VANT FRAM: Handel og Kontor hadde ikke grunnlag for å gå til oppsigelse av regionsekretær Geir Løland, slår Stavanger tingrett fast.

VANT FRAM: Handel og Kontor hadde ikke grunnlag for å gå til oppsigelse av regionsekretær Geir Løland, slår Stavanger tingrett fast.

Martin Guttormsen Slørdal

HK-ansatt ble oppsagt, men vant i retten

Handel og Kontor er dømt til å betale erstatning til en av sine ansatte. Tingretten slår fast at oppsigelsen av Geir Løland var ugyldig.
11.08.2017
11:41
11.08.2017 13:09

lene.svenning@lomedia.no

Det var påstander om økonomiske misligheter som var årsaken til at Handel og Kontor i fjor høst sa opp en av sine regionsekretærer, Geir Løland. HK mente at Løland, som holder til på forbundets regionkontor i Stavanger, ved to anledninger i 2016 hadde ført reiseregninger for reiser som ikke hadde funnet sted, altså forsøkt å skaffe seg penger på urettmessig vis. Løland erkjente at formålet med reiseregningene ikke var korrekt ført, men at han hadde gjennomført reisene.

Det ble gjennomført to forhandlingsmøter mellom partene, hvorpå Løland mottok en oppsigelse i oktober i fjor. Regionsekretæren svarte med å stevne forbundet for retten. Rettsaken ble gjennomført i juni.

Ugyldig oppsigelse

Dommen falt 4. august. Stavanger tingrett konkluderer med at oppsigelsen ikke var gyldig, og at HKs begrunnelse for oppsigelsen ikke har stått seg etter Lølands bevisførsel i retten. I retten har Løland dokumentert gjennom vitneforklaringer og kvitteringer for bompasseringer at reisene faktisk har funnet sted, framgår det av dommen. Det erkjente også HK i retten. Forbundet opprettholdt likevel påstanden om at oppsigelsen var saklig, fordi de ikke har tillit til Løland.

Denne manglende tilliten er også grunnen til at HK ønsket at Løland uansett måtte fratre stillingen sin. Det gir loven adgang til i «særlige tilfeller». Det synes imidlertid Stavanger tingrett ville vært urimelig. Derfor får Løland beholde jobben.

Retten har dømt HK til å betale Geir Løland 75.000 kroner i oppreisning. Han får også dekket sine saksomkostninger på 310.000 kroner.

Retten kritiserer HK

HK får kritikk av retten. Dommeren mener det er vanskelig å forstå hvorfor ikke Lølands nærmeste leder tok opp spørsmål om reiseregningene med Løland før hun tok kontakt med HKs ledelse. «Videre er det vanskelig å forstå hvorfor Handel og Kontor gikk til det, etter hva retten vil karakterisere som et drastisk skritt, nemlig å innkalle til drøftingsmøte etter arbeidsmiljølovens 15-1» (drøfting forut for oppsigelse, red. anm.)

Spørsmål om reiseregningene skulle vært tatt opp direkte og uformelt med Løland, mener retten.

Også Løland får noe kritikk for sin opptreden.

«Retten har en viss forståelse for HK sitt syn om at Løland skulle ha oppgitt korrekt formål på reiseregningene. Da ville saken vært unngått. Således har Løland selv bidratt til den mistanke som ble rettet mot ham. Men retten kan ikke se at et feilutfylt formål på en reiseregning alene skal gi grunn for oppsigelse», heter det i dommen.

Ordknapp arbeidsgiver

Geir Løland er naturlig nok fornøyd med rettens konklusjon.

– Jeg er glad for at saken er over og med det resultatet jeg regnet med at den ville få. Nå håper jeg HK tar grep slik at ikke slike ting kan skje igjen, sier han til HK-Nytt.

Handel og Kontor uttaler seg om saken på knappest mulig vis.

– Vi tar dommen til etterretning. Utover det har vi ingen kommentarer til saken, sier informasjonsleder Kirsti Hansen Demény i Handel og Kontor.

Burde ikke vært i retten

Steinar Nørstebø er tillitsvalgt for de ansatte i HK. Han har bistått Løland i denne saken. Nørstebø er tilfreds med rettens konklusjon.

– Dommen er riktig. Men saken burde ikke vært behandlet i retten i det hele tatt, men løst for lenge siden. Også i dommen får HK kritikk for at de har gått for fort fram, og ikke tatt opp saken med ham først. Det har ikke vært grunnlag for å gå til retten med saken, den burde vært løst uten denne type virkemidler, sier han til HK-Nytt.

11.08.2017
11:41
11.08.2017 13:09