HELE LO OG MERE TIL: HK-nestleder Bjørn Mietinen understreker at hele fagbevegelsen, også de utenfor LO, må stå sammen i kampen for bedre tjenestepensjon.

HELE LO OG MERE TIL: HK-nestleder Bjørn Mietinen understreker at hele fagbevegelsen, også de utenfor LO, må stå sammen i kampen for bedre tjenestepensjon.

Martin Guttormsen Slørdal

Varmer opp til pensjonskampen

HK vil ha hele fagbevegelsen med seg i kampen for ei lønn leve av, også etter at vi slutter å jobbe.
18.06.2015
09:20
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Å sikre folk anstendig pensjon er av HKs viktigste saker når de benker seg rundt forhandlingsbordet til våren. Handel og Kontor har derfor satt seg i førersetet i forkant av det som vil bli det store pensjonsslaget i neste års tariffoppgjør. HKs mantra er at pensjon er utsatt lønn, og at tjenestepensjonsordningene i bedriftene må tariffestes slik at det kan forhandles om pensjon på lik linje med annen lønn.

– Så enkelt er det, sier HK-nestleder Bjørn Mietinen.

Slår svært skjevt ut

Litt bakgrunn: Da pensjonsreformen trådte i kraft i 2011, ble ytelsene fra folketrygden redusert. Det betyr at den enkelte i større grad enn tidligere selv må sørge for en pensjon å leve av. Tjenestepensjon på jobben er en viktig del av denne oppsparingen. I 2006 ble norske bedrifter lovpålagt å innføre en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. I loven heter det at det minimum skal betales inn 2 prosent av lønna i pensjonssparing. I de fleste av bransjene hvor HK har medlemmer har bedriftene lagt seg på minimumskravet, mens de i mange andre bransjer har langt bedre pensjonsbetingelser på jobben. HK mener dette slår såpass tungt og urettferdig ut at de vil flytte spørsmålet om pensjonsbetingelser inn i tariffavtalene.

– Kun på denne måten kan vi sikre muligheten til både å forbedre ordningene, og å tette de hullene som finnes i ordningen i dag, sier Mietinen.

Utredninger, ikke synsing

I tariffoppgjøret i 2014 gjorde fagbevegelsen et framstøt for å få medbestemmelse over tjenestepensjonene inn i tariffavtalene. De kom ikke i mål, men både Fellesforbundet og HK fikk gjennomslag for at partene i arbeidslivet skal sørge for et godt stykke utredningsarbeid om tjenestepensjoner før neste års tariffoppgjør. HK er godt i gang med dette sammen med både Virke og Samfo.

– Det vi jobber med nå, er både etterspillet etter oppgjøret i 2014 og forberedelsene til 2016, sier HK-nestlederen.

Han er fornøyd med dagens status.

– Vi følger mandatet vi fikk slavisk, og gjør et skikkelig arbeid sammen med arbeidsgiverne. Det er avgjørende for begge parter. Vi kan ikke synse og mene og tro når vi skal gå i gang med dette i forhandlingene. Det er både vi og arbeidsgiverne skjønt enige om, og vi jobber bra sammen. Det ris ingen kjepphester, og det er konstruktivt. Nå er vi i faktafasen og politikken får vente til neste vår. Da kommer garantert diskusjonene, men nå jobber vi sammen om grunnlaget, sier han.

Mietinen sier til HK-Nytt at målet med utredningsarbeidet er å presentere et godt grunnlag når LO i februar skal vedta kravene i tariffoppgjøret. Får han det som han vil, vil pensjon stå øverst på prioriteringslista.

Alle må dra lasset

Samtidig som forbundet jobber med både utredninger og skolering av egne medlemmer og tillitsvalgte, er HK opptatt av å dra med hele fagbevegelsen i forberedelsene til 2016- oppgjøret.

– Vi har satt et stort trykk på pensjonssaken nå. Vi forpliktet oss overfor medlemmene i 2014, og vi skal levere neste år. Derfor er vi er nødt til å jobbe sammen om dette i hele fagbevegelsen, understreker Mietinen.

Han mener den private tjenestepensjonen også er et anliggende for offentlig sektor.

– I forbindelse med privatisering av offentlige bedrifter verserer ofte argumentet om at pensjonsordningene er for dyre. De er bedre i offentlig sektor enn i privat, så derfor er det et stort poeng å få løftet nivået i de private ordningene, slik at eventuelle kutt ikke blir så enorme, sier han.

Mietinen vil samarbeide også utenfor LO-familien.

– Akkurat nå er det vi i HK som er på banen, de andre forbundene sitter litt kalde på benken. De må med. Vi vil ikke bare ha med oss hele LO, men også YS og Unio i denne viktige kampen. Min oppfordring til dem er å starte diskusjonene i egne forbund. Å få tariffestet tjenestepensjonen er ikke bare viktig for de som risikerer lave pensjoner, men også for de som risikerer kutt. Det holder ikke å tenke at det er bra i dag. Nå må vi sammen jobbe for at dette blir jobb nummer en til våren, sier han.

Klare krav

Allerede før jul flagget Handel og Kontor at tariffoppgjøret i 2016 i hovedsak skal handle om forbedret tjenestepensjon. Kravene er klinkende klare; Ikke bare vil HK tariffeste medbestemmelse over ordningene, de vil også ha felles, kostnadsbesparende pensjonskasser sammen med arbeidsgiverne, de krever opptjening fra første krone, og at ordningene er kjønnsnøytrale.

– Pensjonen er det vi skal leve av når vi blir gamle, og derfor må vi ha ha en hånd på rattet. Arbeidsgiver har styringsretten i dag, og slik kan det ikke fortsette. Det var annerledes da pensjonene var såkalt ytelsesbaserte, hvor bedriftene hadde all risiko. Nå er det omvendt, det er de ansatte som sitter med risikoen for avkastningen på pensjonsinnbetalingene (innskuddsbasert, red.anm.), og da skal det bare mangle at vi har innflytelse. Vi vil derfor løfte pensjon fra lokale avtaler og inn i det sentrale tariffoppgjøret, slik at vi har muligheten til å ta det inn i det store regnestykket, påpeker Mietinen.

Hullene må tettes

HK-nestlederen er bekymret over det han kaller hull i dagens ordning, og er opptatt av å få tettet disse. En rekke begrensninger i opptjeningsmuligheten slår ifølge ham svært uheldig ut, ikke minst for unge arbeidstakere.

– I dag er det slik at du kan hoppe fra jobb til jobb uten å tjene opp en eneste pensjonskrone, sier han og forklarer:

– Det opparbeides ikke pensjon på inntekter under 1G, og du får heller ikke nyte godt av oppsparingen dersom du er ansatt i under ett år. Når regjeringen nå har fått gjennomslag for langt mer utstrakt bruk av midlertidige kontrakter, er det lett å se for seg at det blir mange tapere, påpeker Bjørn Mietinen.

Han understreker derfor viktigheten av at også ungdommene engasjerer seg i pensjonsdebatten.

– Dette er ikke en pensjonistdebatt, men en pensjonsdebatt. Det er to forskjellige ting. Det vi skal ta til forhandlingene til våren handler i aller høyeste grad om hva de unge skal leve av i framtida, sier han.

– Dette er ikke en pensjonistdebatt, men en pensjonsdebatt Det er to forskjellige ting.

Bjørn Mietinen, HK-nestleder

18.06.2015
09:20
27.08.2015 20:00