TIL RETTEN: Ida Kjenstadbakk håper hun vil få fortsette i jobben på Torp flyplass. Først må hun igjennom en rettsak i Sandefjord tingrett.

TIL RETTEN: Ida Kjenstadbakk håper hun vil få fortsette i jobben på Torp flyplass. Først må hun igjennom en rettsak i Sandefjord tingrett.

Martin Guttormsen Slørdal

Bakkeansatte saksøker Widerøe

Handel og Kontor og Fellesforbundet har stevnet Widerøe Handling for retten. Forbundene mener at de ansatte har rett til å fortsette i jobben på Torp flyplass.
15.10.2015
13:50
16.10.2015 13:59

lene.svenning@lomedia.no

I juli ble kunde- og driftsassistent Ida Beate Kjenstadbakk og kollegene i bakkeselskapet Aviator på Torp flyplass oppsagt da selskapet mistet oppdragene sine til konkurrenten Widerøe Handling etter en anbudsrunde. Da Aviator og de tillitsvalgte gjennomførte forhandlinger i slutten av juni, var de enige om at dette var en virksomhetsoverdragelse, og at alle fikk beholde jobben. I et nytt drøftelsesmøte uka etter fikk de tillitsvalgte opplyst at Widerøe Handling ikke var enig i at dette var en virksomhetsoverdragelse, og at Aviator så seg nødt til å si opp de ansatte, ifølge stevningen.

HK og Fellesforbundet har krevd forhandlinger med Widerøe, men det har selskapet avvist. Det har de begrunnet med at de ikke har et arbeidsgiveransvar for disse HK-medlemmene. I august lyste Widerøe ut ledige stillinger som salgs- og servicemedarbeidere på nettopp Torp.

Les også: Aviator-ansatte mister jobben (15.09.15.)

Til retten

Nå går Kjenstadbakk og seks kolleger til sak mot både Widerøe og Aviator, med hjelp fra Handel og Kontor. Fellesforbundet går til sak på vegne av 13 av sine medlemmer. Arbeidstakerorganisasjonene hevder at dette er en såkalt virksomhetsoverdragelse, hvor de ansatte har rett til å beholde jobben i det overtakende selskapet. Oppsigelsene er begrunnet i virksomhetsoverdragelsen, og dermed i strid med arbeidsmiljøloven, ifølge forbundene. Medlemmene er dermed å anse som ansatt i Widerøe Handling, hevdes det i stevningen fra HK. LO-advokaten som står bak stevningen viser til rettspraksis, og mener at det er hevet over all tvil at dette er en virksomhetsoverdragelse. Widerøe Handling har de samme oppdragsgiverne som Aviator, samme kundekrets, samme driftsmåte i samme lokaler, med de samme fysiske rammebetingelsene, og med den samme infrastrukturen, påpekes det.

Økonomisk erstatning

Forbundene krever ikke bare at medlemmene skal få jobbene tilbake. De har også krav på erstatning for både økonomisk tap og for tort og svie, såkalt ikke-økonomiske skade, mener de. HK og Fellesforbundet krever også at Widerøe dekker deres saksomkostninger i forbindelse med rettssaken.

15.10.2015
13:50
16.10.2015 13:59