Vil kartlegge vikarbyråbruk

Bransjerådet HK privat handel og service vil undersøke omfanget av vikarbyråbruk.
14.03.2011
12:21
16.12.2013 15:37

lene.svenning@lomedia.no

Adecco-skandalen har fått HK-tillitsvalgte til å undre seg: I hvilken grad brukes vikarbyråer i deres bransjer, og hvordan er arbeidsforholdene deres? Arbeidsutvalget i HK privat handel og service har forhørt seg blant sine bransjerådsmedlemmer om situasjonen ute på bedriftene. Funnene er ganske entydige. Vikarbyrå brukes sjelden i butikkene, er de tillitsvalgtes oppfatning. Her er det vanligere å rekruttere folk direkte. På kontor og på lager er det flere vikarer i bruk, men ingen av de tillitsvalgte melder om problemer med det.

Smir varmt jern

Også under LOs konsernkonferanse diskuterte tolv HK-tillitsvalgte vikarsituasjonen i sine bransjer. De kunne melde om det samme. Bransjerådet vil imidlertid bli sikrere i sin sak, og vil be forbundet om å gjennomføre en elektronisk undersøkelse blant HK-tillitsvalgte.

– Vi vil smi mens jernet er varmt. Men dette er en problemstilling vi har vært opptatt av lenge, sier Roger Jacobsen, leder i bransjerådet.

Kokebok

Arbeidsutvalget i bransjerådet nøyer seg ikke med det. De vil også be Handel og Kontor utarbeide en såkalt kokebok for tillitsvalgte om hvordan de skal forholde seg til vikarbyråer. Den mener de bør inneholde lovbestemmelsene som regulerer bruken av midlertidige ansettelser, bestemmelsene som gir de tillitsvalgte mulighet til å forhandle om det, og informasjon om hva vikarbyråer har anledning til å gjøre i norsk arbeidsliv.

Jacobsen tør foreløpig ikke anslå når undersøkelsen vil bli gjennomført eller kokeboka være ferdig.

For lettvint

– Vi mener det er greit at det ansettes vikarer fra byråer når bedrifter trenger å erstatte folk som er syke eller har permisjoner. Men det oppstår problemer når bedriftene bruker vikarbyråer i stedet for å ansette folk i faste stillinger. Det er for lettvint, sier Jacobsen til HK-Nytt.

Han peker på at faste stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. – Uten fast jobb er livet mer usikkert. For eksempel er det vanskelig å få lån og å etablere seg, påpeker han.

14.03.2011
12:21
16.12.2013 15:37