FORTSATT MOMSFRITT: Regjeringen utsetter å fjerne 350-kronersgrensa på netthandel i utenlandske butikker.

FORTSATT MOMSFRITT: Regjeringen utsetter å fjerne 350-kronersgrensa på netthandel i utenlandske butikker.

Colourbox

Momsfritaket på netthandel fra utlandet beholdes:

Skuffende og uforståelig, sier HK og Virke

Regjeringen foreslår at den såkalte 350-kronergrensa for avgiftsfri netthandel fra utlandet skal stå urørt i neste års statsbudsjett.
08.10.2018
11:35
12.01.2020 14:42

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Fritaket for moms og avgifter for import av varer under 350 kroner endres ikke i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Både Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonen Virke er svært kritiske.

– Vi er skuffet over at regjeringen beholder fritaket for moms og avgifter på import av varer under 350 kroner. Regjeringen burde heller satset på å sikre norsk næring framfor å subsidiere utenlandske aktører, sier HK-leder Trine Lise Sundnes.

– Det er uforståelig at regjeringen fortsetter å subsidiere multinasjonale nettselskaper på bekostning av norske arbeidsplasser, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

LES OGSÅ: Moms på all netthandel vil gi 2.000 arbeidsplasser

Hadde forhåpninger

De to organisasjonene har, sammen med andre aktører i næringen, lenge jobbet for å få fjernet 350-kronersgrensa, som de påpeker går ut over norske arbeidsplasser, både i handel og produksjon. Grensehandelsalliansen, som består av Handel og Kontor, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), NHO Mat og Drikke, NHO Service og Handel og Virke Handel, la nylig fram en rapport som viser at moms på all netthandel vil gi nesten 2.000 arbeidsplasser her i landet og økte inntekter til staten.

Vel vitende om at det i utgangspunktet er politisk flertall på Stortinget for å fjerne momsgrensa, hadde organisasjonene store forhåpninger til at regjeringen ville foreslå dette da statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram.

Uforståelig trenering

Regjeringen lar 350-kronersgrensa stå urørt i sitt forslag til statsbudsjett. De sier imidlertid at de vil komme tilbake til den i en varslet stortingsmelding om handelsnæringen ved årsskiftet. Det holder ikke for HK og Virke.

HK-leder Sundnes understreker at fritaket må fjernes nå, både for å sikre arbeidsplasser og inntekter til staten.

– Dette er inntekter regjeringen kunne prioritert til nødvendig kompetansebygging for ansatte i næringen som står overfor store omstillinger. Jeg er bekymret for at varehandelen, som er Norges største private sysselsetter, ikke rigges for framtida, og at en av konsekvensene kan være at terskelen for å komme inn i arbeidslivet blir for høy for unge, innvandrere og ansatte med nedsatt arbeidsevne, uttaler hun.

Også Virke mener vi ikke kan vente med å fjerne fritakene for moms og avgifter på utenlands netthandel.

– Det haster å fjerne 350-kronersgrensa. Når regjeringen trenerer en så viktig sak for arbeidsplasser og statens inntekter, må Stortinget skjære igjennom. Vi setter vår lit til at Kristelig Folkeparti prioriterer denne saken i de kommende forhandlingene med regjeringen, slik partiet har gitt uttrykk for. Vi appellerer til Stortinget om å fatte vedtak om å fjerne 350-kronersgrensa i statsbudsjettet for 2019, sier Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen i en kommentar.

Sukkeravgiften reduseres

Både HK og Virke er fornøyde med at regjeringen reverserer økningen i avgifter på sjokolade og sukkervarer, slik at den kommer tilbake på det nivået den var i 2017.

Organisasjonene mener dette kan bremse opp noe av grensehandelen, både i fysiske butikker og på nett. De er imidlertid begge overrasket over at reduksjonen ikke gjelder brus og lettbrus.

– Drikkevareprodusentene har gjort en stor innsats i å redusere sukkerforbruket til nordmenn. Da er det en underlig takk å opprettholde konkurranseulempen de ble påført i forrige statsbudsjett, og i praksis oppfordre nordmenn til å dra over grensen for å hamstre i stedet, sier Ivar Horneland Kristensen.

– Det er bra at regjeringen reverserer sukkeravgiften, men at det ikke gjelder alkoholfrie drikkevarer er uholdbart og løser ikke problemet med grensehandel, særlig fordi 350-kronersgrensa ikke fjernes, sier Trine Lise Sundnes.

– Det handler om å snu trenden med økende grensehandel og tap av verdiskaping, arbeidsplasser og avgiftsinntekter på norsk side av grensen. Regjeringen ser dessverre ikke ut til å ta dette på alvor, legger Sundnes til.

LES OGSÅ: Tillitsvalgte og ledere krever strakstiltak mot økt grensehandel

350-kronersgrensa

• Ble innført i 2016.

• Innebærer at norske forbrukere slipper å betale moms og andre avgifter når de handler i utenlandske nettbutikker for under 350 kroner.

• Siden grensa ble innført, har netthandelen i utenlandske butikker økt tre ganger så mye som i norske nettbutikker, der det må betales moms og avgifter.

• En rapport fra Menon viser at staten vil øke momsinntektene med 900 millioner kroner det første året dersom grensa fjernes, og deretter øke årlig.

• Sverige har innført moms fra første krone for all utenlandsk netthandel.

• Stortinget ba før sommeren regjeringen om å utrede fjerning av avgiftsfritaket, og komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet i 2019.

• Regjeringen sier nå at de vil vente med utredning av saken til den varslede stortingsmeldingen om handelen som er ventet rundt årsskiftet.

08.10.2018
11:35
12.01.2020 14:42

350-kronersgrensa

• Ble innført i 2016.

• Innebærer at norske forbrukere slipper å betale moms og andre avgifter når de handler i utenlandske nettbutikker for under 350 kroner.

• Siden grensa ble innført, har netthandelen i utenlandske butikker økt tre ganger så mye som i norske nettbutikker, der det må betales moms og avgifter.

• En rapport fra Menon viser at staten vil øke momsinntektene med 900 millioner kroner det første året dersom grensa fjernes, og deretter øke årlig.

• Sverige har innført moms fra første krone for all utenlandsk netthandel.

• Stortinget ba før sommeren regjeringen om å utrede fjerning av avgiftsfritaket, og komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet i 2019.

• Regjeringen sier nå at de vil vente med utredning av saken til den varslede stortingsmeldingen om handelen som er ventet rundt årsskiftet.