Erlend Angelo

Vi har besøkt 15 arbeidsplasser i Innherred. Les om arbeidsfolkene som holder hjulene i gang

Les medlemmenes ulike historier om sitt arbeidsliv. Du kan også lære deg noen trønderske ord og uttrykk i samme slengen.
LENE SVENNING OG EVA LER NILSEN (tekst)
MARTIN G. SLØRDAL OG ERLEND ANGELO (foto)
2018121011093320181212104442

Erlend Angelo

Erlend Angelo

Martin Guttormsen Slørdal

Erlend Angelo

Martin Guttormsen Slørdal

Colourbox

Martin Guttormsen Slørdal

Martin Guttormsen Slørdal

Martin Guttormsen Slørdal

Martin Guttormsen Slørdal

Erlend Angelo

Martin Guttormsen Slørdal

Martin Guttormsen Slørdal

Martin Guttormsen Slørdal

Martin Guttormsen Slørdal

Martin Guttormsen Slørdal

Martin Guttormsen Slørdal

{"423642":{"type":"m","url":"/image-3.423642.3e86568a20","cap":"","s":"Oppgangstider på \n Verdal","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/oppgangstider-pa-verdaln-6.40.589914.1.2358eefd6f","sbg":"","sco":""},"423650":{"type":"m","url":"/image-3.423650.ac6557b0bb","cap":"","s":"Kontordame og Vømmøl-entusiast","sb":"","stype":"http://sandkasse.hk-nytt.no/skjult-artikkel/kontordame-og-vommolentusiast-6.40.590299.1.816c078af3","sbg":"","sco":""},"423655":{"type":"m","url":"/image-3.423655.455c319198","cap":"","s":"Trykk og profil","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/trykk-og-profil-6.40.590458.1.66d98cdca9","sbg":"","sco":""},"423670":{"type":"m","url":"/image-3.423670.da6592a293","cap":"","s":"Hvor ble du av, HK?","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/-hvor-ble-du-av-hk-6.40.590003.1.8567d07dd8","sbg":"","sco":""},"423785":{"type":"m","url":"/image-3.423785.8c98a52003","cap":"","s":"Kjerringa mot strømmen","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/kjerringa-mot-strommen-6.40.590591.1.ba9475230e","sbg":"","sco":""},"425532":{"type":"m","url":"/image-3.425532.16cc9462eb","cap":"","s":"Her er ingen arbeidsdag lik","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/her-er-ingen-arbeidsdag-lik-6.40.590303.1.33bc99c9cd","sbg":"","sco":""},"425535":{"type":"m","url":"/image-3.425535.981bc40b1a","cap":"","s":"Siloen ble til kontor","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/siloen-ble-til-kontor-6.40.590482.1.4c6ee28539","sbg":"","sco":""},"425540":{"type":"m","url":"/image-3.425540.4e7993dc3f","cap":"","s":"Fra stor til liten klubb","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/fra-stor-til-liten-klubb-6.40.590342.1.c33b93d198","sbg":"","sco":""},"425541":{"type":"m","url":"/image-3.425541.503a1a70b5","cap":"","s":"50 års farstid i fabrikken","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/50-ars-fartstid-i-bedriften-6.40.590563.1.ddc9b8acec","sbg":"","sco":""},"425566":{"type":"m","url":"/image-3.425566.1d28e16cdf","cap":"","s":"Det gode øyliv","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/det-gode-oyliv-6.40.590276.1.4943335eb3","sbg":"","sco":""},"425567":{"type":"m","url":"/image-3.425567.58733abcb6","cap":"","s":"På rette hylla","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/pa-rette-hylla-6.40.590500.1.5c10cbc06a","sbg":"","sco":""},"425570":{"type":"m","url":"/image-3.425570.2a7c8a10dc","cap":"","s":"Boller og bilvask","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/boller-og-bilvask-6.40.590271.1.78a5758200","sbg":"","sco":""},"425574":{"type":"m","url":"/image-3.425574.9395e9c67d","cap":"","s":"Ikke lenger sin egen sjef","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/ikke-lenger-sin-egen-sjef-6.40.590574.1.41f75a162a","sbg":"","sco":""},"425580":{"type":"m","url":"/image-3.425580.5db711b519","cap":"","s":"Stille i sentrum","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/stille-i-sentrum-6.40.590484.1.f147c337e3","sbg":"","sco":""},"425611":{"type":"m","url":"/image-3.425611.6edd6c55f1","cap":"","s":"Styrer seg sjøl","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/styrer-seg-sjol-6.40.590561.1.89c31e63a3","sbg":"","sco":""},"425622":{"type":"m","url":"/image-3.425622.c17e443190","cap":"","s":"Fakta om Innherred","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/innherred-6.40.590978.1.c43a39f73a","sbg":"","sco":""},"425862":{"type":"m","url":"/image-3.425862.388d690942","cap":"","s":"Lær trøndersk av HK-medlemmene i Innherred","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/tronderske-ord-og-uttrykk-6.40.600155.1.3b209fa952","sbg":"","sco":""},"lpage":{"exist":true},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"67","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1"},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}

{"423642":{"type":"m","url":"/image-3.423642.3e86568a20","cap":"","s":"Oppgangstider på \n Verdal","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/oppgangstider-pa-verdaln-6.40.589914.1.2358eefd6f","sbg":"","sco":""},"423650":{"type":"m","url":"/image-3.423650.ac6557b0bb","cap":"","s":"Kontordame og Vømmøl-entusiast","sb":"","stype":"http://sandkasse.hk-nytt.no/skjult-artikkel/kontordame-og-vommolentusiast-6.40.590299.1.816c078af3","sbg":"","sco":""},"423655":{"type":"m","url":"/image-3.423655.455c319198","cap":"","s":"Trykk og profil","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/trykk-og-profil-6.40.590458.1.66d98cdca9","sbg":"","sco":""},"423670":{"type":"m","url":"/image-3.423670.da6592a293","cap":"","s":"Hvor ble du av, HK?","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/-hvor-ble-du-av-hk-6.40.590003.1.8567d07dd8","sbg":"","sco":""},"423785":{"type":"m","url":"/image-3.423785.8c98a52003","cap":"","s":"Kjerringa mot strømmen","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/kjerringa-mot-strommen-6.40.590591.1.ba9475230e","sbg":"","sco":""},"425532":{"type":"m","url":"/image-3.425532.16cc9462eb","cap":"","s":"Her er ingen arbeidsdag lik","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/her-er-ingen-arbeidsdag-lik-6.40.590303.1.33bc99c9cd","sbg":"","sco":""},"425535":{"type":"m","url":"/image-3.425535.981bc40b1a","cap":"","s":"Siloen ble til kontor","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/siloen-ble-til-kontor-6.40.590482.1.4c6ee28539","sbg":"","sco":""},"425540":{"type":"m","url":"/image-3.425540.4e7993dc3f","cap":"","s":"Fra stor til liten klubb","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/fra-stor-til-liten-klubb-6.40.590342.1.c33b93d198","sbg":"","sco":""},"425541":{"type":"m","url":"/image-3.425541.503a1a70b5","cap":"","s":"50 års farstid i fabrikken","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/50-ars-fartstid-i-bedriften-6.40.590563.1.ddc9b8acec","sbg":"","sco":""},"425566":{"type":"m","url":"/image-3.425566.1d28e16cdf","cap":"","s":"Det gode øyliv","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/det-gode-oyliv-6.40.590276.1.4943335eb3","sbg":"","sco":""},"425567":{"type":"m","url":"/image-3.425567.58733abcb6","cap":"","s":"På rette hylla","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/pa-rette-hylla-6.40.590500.1.5c10cbc06a","sbg":"","sco":""},"425570":{"type":"m","url":"/image-3.425570.2a7c8a10dc","cap":"","s":"Boller og bilvask","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/boller-og-bilvask-6.40.590271.1.78a5758200","sbg":"","sco":""},"425574":{"type":"m","url":"/image-3.425574.9395e9c67d","cap":"","s":"Ikke lenger sin egen sjef","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/ikke-lenger-sin-egen-sjef-6.40.590574.1.41f75a162a","sbg":"","sco":""},"425580":{"type":"m","url":"/image-3.425580.5db711b519","cap":"","s":"Stille i sentrum","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/stille-i-sentrum-6.40.590484.1.f147c337e3","sbg":"","sco":""},"425611":{"type":"m","url":"/image-3.425611.6edd6c55f1","cap":"","s":"Styrer seg sjøl","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/styrer-seg-sjol-6.40.590561.1.89c31e63a3","sbg":"","sco":""},"425622":{"type":"m","url":"/image-3.425622.c17e443190","cap":"","s":"Fakta om Innherred","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/innherred-6.40.590978.1.c43a39f73a","sbg":"","sco":""},"425862":{"type":"m","url":"/image-3.425862.388d690942","cap":"","s":"Lær trøndersk av HK-medlemmene i Innherred","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/tronderske-ord-og-uttrykk-6.40.600155.1.3b209fa952","sbg":"","sco":""},"lpage":{"exist":true},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"67","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1"},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}

{"423642":{"type":"m","url":"/image-3.423642.3e86568a20","cap":"","s":"Oppgangstider på \n Verdal","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/oppgangstider-pa-verdaln-6.40.589914.1.2358eefd6f","sbg":"","sco":""},"423650":{"type":"m","url":"/image-3.423650.ac6557b0bb","cap":"","s":"Kontordame og Vømmøl-entusiast","sb":"","stype":"http://sandkasse.hk-nytt.no/skjult-artikkel/kontordame-og-vommolentusiast-6.40.590299.1.816c078af3","sbg":"","sco":""},"423655":{"type":"m","url":"/image-3.423655.455c319198","cap":"","s":"Trykk og profil","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/trykk-og-profil-6.40.590458.1.66d98cdca9","sbg":"","sco":""},"423670":{"type":"m","url":"/image-3.423670.da6592a293","cap":"","s":"Hvor ble du av, HK?","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/-hvor-ble-du-av-hk-6.40.590003.1.8567d07dd8","sbg":"","sco":""},"423785":{"type":"m","url":"/image-3.423785.8c98a52003","cap":"","s":"Kjerringa mot strømmen","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/kjerringa-mot-strommen-6.40.590591.1.ba9475230e","sbg":"","sco":""},"425532":{"type":"m","url":"/image-3.425532.16cc9462eb","cap":"","s":"Her er ingen arbeidsdag lik","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/her-er-ingen-arbeidsdag-lik-6.40.590303.1.33bc99c9cd","sbg":"","sco":""},"425535":{"type":"m","url":"/image-3.425535.981bc40b1a","cap":"","s":"Siloen ble til kontor","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/siloen-ble-til-kontor-6.40.590482.1.4c6ee28539","sbg":"","sco":""},"425540":{"type":"m","url":"/image-3.425540.4e7993dc3f","cap":"","s":"Fra stor til liten klubb","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/fra-stor-til-liten-klubb-6.40.590342.1.c33b93d198","sbg":"","sco":""},"425541":{"type":"m","url":"/image-3.425541.503a1a70b5","cap":"","s":"50 års farstid i fabrikken","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/50-ars-fartstid-i-bedriften-6.40.590563.1.ddc9b8acec","sbg":"","sco":""},"425566":{"type":"m","url":"/image-3.425566.1d28e16cdf","cap":"","s":"Det gode øyliv","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/det-gode-oyliv-6.40.590276.1.4943335eb3","sbg":"","sco":""},"425567":{"type":"m","url":"/image-3.425567.58733abcb6","cap":"","s":"På rette hylla","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/pa-rette-hylla-6.40.590500.1.5c10cbc06a","sbg":"","sco":""},"425570":{"type":"m","url":"/image-3.425570.2a7c8a10dc","cap":"","s":"Boller og bilvask","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/boller-og-bilvask-6.40.590271.1.78a5758200","sbg":"","sco":""},"425574":{"type":"m","url":"/image-3.425574.9395e9c67d","cap":"","s":"Ikke lenger sin egen sjef","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/ikke-lenger-sin-egen-sjef-6.40.590574.1.41f75a162a","sbg":"","sco":""},"425580":{"type":"m","url":"/image-3.425580.5db711b519","cap":"","s":"Stille i sentrum","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/stille-i-sentrum-6.40.590484.1.f147c337e3","sbg":"","sco":""},"425611":{"type":"m","url":"/image-3.425611.6edd6c55f1","cap":"","s":"Styrer seg sjøl","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/styrer-seg-sjol-6.40.590561.1.89c31e63a3","sbg":"","sco":""},"425622":{"type":"m","url":"/image-3.425622.c17e443190","cap":"","s":"Fakta om Innherred","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/innherred-6.40.590978.1.c43a39f73a","sbg":"","sco":""},"425862":{"type":"m","url":"/image-3.425862.388d690942","cap":"","s":"Lær trøndersk av HK-medlemmene i Innherred","sb":"","stype":"http://hk-nytt.no/skjult-artikkel/tronderske-ord-og-uttrykk-6.40.600155.1.3b209fa952","sbg":"","sco":""},"lpage":{"exist":true},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"67","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1"},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}