MER TIL ALLE: HK-leder Trine Lise Sundnes vil sørge for at lønnstilleggene holder tritt med prisveksten i år.

MER TIL ALLE: HK-leder Trine Lise Sundnes vil sørge for at lønnstilleggene holder tritt med prisveksten i år.

Lene Svenning

LO-kravene til lønnsoppgjøret vedtatt:

LO krever lønnstillegg til alle

HK-leder Trine Lise Sundnes er godt fornøyd med LOs krav i lønnsoppgjøret. – Vi kan ikke ha flere år med reallønnsnedgang.
21.02.2017
11:02
21.02.2017 12:40

hk-nytt@lomedia.no

LOs representantskap møttes tirsdag formiddag for å enes om organisasjonens felles krav i årets lønnsoppgjør. I år er det mellomoppgjør, og LO forhandler på vegne av alle forbundene.

Nekter nulloppgjør

Tallene fra Teknisk beregningsutvalg, som ble offentliggjort mandag, viser at prisstigningen var langt høyere enn lønnsveksten i fjor. Det betyr at folk flest fikk mindre å rutte med i 2016. LO vil ikke ha en reprise i år.

– Selv om vi ikke ser for oss en reallønnsutvikling på samme nivå som fram til 2015, kan vi ikke akseptere reallønnsnedgang flere år på rad. Derfor krever vi at kjøpekraftsutviklingen må sikres i 2017 gjennom et generelt tillegg til alle. Tiltak for lavlønte og likelønn videreføres som en del av føringene fra hovedoppgjøret, sa LO-leder Gerd Kristiansen i sin tale til representantskapet.

HK: Tillegg til alle

HK-leder Trine Lise Sundnes er hjertens enig med LO-lederen.

– Det var en strek i regninga at prisstigningen ble så høy i fjor. Vi hadde et moderat oppgjør i 2016, men vi tåler ikke flere år med reallønnsnedgang. Vi tåler ett slikt år, men ikke flere. Da blir folk forbanna, sier hun til HK-Nytt.

Sundnes stiller seg bak kravet om generelle lønnstillegg til alle.

– Kjøpekraften må sikres, men aller helst økes, sier hun.

– Vil dere stille krav om å ta igjen det tapte fra i fjor?

– Nei, det er en utopi å tro at det går an å ta igjen et lønnsetterslep på 1,6 prosent. Det er urealistisk.

Gerd Kristiansen

Gerd Kristiansen

Tri Nguyen Dinh

Arbeidsplasser viktigst

LO-leder Gerd Kristiansen understreker at hensynet til arbeidsplasser er det viktigste når LO i mars skal forhandle om lønnstillegg for 2017.

Men samtidig slår hun fast at fordelingen er desto viktigere.

– I en situasjon hvor deler av arbeidslivet har gode inntektsutsikter, mens andre områder sliter tungt, er dette særdeles viktig, sa Kristiansen i sin tale til representantskapet.

Pensjonsarbeid pågår

Vårens lønnsoppgjør skal ikke omhandle pensjon, men det pågår fortløpende et arbeid med å evaluere pensjonsreformen; AFP og Folketrygden.

LOs representantskap ber Finansdepartementet om å ta et mer helhetlig grep om tjenestepensjonene sammen med partene, samle trådene og følge opp med fornyet regelverk.

– Regjeringens bidrag til tjenestepensjonsordningene er helt avgjørende, supplerer Trine Lise Sundnes.

LES OGSÅ: Regjeringen kommer LO i møte om tjenestepensjoner

Skattekutt virker ikke

I talen til representantskapet etterlyste LO-leder Gerd Kristiansen en større innsats fra regjeringen for å få bukt med den stadig økende arbeidsløsheten.

Hun konstaterte også at regjeringens skattekutt ikke virker.

– De skaper bare større forskjeller - mellom de som har arbeid og de som ikke har, sa Kristiansen.

• Lønna må opp med minst 2 prosent, ellers blir det nok et år med reallønnsnedgang

LOs krav til lønnsoppgjøret

• Kjøpekraften må sikres i 2017 gjennom et generelt tillegg til alle.

• Lavlønte skal prioriteres i lønnsoppgjøret. En utvikling i retning av likelønn mellom menn og kvinner bør også prioriteres.

• Prisveksten (konsumprisindeksen) er anslått til 2 prosent i 2017, ifølge Teknisk beregningsutvalg.

21.02.2017
11:02
21.02.2017 12:40

LOs krav til lønnsoppgjøret

• Kjøpekraften må sikres i 2017 gjennom et generelt tillegg til alle.

• Lavlønte skal prioriteres i lønnsoppgjøret. En utvikling i retning av likelønn mellom menn og kvinner bør også prioriteres.

• Prisveksten (konsumprisindeksen) er anslått til 2 prosent i 2017, ifølge Teknisk beregningsutvalg.