NYE VEIER: Marianne Lae er ute etter ny jobb. Medlemskapet i HK vil hun beholde.

NYE VEIER: Marianne Lae er ute etter ny jobb. Medlemskapet i HK vil hun beholde.

Martin Guttormsen Slørdal

Arbeidsløse beholder HK-rettigheter

Marianne Lae tok sluttpakke, men deltar på HK-kurs og søker utdanningsstøtte fra forbundet.
18.05.2016
11:07
18.05.2016 11:08

lene.svenning@lomedia.no

Etter å ha tenkt seg godt om, bestemte Marianne Lae seg for å takke ja til sluttpakka hun ble tilbudt på jobben. Det var et vanskelig valg å ta etter å ha vært ansatt i Amedia i 31 år. Lae har vært LO-organisert i alle år, de siste årene i Handel og Kontor. Men kunne hun være medlem nå som hun var uten arbeid? Marianne tok kontakt med HK. Så klart du kan være medlem, var svaret fra forbundet. Arbeidsløse slipper å betale kontingent, men må betale de 104 kronene i måneden som dekker forsikringen. Det gjelder imidlertid ikke Marianne og andre som mottar sluttpakke. De må betale ordinær kontingent.

Satser på fagbrev

Men hva med andre tilbud? Marianne, som har vært tillitsvalgt i mange år, har aldri gått på tillitsvalgtkurs. Det kunne hun tenke seg, for å få dokumentert den kunnskapen hun sitter inne med, og for å lære mer.

– Det fikk jeg lov til, selv om jeg ikke var prioritert. Det synes jeg var veldig ålreit. Det er fint å kunne være en del av HK-fellesskapet selv om jeg ikke har jobb, sier hun.

Marianne har planer om å benytte seg av flere HK-tilbud. Hun har allerede søkt om støtte fra HKs utdanningsfond for å ta fagbrev som kontor- og administrasjonsmedarbeider, det er det hun har drevet med i alle år. Fagbrevet skal hun ta på kveldstid.

– Det finnes muligheter selv om du er arbeidsledig, sier Marianne.

Vel, at hun ikke har jobb er en sannhet med modifikasjoner. Få dager etter at vi intervjuet henne, begynte Marianne i et vikariat som assistent på en skole i hovedstaden.

Slipper kontingent

Lill Bonnevie Lund på HKs serviceavdeling har ett råd til HK-medlemmer som mister jobben eller blir permittert.

– Ta en telefon til oss fortest mulig, slik at vi kan frita deg fra kontingenten, sier hun.

Lund understreker at du er nødt til å betale forsikringsandelen på 104 kroner i måneden, arbeidsløs eller ei. De som får sluttpakke, slik som Marianne Lae, må altså betale ordinær kontingent.

Lund minner også om at HK gir økonomisk støtte til arbeidsløse. De første tre dagene som arbeidsløs får du nemlig ikke dagpenger fra Nav. Derfor gir HK deg 60 prosent av dagpengesatsen disse tre dagene. Det forutsetter at du har vært medlem i HK i minst ett år.

Hva gjør du hvis du blir arbeidsløs?

• Ta kontakt med HK så raskt som mulig

• Du slipper å betale kontingent, men du må betale forsikringskostnaden på 104 kroner i måneden.

• Har du tatt sluttpakke, må du betale ordinær kontingent for de månedene sluttpakken dekker.

• Blir du arbeidsløs regnes du som et ordinært medlem i HK, med de samme rettigheter som andre.

• HK gir deg 60 prosent av dagpengegrunnlaget de tre første dagene som arbeidsløs. Nav betaler ikke dagpenger for de tre første dagene som arbeidsløs.

18.05.2016
11:07
18.05.2016 11:08

Hva gjør du hvis du blir arbeidsløs?

• Ta kontakt med HK så raskt som mulig

• Du slipper å betale kontingent, men du må betale forsikringskostnaden på 104 kroner i måneden.

• Har du tatt sluttpakke, må du betale ordinær kontingent for de månedene sluttpakken dekker.

• Blir du arbeidsløs regnes du som et ordinært medlem i HK, med de samme rettigheter som andre.

• HK gir deg 60 prosent av dagpengegrunnlaget de tre første dagene som arbeidsløs. Nav betaler ikke dagpenger for de tre første dagene som arbeidsløs.

Mest lest