VIL SIKRE GODER: Øystein Berg, leder i det sentrale forhandlingsutvalget i Coop Norge, vil sikre at de ansatte på Coops lagre ikke mister noen rettigheter når de bytter tariffavtale.

VIL SIKRE GODER: Øystein Berg, leder i det sentrale forhandlingsutvalget i Coop Norge, vil sikre at de ansatte på Coops lagre ikke mister noen rettigheter når de bytter tariffavtale.

Martin Guttormsen Slørdal

Coop-ansatte må bytte tariffavtaler: – Vi aksepterer ikke en forringelse av våre vilkår, sier tillitsvalgt

Coop har byttet arbeidsgiverorganisasjon. Det betyr at de ansatte må bytte tariffavtaler – og at de lageransatte må bytte forbund.
10.02.2020
14:00
10.02.2020 14:31

lene.svenning@lomedia.no

1. februar var arbeidsgiverorganisasjonen Samfo historie. Coop og andre samvirkeforetak er nå medlemmer i Virke. Det har vært knyttet usikkerhet og spenning til hva dette vil bety for de ansatte. Vil de få nye tariffavtaler? Hva skjer med lønna og arbeidsbetingelsene? Nå har Handel og Kontor og Virke blitt enige om hvordan dette skal gjøres. Men ikke alt er helt på plass.

Ingen går ned i lønn

De lageransatte i Coop Norge SA skal fra 1. april være omfattet av Virkes og Fellesforbundets grossistoverenskomst, den samme tariffavtalen som mange av medlemmene i tidligere Transportarbeiderforbundet er omfattet av.

Siren seiret mot H & M – fortsetter i full stilling

Årsaken er at Virke allerede har en tariffavtale for lagerarbeidere. På de områdene hvor lagerarbeiderne i Coop har bedre vilkår enn det grossistoverenskomsten gir, har medlemmene to muligheter, opplyser HK-leder Trine Lise Sundnes. Enten må de tillitsvalgte sørge for å beholde rettighetene i egne særavtaler med Coop Norge, eller så må de stille krav i tariffoppgjøret om at de skal gjelde for alle som er omfattet av grossistoverenskomsten. Forbundslederen forsikrer om at ingen skal gå ned i lønn.

Fra HK til Fellesforbundet

Overgangen til denne tariffavtalen betyr også at de om lag 800 HK-medlemmene på Coops lagre på Gardermoen (C-log), Langhus, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø blir medlemmer i Fellesforbundet.

– Dette er en ryddig måte å gjøre det på, sier Trine Lise Sundnes.

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, gleder seg til å få de lageransatte i Coop over i sine rekker.

– Dette blir superbra! Nå får vi samlet grossistansatte og kan få til et enda sterkere miljø i denne bransjen. Vi er heldige som får en sterk og god klubb til Fellesforbundet. Det gleder vi oss til, sier han til HK-Nytt.

Kontoransatte blir i HK og får ny avtale

De som jobber i administrasjonen i Coop Norge skal fortsatt være medlemmer i HK. De får imidlertid en ny tariffavtale fra 1. april: Kontoroverenskomsten mellom HK og Virke. Også her gjelder det samme: Rettigheter som er bedre i tariffavtalen med Samfo enn i Kontoroverenskomsten må enten sikres gjennom særavtaler med bedriften, eller så må HK-medlemmene stille som krav om at de skal gjelde for alle som er omfattet av Kontoroverenskomsten.

Butikkansatte får nesten lik avtale

De ansatte i Coop-butikkene vil også oppleve noen endringer. De skal fortsatt være medlemmer i HK, men bytter avtale til Landsoverenskomsten mellom HK og Virke. Den er nesten identisk med avtalen de har vært omfattet av mellom HK og Samfo. Én viktig forskjell er det imidlertid: I tariffavtalen mellom HK og Samfo slås det fast at arbeidsgiverne skal forskuttere sykepenger fra Nav. Det står det ikke i HK og Virkes tariffavtale.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

– Vi får se om det dukker opp som et krav i tariffoppgjøret til våren, sier Trine Lise Sundnes.

Avtale med én og én butikk

De butikkansatte omfattes av en annen viktig strukturell endring. Mens det er de ulike samvirkelagene, som omfatter flere butikker, som har inngått tariffavtaler med HK fram til nå, vil det framover være den enkelte butikk som inngår slike avtaler med forbundet. I dag finnes det noen få butikker i enkelte samvirkelag som har tariffavtale, men ingen medlemmer. Disse avtalene vil forsvinne, med mindre de ansatte melder seg inn i HK innen 1. april. Årsaken til denne endringer er at det er praksis i Virke å inngå tariffavtaler med én og én butikk. De HK-tillitsvalgte har ingen motforestillinger mot å gjøre det på dette viset, ifølge Trine Lise Sundnes. Det betyr samtidig at problemet med såkalte «gratispassasjerer», altså ansatte som er omfattet av tariffavtaler, men ikke er med på å betale for gildet ved å være fagorganisert, vil bli mindre.

Smidig overgang

De tillitsvalgte i Coop har vært involvert i prosessen med overgangen til Virkes tariffavtaler, opplyser HK-leder Sundnes. Og i dag, mandag, vil alle medlemmer som er omfattet av endringene, få en epost fra HK med informasjon.

– Vi har vært opptatt av å få til en så smidig overgang som mulig, sier Sundnes til HK-Nytt.

Hun synes det er vemodig å måtte skilles av med medlemmene på Coop-lagrene, men er sikker på at det er en god løsning for både medlemmene og Fellesforbundet.

– Det er 100 års historie som nå overleveres Fellesforbundet. De får en gjennomorganisert klubb med ekstremt dyktige tillitsvalgte, sier hun.

UT PÅ TUR: Trine Lise Sundnes, leder av HK, og Jørn Eggum, leder av Fellesforbundet, skal besøke klubbene i Coop Norge i løpet av våren.

UT PÅ TUR: Trine Lise Sundnes, leder av HK, og Jørn Eggum, leder av Fellesforbundet, skal besøke klubbene i Coop Norge i løpet av våren.

Hanne Kullerud Nielsen

Trine Lise Sundnes og Jørn Eggum, leder av Fellesforbundet, planlegger å besøke klubbene på Coop-lagrene sammen i løpet av kort tid.

Kan bli med på streik

De Coop-ansatte vil ikke bli stående uten tariffavtaler i tiden fram til 1. april. Dagens tariffavtaler vil bestå fram til da. Og om det skulle oppstå noen uenigheter i denne perioden, er det Virke som vil være motpart, opplyser Sundnes. HK har også blitt enige med Virke om at de Coop-ansatte er en del av «konfliktgrunnlaget» i tariffoppgjøret. Det betyr at om det blir streik innen Virkes og HKs overenskomster i årets lønnsoppgjør, så kan også de Coop-ansatte bli en del av streiken.

– Aksepterer ingen forringelser

Øystein Berg, leder i det sentrale forhandlingsutvalget i Coop Norge og klubbleder på lageret på Gardermoen, synes det er vemodig å gå ut av HK.

– Det er med blandede følelser vi gjør det, for vi har hatt et godt kameratskap i HK. Men Fellesforbundet er også et solid forbund, og vi er sikre på at vi kommer til å føle oss hjemme der, sier han til HK-Nytt.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

1. april skal altså de lageransatte i Coop Norge over på Fellesforbundets grossistoverenskomst. Den er ikke identisk med avtalen de ansatte er omfattet av i dag.

– Vi aksepterer ikke en forringelse av våre vilkår som en følge av at arbeidsgiveren vår bytter arbeidsgiverforening, så dette må vi få løst, sier Berg.

Ulike lønnssystemer

Ifølge Berg er det tre goder som de Coop-ansatte er spesielt opptatt av å beholde. Det er at bedriften forskutterer sykepenger, at julaften og nyttårsaften er fridager samt rett til flere typer velferdspermisjoner enn det grossistoverenskomsten gir.

Lønnssystemet i de to tariffavtalene er også ulike. Coop-avtalen har en ansiennitetsstige. Lønna på det laveste trinnet er langt lavere enn minstelønna i grossistoverenskomsten, men det høyeste trinnet gir høyere lønn. Ifølge Berg har 3 av 4 ansatte lik eller høyere lønn enn minstelønna i grossistoverenskomsten. Dessuten er det flere stillingskategorier i Coop som gir høyere lønn enn det grossistoverenskomsten gir. Berg satser på at de tillitsvalgte og Coop Norge skal finne gode løsninger også på dette. Han forteller at de tillitsvalgte nå vurderer hva de skal stille krav om å få nedfelt i særavtaler i Coop Norge, og hva de vil ta med seg som krav inn i tariffoppgjøret.

– Det viktigste er at de ansatte ikke mister noen av sine opparbeidede rettigheter, sier han.

Dette har vi skrevet om saken tidligere:

• Coop-ansatte kan få ny tariffavtale

• Samfo vurderer å slå seg sammen med NHO eller Virke

10.02.2020
14:00
10.02.2020 14:31

Mye lest