Jobben i fare

Rundt 35.000 ansatte i den tyske billigkjeden Schlecker kan miste jobben etter at selskapet mandag startet gjeldsforhandlinger med sine kreditorer.
25.01.2012
12:50
14.12.2013 12:33

Handelskjeden Schlecker har vært et omstridt eventyr. Det startet på begynnelsen av 1970-tallet med salg av reseptfrie medisiner og parfymeartikler, og utviklet seg videre til en omfattende butikkjede med 7.800 filialer og rundt 35.000 ansatte i Tyskland. I tillegg kommer filialer og 12-13.000 ansatte i åtte andre europeiske land.

Vil unngå konkurs

Siden starten har det vært en voldsom utvikling med stadig bredere varesortiment. Hos Schlecker kan man i dag kjøpe alt fra hodepinetabletter til støvsugere og godteri.

Men nå frykter de ansatte og fagforbundet Ver.di at det er slutt.

Etter tre år med røde tall måtte selskapet mandag ettermiddag gå til skifteretten i Ulm i Sør-Tyskland og be om såkalt offentlig akkord i et siste forsøk på å unngå konkurs. Samtidig la de fram en plan for videre drift som, etter det som er kjent, blant annet omfatter stenging av trolig over 1.000 filialer og en sterk reduksjon av antall ansatte. Ifølge meldinger i tysk presse er Schleckers virksomhet i utlandet (Schlecker har ingen virksomhet i noe nordisk land) ikke berørt.

Familie-eid bedrift

Detaljer om hva som skjedde i skifteretten mandag ettermiddag er ikke kjent, men det ble oppnevnt en midlertidig bobestyrer. Senere i uken skal det opptas gjeldsforhandlinger med kreditorene. Schlecker-konsernet er en familie-eid bedrift, og utfallet av disse forhandlingene er helt avhengig av hvor mye penger familien er villig til å legge på bordet. Grunnleggeren Anton Schlecker er kjent som en av Tysklands rikeste menn med en personlig formue på rundt to milliarder euro eller nær 16 milliarder norske kroner.

I går, tirsdag, hadde selskapet møte med en del av de viktigste leverandørene for å sikre fortsatte leveranser og avtale betalingsbetingelser.

Ett av resultatene av dette møtet er at en av Schleckers store leverandører, Unilever, umiddelbart innstiller sine leveranser inntil det kan stilles garantier for betalingen. Dersom flere leverandører følger Unilevers eksempel, vil Schlecker snart stå tilbake med tomme butikkhyller. Da er det hele definitivt forbi.

Ver.di appellerer

Talsmenn for fagforbundet Ver.di appellerer derfor innstendig både til familien Schlecker, leverandørene og bankene om å vise ansvar for å redde selskapet og dermed arbeidsplassene.

Ver.di-sekretær Stefanie Nutzenberger sier at Anton Schlecker som eier har et personlig ansvar for sine ansatte.

– Spesielt i et slikt tilfelle gjelder grunnregelen: Eiendom forplikter, sier Nutzenberger.

Dårlig forhold til fagbevegelsen

Ver.dis forhåpninger nå er på ingen måte spesielt godt begrunnet. Schlecker har hatt et meget anstrengt og til dels fiendtlig forhold til fagbevegelsen. I tysk fagbevegelse hadde man i årevis uttrykket «Schlecker-metoden», som gikk ut på at selskapet sa opp deler av sine ansatte og leide dem inn igjen fra et vikarbyrå til vesentlig lavere lønn.

I 1998 ble eieren Anton Schlecker og kona Christa dømt i tingretten i Stuttgart for i årevis å ha betalt flere hundre ansatte under tariff. Begge fikk en dom på ti måneders betinget fengsel og hver en million D-Mark i bot (den gang ca 4,2 millioner kroner).

Lex Schlecker

Men Schlecker ga seg ikke. Selskapet kom på ny i søkelyset da det avslørt at de hadde drevet ulovlig overvåking av ansatte. Senere vedtok det tyske parlamentet en egen lov for å hindre at bedrifter skulle kunne si opp ansatte og ta dem inn igjen via vikarbyråer. Loven fikk tilnavnet «Lex Schlecker».

I de siste par årene har selskapet kommet på talefot igjen med fagbevegelsen. Om det skyldes at de to arvingene, barna Lars og Meike, har overtatt, vites ikke, men Schlecker har inngått tariffavtaler og samarbeider nå med valgte bedriftsråd og tillitsvalgte på vanlig måte.

Små muligheter for de ansatte

Fagforbundet Ver.di er også sterkt inne i bildet nå, og søker å bidra aktivt for å redde stumpene. For de ansatte står veldig mye på spill. Ingen av de to hovedkonkurrentene, butikkjedene Rossmann og DM, er interessert i å ta over. Rossmann har signalisert at de høyst er interessert i 80-100 av de over 7.000 Schlecker-filialene. DM vil ikke ha noen.

Går Schlecker over ende har de ansatte små muligheter. Riktignok skryter den kristeligliberale regjeringen av at Tyskland går så det suser, men nye jobber skjer dessverre i liten grad i det ordinære arbeidsliv. Over halvparten av alle nye jobber i Tyskland de siste par årene er midlertidige ansettelser, vikarjobber og ikke minst såkalte minijobber.

25.01.2012
12:50
14.12.2013 12:33