PERMITTERT: Norwegian er et av mange selskap som har måttet ty til permitteringer grunnet koronaviruset.

PERMITTERT: Norwegian er et av mange selskap som har måttet ty til permitteringer grunnet koronaviruset.

Martin Guttormsen Slørdal

Korona:

Dette er de nye reglene for dagpenger under permittering

Regjeringen foreslår å redusere arbeidsgiverperioden fra 15 til to dager.
13.03.2020
13:00
13.03.2020 13:01

torgny@lomedia.no

Regjeringen har foreslått tre endringer i permitteringsloven:

• Det ene er at arbeidsgiverperioden kuttes fra 15 til to dager.

• Den andre endringen er at ventedagene blir fjernet, slik at de som blir permittert får dagpenger fra første dag.

• Den tredje endringen er at det er nok med en reduksjon på 40 prosent i arbeidstida for å få dagpenger under permittering. Før var kravet 50 prosent reduksjon i arbeidstida.

Nye regler

De nye reglene for permittering blir da slik:

Permittering betyr at du opprettholder ansettelsesforholdet ditt til virksomheten, men at du er fritatt for arbeidsplikten.

Hvis du blir permittert, har du krav på dagpenger fra Nav, på samme måte som når du er arbeidsledig.

Opp til 600 000

Dagpengene beregnes ut fra hvilken inntekt du har hatt de siste 12 månedene før du søkte om dagpenger. Dagpengene utgjør 62,4 prosent av denne inntekten.

Arbeidsgiveren har plikt til å betale deg lønn de to første dagene av permitteringen. Deretter overtar Nav utbetalingen.

Du får ikke dagpenger for inntekt over 6G, (rundt 600 000 kroner i året). Det offentlige betaler bare dagpenger i et halvt år. Etter det har arbeidsgiveren valget mellom å si deg opp, eller betale lønna.

Hvem kan få dagpenger?

Hovedvilkårene for å få dagpenger er at du

– har fått redusert arbeidstiden din med minst halvparten (50 prosent)

– har redusert arbeidsinntekt

– er registrert som arbeidssøker og sender meldekort hver 14. dag

– er reell arbeidssøker

– er medlem i folketrygden og oppholder deg lovlig i Norge

– har hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 149 787 kroner i de siste 12 avsluttede kalendermånedene (1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G)), eller minst 299 574 kroner (3 G) i løpet av de 36 siste avsluttede kalendermånedene .

(Kilde: Nav.no)

13.03.2020
13:00
13.03.2020 13:01