Vil gi deg fri til omsorg

Regjeringen vil gi deg rett til ti dager permisjon for å pleie dine nærmeste.
11.12.2009
13:50
02.11.2013 09:38

Regjeringen vil gjøre det lettere å kombinere arbeid og pleie- og omsorgsoppgaver. Derfor har de i dag fremmet et forslag om at alle skal ha lovfestet rett til ulønnet permisjon for å yte omsorg til syke og pleietrengende familiemedlemmer.

– Dette er et viktig velferdspolitisk tiltak for dem det gjelder. Mange opplever at de kommer i skvis mellom jobb og omsorgsforpliktelser, sier arbeidsminister Rigmor Aasrud i en pressemelding.

Hun viser til at det i enkelte tariffavtaler er bestemmelser om adgang til å ta permisjon ved viktige velferdsgrunner, men at mange arbeidstakere ikke er omfattet av slike regler.

– Det er derfor viktig å lovfeste en slik rett til permisjon som sikrer en praktisk adgang til å ta fri for å yte omsorg, sier Aasrud.

Forslaget fra regjeringen omfatter rett til permisjon i inntil ti dager per år, samt en utvidelse av tidsrommet for pleiepenger ved pleie av pårørende i livets sluttfase.

Regjeringen planlegger å innføre den nye ordningen fra 1. juni neste år.

Les mer på departementets nettsider .

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

11.12.2009
13:50
02.11.2013 09:38