JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fellesforbundet vil ikke stille AFP-krav i lønnsoppgjøret

Fellesforbundet vil ikke fremme krav om noen endringer i AFP-ordningen under årets tariffoppgjør. Medlemmene mener at økt lønn og etterutdanning er viktigst.
Hvis leder i Fellesforbundet får med seg forbundsstyret, ser det ut til at AFP ikke blir tema i årets tariffoppgjør.

Hvis leder i Fellesforbundet får med seg forbundsstyret, ser det ut til at AFP ikke blir tema i årets tariffoppgjør.

Jan-Erik Østlie

torgny@lomedia.no

– Min innstilling overfor forbundsstyret er at vi ikke fremmer noen krav til endring av AFP ved årets hovedoppgjør, sier leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, til FriFagbevegelse.

Det har vært knyttet stor usikkerhet knyttet til hvordan spørsmålet om avtalefestet pensjon (AFP) kom til å bli behandlet i årets tariffoppgjør.

Starter i mars

LO-kongressen vedtok i 2022 at AFP skulle være tema under årets tariffoppgjør. Samtidig har det vært skarpe uenigheter innad i fagbevegelsen om AFP.

LO har ønsket å forhandle med NHO om en ny reformert AFP-ordning. Men Fellesforbundet har vært kritisk til mye av det som lå i LOs forslag. 

Fellesforbundets landsmøte vedtok i oktober å avvise LO og NHOs opplegg med reformert AFP.

I stedet nedsatte Fellesforbundet et utvalg som skulle komme med et nytt forslag. Innholdet i utvalgets utredning publiserte FriFagbevegelse i går.

Men nå avviser forbundslederen at Fellesforbundet vil komme til å bringe spørsmålet om pensjonsordningen inn i oppgjøret som starter i mars.

Bakgrunn: Dette handler AFP-striden om. 14 spørsmål og svar

To krav

– Vi har hatt 24 bransjeråd som representerer til sammen 117.000 medlemmer. De har sagt at det er to krav de slutter opp om. Det ene er mer kroner og øre. Det andre er etter- og videreutdanning.

Kravene til årets tariffoppgjør skal først behandles i Fellesforbundets forbundsstyre 31. januar, deretter i LOs inntektspolitiske utvalg, før kravene blir endelig vedtatt på LOs representantskapsmøte 20. februar.

– Det er ikke gitt hva kravene blir, før vi kommer dit, sier Eggum.

Bakgrunn: Fellesforbundet avviste LOs forslag til ny AFP. Her er uenighetene

Vet ikke hvor mange

Det forslaget som Fellesforbundets AFP-utvalg har fremmet, er at dagens AFP-ordning videreføres, men med ett unntak.

Hvis en har jobbet 18 år i en AFP-bedrift, og sju år etter fylte 50 år, skal må AFP.

– Vi har foreslått dette, men det er ingen som vet hvor mange dette vil omfatte, sier Eggum.

Ingen innsparing

– Men det er ingen innsparinger i forslaget?

– Nei, dette vil koste mer, og LO har bedt Finansdepartementet om å beregne hvor store ekstra utgifter dette vil føre til, sier Eggum.

Utvalget har også vært opptatt av at det skal være en samordning mellom offentlig og privat AFP.

I offentlig sektor er det avtalt at de skal gå over på den private AFP-ordningen fra og med 2025. De som er født i 1963 blir 62 år neste år, og har dermed rett til AFP.

– Her har Staten sagt de skal ta regningen for de som er født i 1963, 1964 og 1965. Det er et skritt på vei, men det betyr også dette ikke er løst for alltid, sier Eggum.

Dette er avtalefestet pensjon (AFP)

• En pensjonsordning som er en del av tariffavtalene.

• En livsvarig pensjon som kan tas ut fra 62 år.

• Du må oppfylle visse krav ved fylte 62 år for å kvalifisere til AFP. Blant annet må du ha jobbet sju av de siste ni årene i en bedrift med tariffavtale.

• AFP ble opprettet i 1988 og var en tidligpensjon for dem som ikke maktet å stå i arbeid fram til 67 år.

• AFP ble reformert i 2011 som en del av pensjonsreformen og ble gjort om til en livsvarig tilleggspensjon.

• LO og NHO har utarbeidet et forslag til ny AFP (Reformert AFP)

• Dette forslaget ble nedstemt på Fellesforbundets landsmøte i oktober 2023.

Dette er avtalefestet pensjon (AFP)

• En pensjonsordning som er en del av tariffavtalene.

• En livsvarig pensjon som kan tas ut fra 62 år.

• Du må oppfylle visse krav ved fylte 62 år for å kvalifisere til AFP. Blant annet må du ha jobbet sju av de siste ni årene i en bedrift med tariffavtale.

• AFP ble opprettet i 1988 og var en tidligpensjon for dem som ikke maktet å stå i arbeid fram til 67 år.

• AFP ble reformert i 2011 som en del av pensjonsreformen og ble gjort om til en livsvarig tilleggspensjon.

• LO og NHO har utarbeidet et forslag til ny AFP (Reformert AFP)

• Dette forslaget ble nedstemt på Fellesforbundets landsmøte i oktober 2023.