JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vinmonopolet er deltids-versting

Hele 77 prosent av de ansatte i Vinmonopolets utsalg jobber deltid. Flertallet ønsker å jobbe mer.
07.05.2015
14:56
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Andelen som jobber deltid i varehandelen er høy, hele 70 prosent, mot 40 prosent i norsk arbeidsliv som helhet. I Vinmonopolets utsalg er andelen enda høyere, 77 prosent. Av disse vil hele 62 prosent ha høyere stilling. Det viser tall som ble lagt fram av Fafo torsdag. Forskningstiftelsen har på oppdrag av LO Stat kartlagt omfanget av deltidsansettelser i tre statlige virksomheter; Vinmonopolet, Vestre Viken helseforetak og Posten. Rapporten bygger på spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer.

Overrasket

Vinmonopolet skiller seg klart ut med flest deltidsansatte, og flest som jobber ufrivillig deltid. Til sammenligning har 31 prosent av de ansatte i Posten deltidsstilling. Halvparten av disse vil ha større stilling. I Vestre Viken helseforetak jobber 60 prosent deltid. En firedel av disse vil ha mer arbeid.

– Vi ble overrasket over å finne at 62 prosent av de deltidsansatte i Vinmonopolet ønsker seg mer arbeid. Tallet er veldig høyt, sier Ketil Bråthen, en av de to forskerne bak rapporten.

Sju år på deltid

Deltidsstillinger anses vanligvis som en vei inn på en arbeidsplass, som kan gi muligheter til mer jobb etterhvert. I Vinmonopolet tar det tid. Ifølge Fafo jobber de deltidsansatte i polet i gjennomsnitt i sju år før de får en stillingsandel de er fornøyd med.

Deltidsansatte som ønsker mer arbeid tar ofte på seg flere vakter. Fafo deler dem i to, de som "shopper" vakter de synes er attraktive, og de som "jakter" på vakter. Sistnevnte tar de vaktene de kan få for å få endene til å møtes, selv om det medfører stor uforutsigbarhet. I Vinmonopolet er det bare såkalte jegere, konkluderer Fafo.

Jobber med saken

Heller ikke hovedtillitsvalgt Helge Storvik i Vinmonopolet er ikke overrasket over tallene.

– Dette bekrefter det vi allerede vet og har fått signaler om fra de ansatte, sier han til HK-Nytt.

Storvik forteller at de tillitsvalgte jobber for å få bukt med den ufrivillige deltiden.

– Vi forsøker så godt vi kan å få til større stillinger når vi har mulighet til det, men vi er avhengig av innspill fra den enkelte ansatte for å få det til, sier han.

Arbeidsmiljøloven har bestemmelser som kan brukes av deltidsansatte arbeidstakere som ønsker seg mer arbeid. Arbeidstakere kan kreve å få kontraktsfestet like mye arbeid som de i gjennomsnitt har jobbet de siste tolv månedene. Dette er en bestemmelse som først kunne tas i bruk fra årsskiftet. I tillegg har ansatte fortrinnsrett til mer arbeid når det blir ledig.

– Tolvmåneders-regelen er vi i gang med å ta i bruk. Vi har gjort folk oppmerksom på den. En del medlemmer har krevd større stillinger på denne bakgrunnen, uten at vi har kommet i mål med det ennå, opplyser Helge Storvik.

Ujevnt salg

Vinmonopolets pressesjef Jens Nordahl er glad for at så mange av de ansatte ønsker å jobbe mer enn det de gjør i dag.

– Det tar vi som et tegn på at de trives godt hos oss, og at arbeidsmiljøet er godt. Vårt ønske er å tilby de ansatte mer arbeid, forsikrer han.

Nordahl peker imidlertid på et par hindre for å få til nettopp det. For det første er salget, og dermed behovet for ansatte på jobb, svært skjevt fordelt gjennom uka. Nordmenn handler lite mandag, tirsdag og onsdag, mens salget tar seg betraktelig opp mot slutten av uka. En del pol i distriktene er heller ikke åpne hver dag, andre utsalg opplever store sesongsvingninger.

– Hadde vi hatt like mange folk på jobb hver dag, hadde butikkene gått med underskudd. Hver enkelt butikk er forpliktet til å gå med overskudd, det har Stortinget bestemt. sier Nordahl.

Forslag til løsning

Fafo foreslår en rekke tiltak for å få bukt med ufrivillig deltid i Vinmonopolet. De har også spurt de ansatte om de kan tenke seg disse løsningene. Så godt som samtlige deltidsansatte som ønsker seg en høyere stilling er villige til å utføre flere oppgaver på jobben. Ni av ti er villige til å jobbe lengre vakter. 3 av 4 kan tenke seg å jobbe mer på kveldstid, mens halvparten jobber gjerne flere lørdager hvis det kan gi dem høyere stilling. 6 av 10 kan tenke seg å jobbe ved flere utsalg. Ett av forslagene fra Fafo er å opprette en vikarpool. En del av arbeidstiden kan være bundet opp til bestemte timer i en bestemt butikk, mens noe av arbeidstiden kan brukes i utsalg som har umiddelbare behov. I utsalg med store sesongsvingninger kan gjennomsnittsberegning på årsbasis være en løsning, skisserer Fafo.

Åpen for forslag

Pressesjef Jens Nordahl viser til at Vinmonopolet har en strategi for å få flere ansatte på større stillinger. Hvert år gjennomgås de ansattes kontrakter.

– De som systematisk jobber mer enn arbeidskontrakten tilsier, får oppjustert kontrakten om økonomien tilsier det. Og når en ansatt slutter, blir timene fordelt på de resterende ansatte, om det er praktisk mulig, forteller han.

Nordahl vil gjerne gjøre mer.

– Vi er hele tiden i en god dialog med fagforeningen. Nå vil vi se på forslagene fra Fafo-forskerne. Forslaget om en slags vikarpool virker veldig interessant, spesielt i de største byene, sier pressesjefen.

07.05.2015
14:56
27.08.2015 20:00