner i tillegg i timen og et lavlønnstillegg på en krone mer i timen.

Bakgrunn: LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

2,7 prosent

Selv om det i protokollen fra forhandlingene ikke sier noe om hvor stor ramme lønnsoppgjøret skal ha, sier både LO Stats og Spekters forhandlingsledere at oppgjøret skal følge frontfaget.

– Resultatet er i tråd med forutsetningene for frontfaget mellom LO og NHO, skriver Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat, i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Mens Spekters administrerende direktør, Anne-Kari Bratten, følger opp med:

– Spektermedlemmene har ambisjoner om å få til gode løsninger innen normen fra frontfaget, skriver Bratten i Spekters pressemelding.

Den økonomiske rammen for frontfaget er beregnet å være på 2,7 prosent. Det betyr at når alle forhandlinger er unnagjort, både de sentrale og de lokale, skal den gjennomsnittlige lønnsveksten være på 2,7 prosent fra i fjor til i år.

Noe av dette ble delt ut allerede før lønnsoppgjøret startet. Både som følge av at alle som fikk et lønnstillegg i fjor automatisk tjener mer i år enn året før, og at noen har gått opp i lønn på grunn av blant annet ansiennitet. Og nå er altså enda en brikke, de sentrale tilleggene, i oppgjøret på plass.

Les også: Her er resultatet for flertallet av de ansatte i varehandelen

B-delen

Nå skal Spekter-oppgjøret fortsette med lokale forhandlinger ute i bedriftene – i det som i Spekter-oppgjøret kalles for B-delen.

Frist for avslutning av de lokale forhandlingene er onsdag 5. mai. Kultursektoren har frist til fredag 4. juni. I Norges Bank skal forhandlingene være avsluttet onsdag 12. mai. NRK må i løpet av torsdag 22. april. B-delsforhandlingene for de ansatte i Vinmonopolet skal foregå 27. april.

Frist for de videre forhandlinger i områdene som omfatter helseforetakene, sykehusene eller virksomheter eid av helseforetakene avtales senere.

Hvem er medlemmer i Spekter? Her er oversikten over alle overenskomstområdene

Skal jobbe for flere kultur-lærlinger

Selv om årets oppgjør er et mellomoppgjør, og i utgangspunktet kun skal handle om økonomi, har LO Stat og Spekter diskutert behovet for lærlinger og pensjon i kultursektoren.

På grunn av pandemien har færre skoleelever fått den lærlingplassen de trenger for å fullføre utdannelsen. I protokollen skriver Spekter og LO Stat at «Partene i den enkelte virksomhet oppfordres til å diskutere muligheten for å ta inn ekstra lærlinger i 2021.»

– Jeg er glad vi er enige med Spekter. Det betyr mye for dem som tar fagutdanning å ha utsikter til en lærlingplass. Nå forventer LO Stat at virksomhetene følger opp, sier Henriette Jevnaker, nestleder i LO Stat.

Partene er også enige om at livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser i kultursektoren blir en del av forhandlingene på virksomhetene.

15.04.2021
14:57
15.04.2021 14:57