NHO og sjeføkonom Øystein Dørum tror at toppen på arbeidsledigheten i Norge er rett rundt hjørnet.

NHO og sjeføkonom Øystein Dørum tror at toppen på arbeidsledigheten i Norge er rett rundt hjørnet.

Leif Martin Kirknes

Skyhøye tall – men ledighetskrisen blir ikke langvarig, tror NHO-topp

Da bankkrisen rystet Norge på slutten av 1980-tallet, steg arbeidsledigheten i seks år. Det blir ikke like ille nå, tror sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.
16.04.2020
21:11
16.04.2020 21:11

aslak@lomedia.no

– Krisen på slutten av 1980-tallet var etterkrigstidens alvorligste. Aktiviteten falt i rundt to år og samlet med fire prosent. Det tok nesten seks år fra ledigheten begynte å stige til den toppet ut, til tross for at det ble truffet en rekke tiltak for å få aktiviteten opp og ledigheten ned, sier NHOs Øystein Dørum til FriFagbevegelse.

Les også: Butikkansatte krever korona-tillegg

Topp rett rundt hjørnet

I perioder på tampen av 1980-tallet og i kriseårene 1993–94 krøp arbeidsledigheten over 17 prosent. Det ga fallende boligpriser og lavere forbruk. Produksjonstapet var stort.

Årene før hadde også oljeprisen falt. Tapene på utlån økte og bankene fikk problemer. Krisen gjorde at Norge fikk et nasjonalisert bankvesen.

– Vi venter ikke en like langvarig ledighetsøkning nå, sier Dørum.

Tvert imot tror NHO at ledighetstoppen er rett rundt hjørnet. Det er i så fall beroligende.

Tidlig i april kom det tall over arbeidsledige fra Nav, som viste at 412.000 personer, eller nærmere 15 prosent av arbeidsstokken, nå er helt eller delvis arbeidsløse.

Folk som har blitt permittert på grunn av koronautbruddet, utgjorde 90 prosent av de nye registreringene.

– Brorparten av de ledige er permitterte, som igjen har sammenheng med nedstengningen av Norge. Når smittetiltakene lempes, vil de fleste kunne vende tilbake til sin gamle jobb, påpeker NHOs sjeføkonom.

Under 4 prosent i 2022

NHO anslår en registrert arbeidsledighet under 4 prosent i 2022, altså godt under dagens nivå, for så vidt også under ledighetstoppen i 1993.

Sånn blir ordninga med 20 dagar full lønn for permitterte

Likevel forbeholder han seg retten til å være skeptisk. Erfaringene fra tidligere runder gir grunn til uro, mener Dørum.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har sagt at ledigheten nesten er umulig å bli kvitt dersom den får stivne og feste seg. Dørum er ikke uenig.

– Jo lengre arbeidsledigheten er høy, desto mer vil den bite seg fast på et høyt nivå. Nykommerne på arbeidsmarkedet vil møte stengte dører og slite med å få fotfeste i arbeidsmarkedet. Det samme vil gjelde for mange med varig lavere inntekt og en svakere tilknytning til arbeidslivet. Dette er bakgrunnen for at offensive tiltak for å holde bedriftene flytende har vært riktig, sier han.

Motstridende effekter

NHOs optimistiske scenario forutsetter en rask åpning og viser følgende: To kvartaler med nedgang og at de aller fleste av dagens permitterte skal tilbake i jobb.

I analysen heter det at cirka 40 prosent av de permitterte går tilbake til sin arbeidsplass i tredje kvartal, mens ytterligere 50 prosent gjør det i årets siste kvartal og det første kvartalet i 2021.

ABONNER PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

Nedstengningen har ikke vart lenge, og i tida framover skisserer NHO-toppen at det vil oppstå to motstridende effekter.

– På den ene siden dempes smitteverntiltakene noe, slik at frisører og andre kan gjenåpne. På den andre siden vil bedrifter som har drøyd med permitteringer fordi de ønsket å se an utviklingen, kanskje likevel gjennomføre slike. Og ettersom tiden går, vil bedrifter innskrenke eller legge ned, og permitteringer vil bli omgjort til oppsigelser, sier han.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

16.04.2020
21:11
16.04.2020 21:11