- Dette er en reprise fra Bondevik II-regjeringen. Dette er høyresidens metode for å begrense fagforeningenes innflytelse, mener HK-leder Trine Lise Sundnes.

- Dette er en reprise fra Bondevik II-regjeringen. Dette er høyresidens metode for å begrense fagforeningenes innflytelse, mener HK-leder Trine Lise Sundnes.

Martin Guttormsen Slørdal

Sundnes skuffet over Eriksson

HK-leder Trine Lise Sundnes mener arbeidsministeren setter trepartssamarbeidet i fare.
11.06.2014
13:40
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Arbeidsminister Robert Eriksson la onsdag fram regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. De vil blant annet utvide adgangen til midlertidig ansettelser, gi anledning til å pålegge mer overtidsarbeid og til å gjennomsnittsberegne arbeidstid. De vil endre fagforeningenes innstillingsrett når det gjelder arbeidstidsordninger, åpne for mer søndagsarbeid og heve pensjonsaldersgrensa.

Les hva regjeringen ønsker her

Ikke uventet

LO-leder Gerd Kristiansen raste mot forslagene etter at hun ble gjort kjent med dem i går.

HK-leder Trine Lise Sundnes sier til HK-Nytt at hun ikke er overrasket over arbeidsministerens forslag, de er i tråd med det regjeringen har varslet. Men hun er svært kritisk til at de unnlater å involvere partene i arbeidet med å endre rammevilkårene for framtidas arbeidsliv.

– Dette er som forventet, men veldig trist. Her presenterer regjeringen en rekke vidtrekkende forslag over bordet som vil få store konsekvenser for de ansatte, og så sier de at prosessen starter nå. Dette er en reprise fra Bondevik II-regjeringen. Dette er høyresidens metode for å begrense fagforeningenes innflytelse, sier hun.

Avtalene blir viktige

Sundnes reagerer sterkt på at arbeidsminister Robert Eriksson reduserer partene i arbeidslivet til høringsinstanser i så viktige spørsmål.

– Dette er brudd på prinsippene i den norske modellen. Sosial dialog handler om mer enn at vi skal høres. Vi skal ikke bare forholde oss til papir, men vi skal inn i reelle politiske diskusjoner på et så tidlig tidspunkt som overhode mulig. De forsøker å underminere fagforeningenes innflytelse, taperen av denne måten å jobbe på blir til syvende og sist arbeidstakerne. Jeg har mine ord i behold når jeg tidligere har sagt at regjeringens politikk representerer en gigantisk maktoverføring til arbeidsgiver på bekostning av arbeidstaker, sier Trine Lise Sundnes.

Hun frykter at Erikssons metode vil føre til økt konfliktnivå.

– Det vi eventuelt nå mister ved lov, må vi sikre i tariffavtalene. Det blir viktigere og viktigere i dette politiske klimaet, sier HK-lederen.

11.06.2014
13:40
27.08.2015 20:00