- Snu, Jens!

De har gått under faner og flagg og sikret seg bred støtte. Nå handler motstanden mot vikarbyrådirektivet først og fremst om å få ledelsen i Arbeiderpartiet til å snu.
21.02.2012
16:24
16.12.2013 18:27

knut.viggen@lomedia.no

Fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet utenfor Stortinget tirsdag, viste at motstanden fortsatt er stor i fagbevegelsen, selv etter at ledelsen i Arbeiderpartiet har sagt at det ikke blir aktuelt å snu.

Se bilder fra fanemarkeringen

Oppmøtet kunne ikke sammenlignes med oppslutningen om den politiske streiken 18. januar, men antall faner og folk var nesten på høyde med fanemarkeringen 5. desember, samme dag som Arbeiderpartiet vedtok å si ja til direktivet.

Voksende motstand

I de to og en halv månedene som er gått siden da, har motstanden mot direktivet vokst kraftig på grunnplanet. LOs sekretariat ba regjeringen om å legge ned veto 30. januar, og LO er ikke alene blant arbeidstakerorganisasjonene. Rundt 1,3 millioner nordmenn er tilsluttet organisasjoner som i løpet av noen uker har vendt tommelen ned for direktivet. I tillegg kommer regjeringspartiene SV og Senterpartiet og en rekke lokale Arbeiderpartilag.

Ap-oppfordring

Alle appellantene tirsdag var medlemmer av Arbeiderpartiet og de oppfordret sterkt ledelsen i partiet om å snu i denne saken og i stedet gå inn for veto mot direktivet.

– Vi ønsker ikke flere løsarbeidere og useriøse bemanningsbyråer, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes, som var første appellant ut på Løvebakken. Hun vil ha innsynsrett, solidaransvar og kollektiv søksmålsrett og advarte mot at det nettopp er dette høyresiden er imot.

– Det er bare et sterkt og samlet LO som kan ta kampen opp mot sosial dumping, sier Sundnes.

Usikkerhet

Leder i EL & IT Forbundet, Hans O. Felix, har holdt appeller ved hver eneste samling mot vikarbyrådirektivet, og gjorde det igjen tirsdag. Han åpnet med å sitere Martin Kolbergs tale på Arbeiderpartiets landsmøte i 2005 og ba igjen partiet om å lytte til fagbevegelsen, hvis målet er å gjøre et godt valg i 2013.

– Vi er fornøyd med tiltakspakka regjeringa har kommet med, denne er et stykke på vei mot et mer seriøst arbeidsmarked, men det er fremdeles et stykke å gå før vi er i mål. Blant annet må Lov om allmenngjøring endres slik at det blir slutt på arbeidsgivernes mulighet for sabotering, sier Felix, som mener det er mulig å innføre likebehandlingsprinsippet i norsk lovverk uten å innføre vikarbyrådirektivet.

– Vårt største ankepunkt mot direktivet, i tillegg til at vi ikke ønsker å legge forholdene til rette for vikarbransjen, er at det hersker for stor usikkerhet om direktivet i forhold til dagens arbeidsmiljølov og tariffavtaler, forklarer forbundslederen.

Engasjement

2. nestleder i Handel og Kontor, Bjørn Mietinen har fortsatt tro på at det er mulig å vinne denne saken, selv om Ap-ledelsen virker urokkelig.

– Vi har klart å få et stort engasjement. Nå gleder jeg meg over at dette engasjementet også har nådd lokallagene i Arbeiderpartiet, sier Mietinen, som mener det er mange motkrefter, også innen eget parti, som har skremmende oppfatninger.

– En av de groveste påstandene er at vi skal være imot dem som jobber i vikarbransjen. Vi vil at arbeidstakerne skal trygghet. Vi har fått SV og Sp på vår side, nå må også Ap forstå hvilken side de skal stå på, mener Mietinen.

Flere Ap-stemmer

Audhild Solsvik, LO i Bergen og Bergen Arbeiderparti, mener vikarbyrådirektivet vil endre norsk arbeidsliv radikalt og gi et todelt arbeidsliv. Synøve Bergan fra LO i Trondheim og Trondheim Arbeiderparti forventer at de folkevalgte lytter til vikarbyråmotstanderne, mens Hilde Firman Fjellså, sentralstyremedlem i AUF og forslagsstiller da Stavanger Ap sa nei til vikarbyrådirektivet, mener at det nå er på tide at Ap-ledelsen tar sine venner på alvor.

– Det er ingen skam å snu, avslutter Hilde Firman Fjellså.

21.02.2012
16:24
16.12.2013 18:27