Oppsigelser i Røros flyservice

50 ansatte i Røros flyservice på Gardermoen har blitt sagt opp og fått tilbud om reduserte stillinger.
12.02.2013
10:30
16.12.2013 21:45

lene.svenning@lomedia.no

Siden i fjor sommer har mange av Norwegians flypassasjerer på hovedflyplassen kunnet levere inn bagasjen sin uten hjelp av ansatte. Bakkeselskapet Røros flyservice reduserte antallet betjente bagasjeskranker fra elleve til fire. Det er hovedårsaken til at Røros flyservice på Gardermoen har gitt 50 ansatte såkalt endringsoppsigelse.

Sjokkbeskjed

De oppsagte har altså fått tilbud om reduserte stillinger. En del har også fått tilbud om såkalte null-prosent-stillinger, altså om å bli tilkalt ved behov.

– Det kom som et sjokk. Vi visste at bedriften ville redusere bemanningen, men vi trodde de bare skulle slutte å bruke vikarbyrået som har vært brukt til å dekke opp vaktene under sykdom og i ferier, sier Amir Mayani, nestleder i HK-klubben i selskapet.

I stedet har nesten halvparten av de ansatte på trafikkavdelingen fått endringsoppsigelse. Tolv av dem er medlemmer i HK. Amir Mayani har også blitt sagt opp. Han jobber i dag i 80 prosent stilling, og har nå fått tilbud om å bli ekstravakt.

Nestlederen i HK-klubben er kritisk til at bedriften ikke har fulgt ansiennitetsprinsippet når de har bestemt hvem som skal sies opp. Amir Mayani er heller ikke fornøyd med informasjonen klubben har fått fra Røros flyservice i forbindelse med oppsigelsene.

Uenig om ansiennitet

Stasjonsleder Hans-Erik Kvernberg har forståelse for Mayanis frustrasjon, men mener at bedriften har drøftet saken som de skal med de tillitsvalgte. Kvernberg erkjenner at partene ikke kom til enighet om kriteriene for utvelgelse.

– Det var to typer kompetanse som vi rangerte høyere. Men de fleste av dem som har denne kompetansen har også høy ansiennitet, påpeker han.

Ifølge Kvernberg har HK-klubben fått all den informasjonen de har bedt om, bortsett fra regnskapstallene som de bare får se, ikke få kopi av.

Ikke dagpenger

Representanter fra Nav deltok nylig på et informasjonsmøte med de oppsagte. Der fikk de berørte beskjed om at de ikke får dagpenger før etter åtte uker hvis de takker nei til redusert stilling. I utgangspunktet må stillingen reduseres med 50 prosent for gi rett til dagpenger.

Kjell Finvåg, faglig sekretær i Handel og Kontor, forteller at informasjonen fra Nav har skapt stor usikkerhet blant de oppsagte.

– Mange tør ikke annet enn å takke ja til en redusert stilling i frykt for at de ikke vil få dagpenger, selv om de ikke kan leve av en deltidsjobb. Bare ett HK-medlem har så langt bestridt oppsigelsen, og har bedt om forhandlinger med arbeidsgiveren, sier han.

Ifølge Røros flyservice er det ingen flere som har gjort det samme.

– Ikke riktig

Finvåg mener det ikke kan være riktig at man blir nektet dagpenger i åtte uker om man sier nei til en redusert stilling. Han har tatt kontakt med Nav, som har lovet å se på saken på nytt.

– Retter de ikke opp dette, vil vi forfølge saken. Et slikt regelverk eller praksis bidrar til å undergrave den enkeltes mulighet til å bestride en oppsigelse, sier Finvåg til HK-Nytt.

I mens er stemningen blant de ansatte i bedriften alt annet enn god, forteller Amir Mayani.

– Folk er frustrerte og mange har mistet lysten til å jobbe i Røros flyservice. Og med denne informasjonen fra Nav, tør ikke folk å si nei til å jobbe i redusert stilling, sier han.

12.02.2013
10:30
16.12.2013 21:45