JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO ønsker boklov

Det er viktige kulturpolitiske argumenter for å inneføre en boklov, mener LO.
19.04.2012
10:24
14.12.2013 12:34

sym@lomedia.no

En videreføring av dagens bransjeavtale mellom Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen med en fastprisordning, er i strid med EUs konkurransepolitikk. Det innebærer at Norge må velge mellom en boklov med et fastprissystem eller en ren markedsbasert prisdannelse.

Boklov best

I sitt høringssvar til Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet om utredningene om «litteratur- og språkpolitiske virkemidler» og om «litteraturpolitiske virkemidler i Europa», skriver LO at en boklov kan sikre kvalitet, bredde og variasjon i utgivelsene. LO mener også at «en boklov vil bidra til å beskytte norsk språk i et lite språkområde utsatt for påvirkning særlig fra det angloamerikanske kulturfeltet».

- En slik lov kan også bidra til å sikre bokhandel med større geografisk spredning. LO støtter derfor innføringen av en boklov og «fastpris», heter det i høringssvaret til de to utredningene.

Fungerer

Utredningene viser at antallet salgs- og distribusjonsenheter for bøker er større i land med boklov enn i land med fripris. LO mener at en boklov også kan bidra til å styrke kunnskapsmiljøene og bedre forfatternes stilling.

Frykter priskrig

Og i høringssvaret advares det mot fri konkurranse fordi bokproduksjon er preget av høye faste kostnader og lave enhetskostnader per produsert bok.

- Økonomisk teori og forskning har påvist at fri konkurranse ved en slik kostnadsstruktur kan fungere dårlig, påpeker LO og advarer mot ødeleggende priskriger som kan føre til konkurser og monopolisering i bransjen. Da blir resultatet redusert konkurranse, høye priser og lite mangfold i bokproduksjonen.

Bransjeavtalen

Dagens avtale, bokavtalen, trådde i kraft 1. januar 2011 og varer ut 2014. Målsettingen er å styrke norsk språk- og skriftkultur, sikre bredde i boksalget, fremme salg av bøker i begge målformer og opprettholde et landsdekkende bokhandlernett. Bokavtalen innebærer at forlagene fastsetter utsalgsprisen på bøkene sine. Denne fastprisen gjelder utgivelsesåret og fram til 30. april året etter. Skolebøker omfattes ikke av avtalen.

Utredningen av litteraturpolitiske virkemidler i Europa, konkluderer med at land med boklover ikke har bokpriser som er gjennomsnittelig høyere enn i land med frie priser.

19.04.2012
10:24
14.12.2013 12:34