Får fortsette i Coop

En gruppe lagerarbeidere med lang ansiennitet har likevel fått tilbud om å fortsette i Coop Norge etter flyttingen til det nye lageret på Gardermoen. Før ferien sto de på lista over overtallige.
23.08.2013
09:13
16.12.2013 23:35

lene.svenning@lomedia.no

Når Coops lager på Grorud flyttes til Gardermoen til høsten, får bare 160 av de vel 300 lagerarbeiderne bli med på flyttelasset. Årsaken er at det er behov for langt færre ansatte på det helautomatiserte lageret. Klubben og ledelsen hadde blitt enige om at ansiennitet, kompetanse og personlig egnethet skulle være utvelgelseskriteriene i nedbemanningsprosessen.

De aller fleste som ikke fikk tilbud om ny jobb skrev under på fratredelsesavtaler. Men det ville ikke Fadil Azemi, Muhammed Ahmed, Rune J. Kristoffersen, Hung Ve Lac og seks andre. De har mellom 7 og 17 års ansiennitet i bedriften, nesten alle har fagbrev. Andre med langt kortere ansiennitet fikk bli med til Gardermoen. Men etter nye forhandlinger mellom HK-klubben og ledelsen har åtte med lang ansiennitet nå fått tilbud om jobb, de fleste på Coops lager på Langhus. To ansatte med lang ansiennitet har imidlertid sagt nei til jobbtilbudene de har fått. Klubbleder Øystein Berg håper å få til en løsning for disse to også.

Fra fortvilelse til glede

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg må riktignok reise litt lenger på jobb, men det er mye bedre enn å sitte hjemme. Hva skulle jeg ha gjort uten jobb, sier Fadil Azemi til HK-Nytt.

Fortvilelsen over ikke å kunne forsørge familien er snudd til lettelse og glede.

– Det er greit for meg, det viktigste var å få jobb. Det har vært en lang kamp, og har slettes ikke vært lett, sier Mohammed Ahmed.

Da HK-Nytt møtte ham i begynnelsen av august var han fortvilet, og slet med nattesøvnen.

Også Rune J. Kristoffersen og Hung Ve Lac har hatt en tung tid, men kan nå glede seg over at de får fortsette i Coop.

– Svært fornøyd

Klubblederen er imidlertid glad for at det er funnet en løsning for de aller fleste av disse med lang ansiennitet.

– Ledelsen har gitt etter i spørsmålet om jobb til de med lengst ansiennitet, god kompetanse eller tungtveiende sosiale behov. Nå har alle disse fått et jobbtilbud. Det er en veldig god løsning som vi tillitsvalgte er svært fornøyd med. Vi har tatt en kamp for disse medlemmene, men løsningen kom først etter at HK-Nytt begynte å interessere seg for saken, påpeker han.

– Forventer du negative reaksjoner fra ansatte som allerede har skrevet under på fratredelsesavtaler?

– Noen vil nok reagere, men de aller fleste av dem som har skrevet under på fratredelsesavtalene har langt lavere ansiennitet, sier Øystein Berg.

Fant en løsning

Ledelsen i Coop Norge har brukt nesten to uker på å svare på spørsmål fra HK-Nytt. I mellomtiden har de gitt de overtallige med lengst ansiennitet jobbtilbud.

«Etter en lengre prosess med god dialog med de tillitsvalgte har vi nå funnet frem til løsninger for alle medarbeiderne som blir berørt av flyttingen av Coop Logistikksenter til Gardermoen. Vi er glad for at det nå ser ut til at vi kommer i mål ved hjelp av frivillig fratredelse og ved å tilby jobb ved vårt lager på Langhus», skriver informasjonsdirektør Kristin Paus i Coop Norge i en e-post til HK-Nytt.

23.08.2013
09:13
16.12.2013 23:35