Tusen HKere kan bli permittert

Opptil 1.000 HK-medlemmer innenfor luftfarten kan bli permittert på grunn av vulkanutbruddet på Island. Trond Smøraas frykter at naturkatastrofen ender med konkurser i bransjen.
19.04.2010
14:38
16.12.2013 13:05

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Alle bedrifter i bransjen har sendt ut permitteringsvarsler til sine ansatte. De som jobber om bord og på flyplassene rammes nå av flyforbudet på grunn av vulkanaskeskyene som brer seg over Europa.

Uoversiktlig

– Samtlige av de ansatte på flyplassene har mottatt permitteringsvarsel. Hvor mange som ikke har jobb akkurat nå, har jeg ikke full oversikt over. Det skyldes at noen holdes igjen, og andre kalles midlertidig tilbake. Dette endrer seg fra dag til dag, sier leder av HKs fagforening for luftfart og reiseliv, Trond Smøraas.

Han antyder imidlertid at rundt tusen medlemmer står i fare for å bli permittert. De eneste stedene det er full aktivitet i flyselskapene nå om dagen, er på callsentrene og salgsavdelingene. – Her jobbes det overtid for å få besvart alle spørsmålene fra kunder og reisende, sier Smøraas til HK-Nytt.

Gå til Nav

Siden torsdag har det gått i ett for Trond Smøraas. Det er mange tillitsvalgte og medlemmer som lurer på hvordan de skal forholde seg til situasjonen og permitteringsvarslene. Han har ett hovedråd: Skynd deg til nærmeste Nav-kontor og meld deg arbeidsledig.

– Vanligvis er det jo 14 dagers varsling for permitteringer. Det betyr at folk får områdd seg litt. I slike tilfeller er fristen to dager, og det går fort i svingene. Men alle bør melde seg arbeidsledige. Skulle de få noen timers jobb, er det bare å føre det opp på meldeskjemaet de sender inn til Nav, sier han.

I tillegg råder han medlemmene til å følge med på nyheter og værmelding for å forberede seg på neste dag og mulig arbeid.

Trenger en motpart

Smøraas mener at flyselskapene har håndtert situasjonen overfor de ansatte på en relativt ryddig måte. Dette er en slags unntakstilstand, så her gjelder det å handle etter beste evne, slik han ser det. – Arbeidsgiverne har reagert raskt og var tidlige ute med å permittere. Det har de gjort fordi de forsøker å redde arbeidsplassene for framtida, sier Smøraas.

Klubblederne i selskapene er imidlertid holdt igjen på jobben. – Det er blant annet fordi arbeidsgiverne trenger en motpart når de skal avgjøre hvem som eventuelt skal tilbakekalles på jobb. Her går det etter ansiennitet, påpeker FLR-lederen.

Frykter konkurser

Trond Smøraas håper vulkanutbruddet gir seg snart. Han frykter imidlertid det verste – nemlig at utbruddet vedvarer og at nabovulkanen Katla begynner å røre på seg, slik den har gjort etter tidligere utbrudd i Eyjafjallajökull. – Hvis det skjer, frykter jeg konkurser i reiselivsbransjen. Vi har ørsmå marginer fra før, og særlig etter finanskrisa. Dette var det siste vi trengte. Akkurat nå lar jeg de store prinsippsakene ligge. Vi må sammen gjøre det beste ut av dette, sier han.

Krever vulkanpakke

Flygerforbundet ber nå om en statlig hjelpepakke. De får følge av arbeidsgiverne i NHO Luftfart, skriver NTB. – Myndighetene må i hvert fall komme med virkemidler som sikrer at bransjen ikke går over ende. Et tiltak kan være å redusere luftfartsavgiftene, sier direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til VG Nett.

Han mener den norske flybransjen er hardest rammet i Europa. – Pengene bare renner ut. Om dette viser seg å vare i uker eller måneder, vil ikke næringen overleve, sier Lothe. I dag kunngjorde SAS at de taper mellom 50 og 90 millioner svenske kroner hver dag.

Lønnsoppgjør som før

Men selv om HKs Trond Smøraas nå jobber på lag med ledelsen om å komme over kneika som følge av naturkatastrofen, er han klar på én ting: Vulkaner skal ikke få legge premissene for de kommende lønnsforhandlingene. – Vi starter 3. mai med å forhandle luftfartsoverenskomsten. Jeg vet at vi vil bli møtt med både finanskrise og vulkanutbrudd, men vi kan ikke la akutte situasjoner styre lønnsforhandlingene som vi har annethvert år, fastslår han.

19.04.2010
14:38
16.12.2013 13:05