LØNNER SEG: Ellinor Aschim tror det er viktig å ha godt voksne arbeidstakere i butikkene. Mange kunder er også eldre, påpeker hun.

LØNNER SEG: Ellinor Aschim tror det er viktig å ha godt voksne arbeidstakere i butikkene. Mange kunder er også eldre, påpeker hun.

Ina Pettersen Jevne

Ellinor har det varehandelen trenger

Service og fagkunnskap var viktigst da Ellinor fikk ny jobb som 62-åring.
02.10.2019
10:22
02.10.2019 10:22

hk-nytt@lomedia.no

ina.pettersen.jevne@lomedia.no

Etter tolv år som ansatt på Meny i Seljord valgte 62 år gamle Ellinor Aschim å søke jobb i den nye butikken Meny Torvet i Kristiansand.

– Da var jeg inne på intervju, og det har jeg aldri vært på før, forteller Aschim.

Det gikk nok bra, for nå er er det halvannet år siden hun begynte i butikken. Selv om Aschim er kjent med butikkjeden, forteller hun at det er mange ulikheter mellom de to butikkene.

– Det er både nye sjefer og nye måter å gjøre ting på. Man legger til seg noen vaner etter å ha jobbet et sted i tolv år. Det er ikke alltid så lett for folk på min alder å endre på det, sier HK-medlemmet.

LESTE DU DENNE?: Butikkansatte på Østlandet har samlet seg om fire tariffkrav

En av fire er seniorer

En av fire ansatte i varehandelen er over 50 år. Denne aldersgruppa kalles gjerne seniorer i arbeidslivet. Hvordan jobbes det med seniorpolitikk i varehandelen? Og hvordan ser situasjonen ut? Det har Fafo-forskerne Anne Inga Hilsen og Roy A. Nilsen forsøkt å finne ut. De har sett på i tall fra 2015, som viser at 330.000 mennesker er sysselsatt i varehandelen. 78.000 av dem er seniorer, folk på 50 år eller eldre. Det tilsvarer altså nesten 1 av 4. Av disse jobber et flertall i hele stillinger, og det er flere enn før. Mens det i år 2000 dreide seg om 70 prosent av seniorene i varehandelen, var det i 2015 steget til 77 prosent. Andelen seniorer som jobber «kort deltid», altså under 20 prosent stilling, lå lenge stabilt på snaue 20 prosent, men er nå på 15 prosent. Andelen seniorer som jobbet «lang deltid» har gått ned fra 14 prosent i 2000, til 8 prosent i 2015.

– Det er faktisk mange seniorer i varehandelen, selv om det er lett å se på den som en ungdomsbransje. Og det er ungdommen som jobber deltid, de voksne jobber i større grad heltid. Stillingsandelen øker med alderen, påpeker Fafo-forsker Anne Inga Hilsen.

Ikke opptatt av alder

Driftsjef Edvin Pedersen ved Meny i Kristiansand bryr seg ikke om alder når han ansetter, men om personlige egenskaper. Pedersen mener at Ellinor Aschim er utrolig god til å jobbe med kundene. Da hadde det vært synd om hun skulle vært opptatt med noe annet i butikken. I stedet for alder er Pedersen opptatt av at alle har en «profil», hvor noen for eksempel er gode til å se kundene, noen er kreative, og noen er gode til å organisere.

– Jeg er ikke så opptatt av alder. Det er viktigere å sette sammen et godt lag, sier Pedersen.

Og for å ha ha det beste laget må de ansatte få jobbe med det de kan best.

– Man kan ikke sette spissen i mål, sier han.

Ellinor Aschim elsker å ha kontakt med kundene.

– Det er det morsomste med jobben, sier hun.

Aschim forteller at hun tidligere har vært innom både kassa, i frukten og i post i butikk, men at hun denne gangen kun søkte seg til ferskvareavdelingen. Her har hun hovedansvaret for osten.

– Jeg vil heller løpe hele dagen. I kassa måtte jeg stå oppreist for ikke å sovne. Jeg må ha litt fart, sier Aschim.

Butikkens driftssjef, Edvin Pedersen, har full forståelse for at kassejobben ikke er noe for henne.

– Om jeg hadde sett etter noen som kan sitte i kassa, så hadde jeg ikke sett etter en som Ellinor. Å sette henne i kassa ville vært å straffe henne, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet.

GODT TEAM: – Jeg er ikke så opptatt av alder. Det viktigste er å sette sammen et godt lag, mener driftssjef Edvin Pedersen i Meny Kristiansand.

GODT TEAM: – Jeg er ikke så opptatt av alder. Det viktigste er å sette sammen et godt lag, mener driftssjef Edvin Pedersen i Meny Kristiansand.

Ina Pettersen Jevne

Aldersvennlig praksis

Fafo-forskerne har gjort intervjuer med sjefer og ansatte i tre-fire butikker som har seniorer ansatt; en dagligvarebutikk med ferskvaredisk, en klesforretning for herrer, og apotek. Lederne i disse butikkene mente deres flinke og erfarne medarbeidere var et fortrinn i konkurransen om kundene. Som på Meny i Kristiansand var de mer opptatt av å ansette «riktige» folk, enn alderen deres.

– Disse butikkene hadde seniorer ansatt, og de så viktigheten av det. Hvis vi hadde spurt ledelsen i butikkene om de hadde en seniorpolitikk, ville vi trolig fått et nei. Men selv om den ikke er formalisert, har de en aldersvennlig praksis, sier Fafo-forsker Anne Inga Hilsen til HK-Nytt.

– De vi har snakket med ser at det er en fordel å ha seniorer ansatt, de har en erfaring og kompetanse som de møter kundene med, sier hun.

Hilsen mener seniorene kan være en løsning og ikke et problem i konkurransen med netthandelen.

– Fysiske butikker kan gi kundene noe mer når de har erfarne ansatte. De har kunnskap og kan gi kundene god veiledning. Det er grunn til å tro at de voksne har den kunnskapen i større grad enn ungdom, sier hun.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Eldre som ressurs

Driftssjef Pedersen på Meny i Kristiansand forteller at han har ansatt mange over 50 år, Ellinor er langt fra den eneste. Men butikken har ikke en konkret seniorpolitikk som er satt i system. Pedersen mener det er viktig å se på eldre som en ressurs, og bruke dem der de er gode.

– Man skal ikke tilrettelegge i hjel, men ha noen tanker om hvordan man kan få folk til å stå lenger i arbeidslivet, sier han.

Driftssjefen tror at det kan være lett for arbeidsgivere å legge bort søknaden når man ser en 62-åring i søknadsbunken.

– Man kan ha noen antakelser om at eldre har mer vondt i kroppen, at de kommer til å ha flere sykmeldinger, og at de kanskje kan være sære etter å ha gjort ting på sin måte i lang tid. Men så har kanskje den personen den kunnskapen som trengs, sier han.

Ellinor Aschim tror at det kan være viktig å ha noen eldre ansatte i butikken, da mange av kundene selv er eldre.

– Jeg var sykmeldt en stund. Da jeg kom tilbake på jobben var det en kunde som kom bort og sa han hadde savnet meg, forteller hun.

Forskjell på små og store

Det går et skille mellom små og store bedrifter i varehandelen, fant forskerne ut. Mens de store driver et systematisk personalarbeid, også seniorpolitisk arbeid, har de små gjerne en god praksis, men liten grad av formalisering. Her jobber sjefer og ansatte side om side til daglig, og de har lite behov for formelle møter, mente lederne. I små butikker kan det imidlertid være vanskelig å tilrettelegge for den enkelte, enn det det er i større butikker. Dette gjelder ikke bare for seniorer.

I rapporten viser forskerne til Norsk Seniorpolitisk barometer, en årlig undersøkelse utført av Synovate på oppdrag for Senter for seniorpolitikk. Et av spørsmålene lederne blir stilt er om hvor godt de ville like å ansette seniorer. Det vil seks av ti like meget godt eller ganske godt, det gjelder også ledere i varehandelen. Ledere i store virksomheter er imidlertid mer negative enn i små, mens ledere i bedrifter som har ansatte over 67 år, er mer positive til å ansette seniorer enn dem som ikke har det.

På spørsmål om de mener ansatte over 60 år har like muligheter til å lære seg nye ting som yngre, er sju av ti ledere enige i det. Her er ledere i varehandelen blant de mest positive. Også her er det slik at det å faktisk ha ansatte over 67 år, øker sannsynligheten for at lederen er helt enig i påstanden.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

Om undersøkelsen:

«Seniorer i varehandelen»

Anna Inga Hilsen og Roy A. Nielsen

Fafo, 2019

Undersøkelsen er gjort i samarbeid med HK, arbeidsgiverorganisasjonen Virke, Fellestiltakene LO-Virke og Senter for seniorpolitikk.

– Arbeidsgiverne må se de ansatte

Eldre arbeidstakere er kunnskapsrike og stabile ansatte. Det må arbeidsgiverne se og dra nytte av, sier HK-leder Trine Lise Sundnes.

– Seniorer har god kunnskap, god rutine, og er en stabil arbeidskraft. Det bør arbeidsgiverne foredle. I kampen om kundene besitter seniorene kunnskap som arbeidsgiverne må vite å bruke, sier Sundnes.

HK-lederen understreker at hennes generelle inntrykk er at seniorene blir godt ivaretatt av arbeidsgiverne i varehandelen. Men:

– Mange bedrifter har mye å hente ved å satse mer på de ansatte. Det er et sammensatt bilde; varehandelen består både av seriøse kjeder som satser på fagkunnskap, og butikker som popper opp for så å forsvinne like raskt. Det er stor variasjon. Mange arbeidsgivere kunne vunnet på å se arbeidstakerne sine og den kompetansen de besitter. Noen ser det og har skjønt hvilken fordel det er å ta vare på sine ansatte, men her finnes det et uforløst potensial, sier Sundnes.

Hun er fornøyd med at Fafo-rapporten tilbakeviser påstanden som ofte blir framsatt om at varehandelen nesten bare har ungdommer og studenter sysselsatt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Rapporten viser at et der mange seniorer i varehandelen. Mange av dem jobber i full stilling, og de blir lenge i bransjen. Det viser jo at de trives, påpeker hun.

Også Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, peker på at flere seniorer enn før jobber heltid i varehandelen.

– Det er en positiv utvikling. Jo lengre de ansatte blir i varehandelen, dess mer øker heltidsandelen, sier han.

Kristensen mener kompetanse er et konkurransefortrinn.

– Medarbeidere med kompetanse som kan komme med innspill og råd gir fornøyde kunder. Å ha dyktige medarbeidere, uavhengig av alder, er bra. Det er veldig lurt å ta vare på medarbeidere som har vært lenge i bransjen. De kan gi gode kundeopplevelser, sier han.

Virke-sjefen mener det blir stadig viktigere å ha ansatte med høy kompetanse i butikkene. Det har både bransjen og myndighetene et ansvar for, mener han.

– Det er avgjørende å gi medarbeiderne den kunnskapen de trenger gjennom et helt arbeidsliv. Vi må snakke om hvordan vi skal drive løpende kompetanseutvikling i arbeidslivet, sier han.

02.10.2019
10:22
02.10.2019 10:22

Om undersøkelsen:

«Seniorer i varehandelen»

Anna Inga Hilsen og Roy A. Nielsen

Fafo, 2019

Undersøkelsen er gjort i samarbeid med HK, arbeidsgiverorganisasjonen Virke, Fellestiltakene LO-Virke og Senter for seniorpolitikk.