MINDRE GAP: Etter fjorårets streik  haler lønna til de ansatte i butikker med NHO-avtale innpå lønna til resten av varehandelen. Illustrasjonsbilde

MINDRE GAP: Etter fjorårets streik haler lønna til de ansatte i butikker med NHO-avtale innpå lønna til resten av varehandelen. Illustrasjonsbilde

Martin Guttormsen Slørdal

Lønnsøkning i NHO-butikker

Garantilønnsordningen som ble oppnådd under butikkstreiken i fjor gir uttelling.
18.05.2015
15:33
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

I fjor høst streiket de ansatte i butikker som er omfattet av butikkoverenskomsten mellom Handel og Kontor og NHO. Årsaken var at medlemmene hadde sett seg lei på at de fikk langt mindre i lønn enn det store flertallet; ansatte i butikker som er omfattet av landsoverenskomsten mellom HK og Virke. De ansatte på NHO-avtalen tjente opptil 2.000 kroner mindre i måneden enn ansatte i Virke-butikker. HK avsluttet den mer enn to uker lange streiken da de blant annet ble enige med NHO om en garantilønnsordning som skulle sikre at minstelønnssatsene i butikkoverenskomsten over tid skal harmoniseres med lønna i Virke-overenskomsten.

Fem kroner i timen

Nå har de første ordinære tarifforhandlingene om butikkoverenskomsten etter at garantilønnsordningen ble inngått funnet sted. I frontfagsforhandlingene mellom LO og NHO ble det avtalt at ansatte på overenskomster med en gjennomsnittslønn på mindre enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn får 1,75 kroner i et såkalt lavlønnstillegg. Det ligger innbakt i de nye satsene HK og NHO har blitt enige om i forhandlingene om butikkoverenskomsten. Her økes satsene fra 2 til 5 kroner i timen. Det høyeste tillegget får de med mer enn seks års ansiennitet, den største gruppen ansatte. Disse får 5 kroner mer i timen fra 1. mai. Det gir en årslønnsøkning på 9.750 kroner, altså 2,94 prosent.

Gapet minker

Resultatet er ørlittegrann bedre enn det de ansatte i Virke-overenskomsten fikk i år. Forhandlingene mellom HK og Virke ga en satsøkning på trinn 1-5 i på 2,50 kroner i timen. De som går på lønnstrinn 6 får 50 øre mer i timen. Det kom i tillegg til lavlønnstillegget på 1,75 kroner i timen.

Dermed har lønnsgapet mellom disse to overenskomstene blitt noe mindre. Høyeste sats i Virke-overenkomsten ligger nå ca 1.500 kroner høyere per måned enn høyeste sats i butikkoverenskomsten med NHO.

Forsiktig optimist

HK-leder Trine Lise Sundnes er fornøyd med tallene så langt.

– Vi har god tro på at garantilønnsordningen vil sørge for at lønna i butikkoverenkomsten blir harmonisert med lønna i landsoverenskomsten med Virke over tid. Vi har et ønske om at det skal skje så fort som mulig, og følger utviklingen nøye. Det er for tidlig å slå fast at garantilønnsordningen virker, men det ser ut til at førstegangsbruken av den har lyktes, sier hun til HK-Nytt.

Sundnes mener ordningen var verdt å streike for.

– Jeg tror de som sto i front og tok kampen i fjor kan si at det var verdt det, sier hun.

Forbundslederen minner om at HK og NHO ble enige om at garantilønnsordningen skal evalueres i begynnelsen av 2017 om den ikke har ønsket virkning.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

18.05.2015
15:33
27.08.2015 20:00