VIL BYTTE UT ERNA SOLBERG: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og LO-leder Gerd Kristiansen innledet på Handel og Kontors landsmøte i Oslo.

VIL BYTTE UT ERNA SOLBERG: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og LO-leder Gerd Kristiansen innledet på Handel og Kontors landsmøte i Oslo.

Martin Guttormsen Slørdal

HK-landsmøtet 2016:

Lederne i Arbeiderpartiet og LO er klare for regjeringsskifte neste år

LO-leder Gerd Kristiansen og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre var svært samstemte da de innledet til diskusjon på Handel og Kontors landsmøte.
17.10.2016
11:31
17.10.2016 14:01

torgny@lomedia.no

Deres budskap var: Regjeringa river ned rettigheter i arbeidslivet, arbeidsledigheten øker og de borgerlige skal ut av regjeringskontorene neste år.

Gahr Støre la stor vekt på det fagligpolitiske samarbeidet. Han sa at det var en ny vår for dette samarbeidet og ga stor honnør til alle tillitsvalgte:

– Takk for det viktige arbeidet dere gjør ved å være fagorganiserte, ta på dere tillitsverv, bygge organisasjon og tegne tariffavtaler, sa Ap-lederen.

Kjernen i den norske modellen

– Dere er selve kjernen i den norske modellen, og en viktig motmakt mot sterke krefter som i sum vil gjøre Norge til et samfunn mer likt landene rundt oss:

– Der arbeidsløsheten er stor, særlig blant de unge, der arbeidsmarkedet er mer deregulert, der fagforeningene er svakere, mer splittet, der det er mer lavlønnskonkurranse og mer løsarbeid og konsekvensen av alt dette; der det er større forskjeller mellom folk, fortsatte Ap-lederen.

Dårligere stilt for framtida

Han konkluderte slik:

– Med regjeringens politikk har vi fått en lavere andel i jobb, og mindre trygghet på jobb.

Dette gjør oss dårlig stilt i møte med fremtidens utfordringer.

Ingen skjønnmaling

Gerd Kristiansen startet med å gratulere Handel og Kontor med 70 000 medlemmer, men valgte ikke å skjønnmale situasjonen.

– Vi er nå snart 920.000 medlemmer i LO. Det gir oss en fantastisk styrke. Men selv om LO vokser, selv om vi aldri har vært flere medlemmer i LO enn i dag, så synker organisasjonsgraden. Antall arbeidstakere øker raskere enn LOs medlemstall. Særlig innenfor servicesektoren er det veldig få som er organisert, og det går ut over kampkraften, sa LO-lederen.

Expert-kampen

Så roste hun Handel og Kontor for det arbeidet de gjorde. LO-lederen trakk fram HKs kamp for tariffavtale i Expert-kjeden.

Men hun mente at problemene med å fagorganisere flere hadde sammenheng med at flere har fått en løsere tilknytning til arbeidslivet, og viste til økt innleie, midlertidige ansettelse, nullprosentkontrakter og kontraktørvirksomhet.

Kristiansen tok også opp sosial dumping, hun sa at man må styrke kontrolletatene, men også styrke tillitsvalgtapparatet. Tillitsvalgte må ha handlingsrom til å påtale brudd og ulovligheter, mener LO-lederen.

Krav til arbeidsmiljøloven

I sitt innlegg sa Jonas Gahr Støre at hvis Arbeiderpartiet får makta etter valget neste år, så vil det settes ned et utvalg for å utarbeide en arbeidsmiljølov for framtida som skal være en vernelov for arbeidstakere.

Kristiansen tok opp denne hansken, men stilte krav til hvordan loven skulle utformes:

Hun mener at en ny lov skal gjøre det umulig å bruke kreative forretningsmodeller for å organisere seg vekk fra arbeidsgiveransvaret og loven må sikre at bedriftsdemokratiet og medbestemmelsesretten blir reell.

EØS-avtalen

Et av de største usikkerhetsmomentene på landsmøtet er knyttet til hva Handel og Kontor skal mene om EØS-avtalen. Ved landsmøtet for fire år siden var det svært jevnt, og tre av regionene har sendt inn forslag om at HK skal jobbe for at Norge sier opp avtalen.

Det var ikke overraskende at den tidligere utenriksministeren Gahr Støre leverte et varmt forsvar for EØS-avtalen. Han mente at de største problemene knyttet til norsk arbeidsliv kommer fra regjeringa i Oslo og ikke fra Brussel. Han viste til prosessen rundt offentlige anskaffelser og ILO 94 og verftsaken der Høyesterett kjørte igjennom sitt syn på tross av hva ESA mente.

– Vi må bekjempe høyrepolitikk – enten den kommer fra Brussel eller Oslo, sa Ap-lederen.

LO-lederen var også forberedt på et forsvar for EØS-avtalen, men var så enig med det Støre sa at hun ikke gjentok argumentasjonen.

17.10.2016
11:31
17.10.2016 14:01