SAMLET SALEN: HK-nestleder Christopher Beckham jobbet i redaksjonskomitéen hele natta for å skape enighet i EØS-saken.

SAMLET SALEN: HK-nestleder Christopher Beckham jobbet i redaksjonskomitéen hele natta for å skape enighet i EØS-saken.

Martin Guttormsen Slørdal

HK-landsmøtet 2016:

HK kritisk til EØS-avtalen, men vil ikke si den opp

HK-landsmøtet vedtok ikke et nei til EØS, men retter kritikk mot avtalen de mener bør reforhandles.
19.10.2016
12:29
19.10.2016 12:31

hk-nytt@lomedia.no

EØS-saken skapte debatt i landsmøtesalen. Tre HK-regioner hadde sendt inn forslag om at HK må gå inn for at Norge skal ut av EØS-avtalen. Alle forslagene ble oversendt til en redaksjonskomité som onsdag morgen la fram et enstemmig forslag til uttalelse og et punkt i prinsipp- og handlingsprogrammet. Forslaget ble vedtatt av landsmøtet, mot noen få stemmer.

Forsterket kritikk

I uttalelsen retter HK kritikk til handelsavtaler som flytter makt fra fellesskapet til markedskreftene. Forbundet frykter at norske arbeidslivslover og tariffavtaler vil måtte vike for EU-rett. «Det er uakseptabelt at arbeidstakerrettigheter svekkes etter avgjørelser i besluttende organer utenfor Norge», heter det i uttalelsen. HK mener myndighetene må bruke både vetoretten og forhandlingsretten i EØS-avtalen.

Forbundet vil også at regjeringen og partene i arbeidslivet sammen skal følge nøye med på hvilken avtale Storbritannia får til med EU etter at de vedtok å melde seg ut. Selv vil HK at Norge skal fortsette med EØS-avtalen, men vil framforhandle en ny og bedre avtale.

TILFREDS: EØS-kritiker Sindre Humberset synes HK-landsmøtet har gjort et godt vedtak.

TILFREDS: EØS-kritiker Sindre Humberset synes HK-landsmøtet har gjort et godt vedtak.

Martin Guttormsen Slørdal

Fornøyd kritiker

– Jeg synes det vi har fått til er veldig bra. Vi kom mye lenger enn på forrige landsmøte. At HK vil reforhandle EØS-avtalen er noe helt nytt, sier Sindre Humberset, som var en av dem som målbar EØS-kritikken i debatten.

Han hadde foreslått å erstatte EØS-avtalen med en annen handelsavtale med EU, men lot det ligge under avstemningen.

Vil verne Lofoten

I det nye prinsipp- og handlingsprogrammet vil HK verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot all framtidig oljevirksomhet. HK vil forsøke å få gjennomslag for dette på LO-kongressen i mai neste år. Der vil de trolig møte større motstand mot forslaget enn de gjorde på HK-landsmøtet, der bare fem stemte imot dette vernet.

LO-leder Gerd Kristiansen står fast ved at nordområdene bør åpnes for konsekvensutredning, skriver Dagsavisen. Kristiansen viser til vedtaket LO-kongressen fattet for fire år siden, hvor det heter at «LO vil arbeide for igangsetting av konsekvensutredninger i de stengte og uåpnede delene av Barentshavet, Norskehavet og Skagerrak».

Pensjonskrav

Pensjon var, tradisjonen tro, et av hovedtemaene i debatten da HK meislet ut ny politikk. Forbundet står blant annet på at de vil tariffeste tjenestepensjonene, øke minstesatsene i tjenestepensjonene, ha pensjon fra første krone og fra første arbeidsdag. De vil også jobbe for at avtalefestet pensjon (AFP) skal kunne kombineres med delvis uføretrygd. I dag er ikke det mulig.

HK mener at levealderjusteringer slår skjevt ut mellom ulike yrker samt inntekts- og utdanningsnivå. Forslag om å jobbe for å fjerne levealdersjustering, fikk imidlertid ikke tilslutning på landsmøtet onsdag formiddag.

19.10.2016
12:29
19.10.2016 12:31