JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Enige på overtid

To timer på overtid ble HK og HSH i natt enige om ny tariffavtale for de ansatte i handels- og servicebransjen. Resultatet er 1,50 kroner i lønnstillegg til alle. De laveste minstelønnssatsene øker med 4,50 kroner i timen. Mertidstillegg ble det imidlertid ikke noe av.
13.04.2010
02:25
16.12.2013 13:01

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Forhandlingsleder Sture Arntzen er fornøyd med resultatet. Han mener at Handel og Kontors medlemmer kommer økonomisk svært godt ut av årets revisjon av landsoverenskomsten med tilhørende bransjeavtaler. De laveste minstelønnssatsene økes mest. Det generelle tillegget er på 1 krone. I tillegg er det enighet om et eget lavlønns- og likelønnstillegg på 50 øre i timen. - Det legger vi flatt ut. Det betyr at ingen får mindre enn 1,50 kroner i lønnsøkning. Vi har med det fått til et brukbart tillegg til alle. Det gir våre medlemmer økt kjøpekraft. Oppgjøret har i tillegg en god lavlønns- og likelønnsprofil. De laveste minstelønnssatsene og satsene for ungdom øker med 4,50 kroner i timen, sier Sture Arntzen til HK-Nytt.

Skal drøfte stillingsbrøk

HK krevde i forhandlingene et mertidstillegg. Mange av HKs medlemmer i handels- og servicebransjen har kontrakter med lave stillingsbrøker, men jobber vesentlig mer. Forbundet ville derfor innføre et mertidstillegg for å presse fram bedre samsvar mellom kontraktene og faktisk arbeidet tid. Det avviste motparten HSH.

I stedet ble det tatt inn en bestemmelse i avtalen som sier at "i tilfeller der arbeidstaker hevder at det ikke er samsvar mellom avtalt stillingsandel og faktisk omfang, skal virksomheten og tillitsvalgte drøfte den ansattes krav om økt stillingsandel opp mot virksomhetens behov for fast bemanning"

- Vi fikk sånn sett ikke noen økonomsisk uttelling for dette kravet, men vi har likevel delvis fått innfridd noe av målet - nemlig å få til bestemmelser som kan bidra til å øke stillingsbrøken for våre deltidsansatte medlemmer, sier Arntzen og viser til den nye bestemmelsen. - Det er et framskritt at tillitsvalgte nå har rett til å drøfte deltidsansattes stillingsbrøk opp mot bedriftens behov for bemanning, legger han til.

Garanti og UB videreføres

HK-leder Arntzen er også svært fornøyd med at garantilønnsordningen videreføres. - Det betyr at vi sikrer en god og jevn lønnsutvikling i februar hvert år, sier han.

Sture Arntzen er også glad for at relevant høyere utdanning skal telle i større grad enn tidligere ved lønnsfastsettelse.

HK-kravene om økte tillegg for ubekvem arbeidstid ble avvist av HSH. De gamle bestemmelsene videreføres uendret.

Vil forfølge uenighet

Et annet krav HK fremmet, var å få fjernet en gammel avtalebestemmelse som sier at man for ansatte med nedsatt funksjonsevne kan fravike avtalens bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår. HK mener denne bestemmelsen er i strid med diskrimineringslovgivningen.

Også det ble avvist av HSH. Arbeidsgiverforeningen vil fortsatt at sjefene skal ha mulighet til å fastsette lønn direkte med den ansatte. Sture Arntzen er oppgitt over det, og lover å forfølge saken. - Vi mener den bestemmelsen er utdatert. Vi vil derfor følge opp dette overfor Diskrimineringsombudet i første omgang, sier han til HK-Nytt.

Arbeidsgiverne fornøyd

HSHs forhandlingsleder Kim Nordlie sier at han er tilfreds med protokollen som ble undertegnet klokka 02.00 i natt. - Det er ikke alt vi er like fornøyd med, men det er likevel et enstemmig forhandlingsutvalg som anbefaler dette, sier Nordlie til HK-Nytt.

Han mener forhandlingsresultatet vil gagne begge parter.

Også HKs forhandlingsdelegasjon anbefaler enstemmig forslaget til ny avtale. Nå skal avtalen ut på uravstemning blant medlemmene som omfattes av avtalen. Fristen for å svare ja eller nei til resultatet er satt til torsdag 6. mai.

13.04.2010
02:25
16.12.2013 13:01