JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Søndagsåpne butikker stjeler fra de lovlige utsalgsstedene, mener topptillitsvalgt i HK

– Å holde åpent på søndager er tyveri av omsetningen til de butikkene som følger spillereglene, sier John Thomas Suhr i Handel og Kontor.
UNØDVENDIG: Arbeid på søndager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig, ifølge arbeidsmiljøloven. – Hvorfor er det nødvendig at butikkansatte skal jobbe på søndager? spør John Thomas Suhr.

UNØDVENDIG: Arbeid på søndager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig, ifølge arbeidsmiljøloven. – Hvorfor er det nødvendig at butikkansatte skal jobbe på søndager? spør John Thomas Suhr.

Leif Martin Kirknes

katharina@lomedia.no

Nylig skrev HK-Nytt om et tjuetalls butikker på Grünerløkka i Oslo som holdt ulovlig søndagsåpent. Leder John Thomas Suhr i Oslo/Akershus Handel og Kontor (HK) har sett seg lei av at enkelte butikker ikke følger loven om helligdager og helligdagsfred.

Suhr vurderer å ta affære.

– Et naturlig neste steg er å anmelde disse butikkene, sier han.

Ikke nok med det. Lederen i Oslo/Akershus HK går så langt som å kalle praksisen med å ha søndagsåpne butikker for «tyveri».

– Å holde åpent om søndagene er tyveri av omsetningen til de butikkene som følger spillereglene, sier han.

– Butikkene risikerer å få en bot og inndragning av den økonomiske omsetningen fra søndagene. Det er rettspraksis, sier Suhr.

Noen butikker har lov til å holde åpent på søndager – såkalte unntak fra loven –, blant annet dagligvarebutikker under 100 kvadratmeter, blomsterbutikker og gallerier (les mer i faktaboksen).

Statsråd: – Ha tillit til politiets prioriteringer

– Jeg forstår godt at andre som følger loven føler at dette er urettferdig og at det virker konkurransevridende. Slik skal det ikke være. Folk må kunne forvente at næringsdrivende driver innenfor lovens rammer for helligdagsfred, skriver statsråd Kjersti Toppe (Sp) til HK-Nytt.

Barne- og familieministeren har ansvar for tro og livssyn og loven om helligdagsfred.

Det er politiet som skal håndheve loven. På spørsmål om Toppe har tenkt å sørge for at loven håndheves uten at politiet venter på en anmeldelse, svarer hun følgende:

– Jeg må ha tillit til politiets prioriteringer, skriver Toppe.  

IMOT LIBERALISERING: Statsråd Kjersti Toppe vil ikke åpne opp for at flere butikker får lov til å holde åpent om søndagene.

IMOT LIBERALISERING: Statsråd Kjersti Toppe vil ikke åpne opp for at flere butikker får lov til å holde åpent om søndagene.

Jan-Erik Østlie

Nestleder i Oslo Høyre, Merete Agerbak Jensen, var nylig ute i Avisa Oslo og sa at hun vil endre loven og gjøre det lovlig med søndagsåpne butikker i deler av Oslo sentrum.

Toppe understreker at regjeringen er opptatt av å holde fast på dagens regelverk for søndagsåpne butikker.

– Vi ønsker ingen liberalisering av lovverket, skriver statsråden.

Ap-politiker forstår at HK er frustrert

Det vil heller ikke stortingspolitiker Trine Lise Sundnes (Ap) ha.

– Min klare oppfordring er at disse butikkene må stenge på søndager. Og fortsetter de å holde åpent, bør det straffe seg, sier Sundnes som er medlem i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Jeg kommer til å følge opp denne saken politisk på Stortinget og med fagstatsrådene i regjeringen og jobbe for at butikkene følger loven, sier hun.

Stortingsrepresentanten, som var HK-leder fra 2013 til 2020, har erfart at politiet henlegger anmeldelser om søndagsåpne butikker. Hun er usikker på om politiet er den riktige etaten til å håndheve loven som regulerer søndagsåpne butikker.

– Jeg mener bestemt at vi må utrede om politiet er den rette instansen til å håndheve dette. Utfordringen blir å finne en håndhevingsinstans som faktisk jobber på søndager, sier Sundnes.

FORVENTNINGSFULL: Trine Lise Sundnes har klare forventninger til bedriftene: – Butikkene burde følge norsk lov, sier Ap-politikeren.

FORVENTNINGSFULL: Trine Lise Sundnes har klare forventninger til bedriftene: – Butikkene burde følge norsk lov, sier Ap-politikeren.

Brian Cliff Olguin

Å holde åpent på søndager er tyveri av omsetningen til de butikkene som følger spillereglene, mener John Thomas Suhr i HK.

– Jeg er helt enig med HK. Her har lovgiver lagt opp til like konkurransevilkår, og så tar noen seg til rette. Det synes jeg ikke noe om i det hele tatt, sier stortingspolitikeren.

– Jeg forstår at HK er frustrert. Dette er en situasjon som har fått lov til å holde på altfor lenge, sier hun.

Fikk tretten butikker stengt

John Thomas Suhr i HK oppgitt over at politiet ikke håndhever loven.

– I løpet av flere år har det ikke skjedd noe på dette området. Det er ingen vilje til å gjøre noe. Vi forventer at dagens regjering har en annen politikk enn den borgerlige, at de viser vilje til å arbeide for at politiet håndhever loven, sier han.

Lederen i Oslo/Akershus HK har bedt om et møte med byråd for næring og eiendom i Oslo kommune.

For et par år siden gikk HK en runde på Grønland i Oslo sammen med politikere og snakket med butikksjefer som holdt ulovlig søndagsåpent. Det resulterte i at tretten butikker stengte butikkene på søndager, forteller Suhr.

Å gå en lignende runde kan bli aktuelt, opplyser han.

Mye lest: Rema 1000-konsept holder ulovlig åpent på søndager

Dette sier loven om åpningstider

• Butikker skal være stengt søndager, helligdager og offentlige fridager som 1. og 17. mai

• Dersom et utsalgssted bevisst bryter loven, kan det straffes med bøter.

Men det fins unntak fra loven. Disse utsalgsstedene kan holde åpent:

• kiosker og dagligvarebutikker under 100 kvadratmeter

• bensinstasjoner under 150 kvadratmeter

• utsalg som i det vesentlig selger blomster, planter og hageartikler

• salgssteder på campingplasser i campingsesongen

• serveringssteder

• salg ved auksjon

• utsalg på typiske turiststeder godkjent av statsforvalterne

• salg fra gallerier eller steder som i det vesentlige selger husflids- og suvenirvarer

• salg fra tidsbegrensede utstillinger og varemesser

• butikker på flyplasser

• fra produksjonssteder som er tilrettelagt for turisme

Kilde: Lov om helligdager og helligdagsfred

Dette sier arbeidsmiljøloven om søndagsjobbing:

• Det skal være arbeidsfri fra klokka 18.00 dagen før en sø.- eller helgedag og til kl. 22.00 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra klokka 15.00 til klokka 22.00 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som sø.- og helgedagsarbeid.

• Arbeid på sø.- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

• Arbeidsgiver skal drøfte behovet for sø.- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes.

• I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om arbeid på sø.- og helgedager dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.

• Arbeidsgiver og arbeidstaker kan slutte skriftlig avtale om arbeid på sø.- og helgedager utenom de tilfeller som er nevnt i denne paragraf, mot tilsvarende fri på andre dager som i henhold til arbeidstakerens religion er helge- eller høytidsdag. Slik avtale kan inngås uten hensyn til bestemmelsene i § 10–8 fjerde ledd.

Kilde: Arbeidsmiljøloven

Dette sier loven om åpningstider

• Butikker skal være stengt søndager, helligdager og offentlige fridager som 1. og 17. mai

• Dersom et utsalgssted bevisst bryter loven, kan det straffes med bøter.

Men det fins unntak fra loven. Disse utsalgsstedene kan holde åpent:

• kiosker og dagligvarebutikker under 100 kvadratmeter

• bensinstasjoner under 150 kvadratmeter

• utsalg som i det vesentlig selger blomster, planter og hageartikler

• salgssteder på campingplasser i campingsesongen

• serveringssteder

• salg ved auksjon

• utsalg på typiske turiststeder godkjent av statsforvalterne

• salg fra gallerier eller steder som i det vesentlige selger husflids- og suvenirvarer

• salg fra tidsbegrensede utstillinger og varemesser

• butikker på flyplasser

• fra produksjonssteder som er tilrettelagt for turisme

Kilde: Lov om helligdager og helligdagsfred

Dette sier arbeidsmiljøloven om søndagsjobbing:

• Det skal være arbeidsfri fra klokka 18.00 dagen før en sø.- eller helgedag og til kl. 22.00 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra klokka 15.00 til klokka 22.00 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som sø.- og helgedagsarbeid.

• Arbeid på sø.- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

• Arbeidsgiver skal drøfte behovet for sø.- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes.

• I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om arbeid på sø.- og helgedager dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.

• Arbeidsgiver og arbeidstaker kan slutte skriftlig avtale om arbeid på sø.- og helgedager utenom de tilfeller som er nevnt i denne paragraf, mot tilsvarende fri på andre dager som i henhold til arbeidstakerens religion er helge- eller høytidsdag. Slik avtale kan inngås uten hensyn til bestemmelsene i § 10–8 fjerde ledd.

Kilde: Arbeidsmiljøloven