Lønna økte mest i varehandelen

Den gjennomsnittlige lønnsveksten i Norge var 3,1 prosent i fjor. Varehandelen skiller seg ut med 3,5 prosent mer i lønn.
16.02.2015
13:11
27.08.2015 20:00

torgny@lomedia.no

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Dette kommer fram i tallene fra Teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjørene (TBU), som mandag la fram den foreløpige rapporten, «Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015». Utvalget har gått gjennom inntektsveksten for 2014 og funnet at det er svært liten forskjell mellom de store forhandlingsområdene. Partene i frontfaget mente lønnsveksten i Norge i 2014 skulle være 3,3 prosent. Den ble 3,1 prosent.

Varehandelen på topp

Varehandelen har ofte hatt en lavere lønnsvekst enn andre grupper. Dette har vært forklart med at det er stor gjennomtrekk i bransjen, så de får ikke nyte godt av ansiennitetstillegg. I år er de faktisk på topp med en lønnsvekst på 3,5 prosent. Leder av TBU, Ådne Cappelen, forklarer det med at det har kommet inn flere høytlønte funksjonærer i denne bransjen.

Motsatt situasjon er det i et annet HK-område, nemlig finansnæringen. De har tradisjonelt ligget skyhøyt over gjennomsnittlig lønnsvekst. I 2014 har de vært moderate og har bare en lønnsvekst på 2,9 prosent. Utvalgslederen tror at det kommer av lave bonusutbetalinger.

Et annet område som skiller seg ut er undervisningspersonell. De hadde en lønnsvekst i fjor på 2 1/3 prosent. Men i fjor høst hadde de en stor streik som gjorde at deres oppgjør først begynte å gjelde fra høsten av i stedet for 1. mai. Hadde det ikke vært for dette, så hadde lønnsveksten i Norge vært 3,3 prosent, akkurat det samme som frontfagspartene ville at denne skulle være.

Revitaliseres

Det spesielle med fjorårets oppgjør i frontfaget var at frontfagsmodellen skulle revitaliseres. Holden 3-utvalget konkluderte med at det var nødvendig at partene i arbeidslivet og spesielt arbeidsgiverne kunne gi en troverdig ramme for årslønnsveksten. Frontfagsmodellen har vært kritisert fordi rammen som har vært gitt i det sentrale oppgjøret, har blitt sprengt i lokale forhandlinger. Dette skulle den nye modellen rette på, og de traff svært godt.

– Dette var en svært god start for det nye systemet, sa Ådne Cappelen under mandagens presentasjon, men han var ikke sikker på hvor mye av resultatet som var tilsiktet og hvor mye som var flaks.

Det er oppsiktsvekkende liten variasjon i lønnsveksten i 2014 mellom de store forhandlingsområdene. Industrien og staten er helt likt med en lønnsvekst på 3 ¼ prosent. Kommunesektoren er litt lavere med 3 prosent, men uten lærernes streik og derfor seinere virkningstidspunkt ville de antagelig også ha kommet på det samme nivået.

Usikker oljepris

TBU prøver også å si noe om prisutviklingen framover. En viktig faktor for å vurdere den er hvordan kronekursen utvikler seg. Med en lav kronekurs vil prisene i Norge øke på grunn av økte importpriser. Dessuten er det usikkerhet til hvordan oljeprisen vil utvikle seg. TBU forventer en prisvekst i hele 2015 på 2,3 prosent, og at prisveksten vil øke mot slutten av året. Da vil effekten av kursfallet på norske kroner bli tydeligere.

Men Cappelen sa at det var stor usikkerhet knyttet til hvordan prisveksten vil bli.

I morgen, tirsdag, skal LOs representantskap møtes, og vedta kravene for oppgjøret. Oppgjøret i år er et mellomoppgjør så det er bare hovedorganisasjonene som skal forhandle.

Teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjørene (TBU)

Utvalget er sammensatt av representanter for partene i arbeidslivet

TBU er ledet av Ådne Cappelen fra Statistisk Sentralbyrå

Mandatet er å legge fram best mulig bakgrunnsmateriale slik at en unngår uenighet mellom partene om økonomiske forhold.

16.02.2015
13:11
27.08.2015 20:00

Teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjørene (TBU)

Utvalget er sammensatt av representanter for partene i arbeidslivet

TBU er ledet av Ådne Cappelen fra Statistisk Sentralbyrå

Mandatet er å legge fram best mulig bakgrunnsmateriale slik at en unngår uenighet mellom partene om økonomiske forhold.