IKKE IMPONERT: HKs leder og nestleder, Trine Lise Sundnes og Bjørn Mietinen, mener Expert handler i strid med spillereglene i arbeidslivet.

IKKE IMPONERT: HKs leder og nestleder, Trine Lise Sundnes og Bjørn Mietinen, mener Expert handler i strid med spillereglene i arbeidslivet.

Martin Guttormsen Slørdal

Expert gjennomfører avstemninger om tariffavtaler:

Tvilsomt demokrati, sier HK

Handel og Kontor hevder at ledelsen i Expert legger press på de ansatte for å si nei til tariffavtale.
01.04.2016
12:51
01.04.2016 12:51

hk-nytt@lomedia.no

I en pressemelding fra Expert heter det at bedriften har gjennomført avstemninger blant de ansatte der de må velge mellom tariffavtale med Handel og Kontor og en intern bonusavtale. Så langt har de ansatte i ti butikker sagt ja til det bedriften kaller en «ny og bedre avtale med bonusordning», mens de ansatte i ni av butikkene vil beholde tariffavtalen, melder Expert.

– Vi ville gi butikkene anledning til fritt å velge hvilken avtale de vil ha. Dette er den beste formen for medbestemmelse og demokrati som finnes, sier personalleder Morten Hovland om avstemningene.

– Presser de ansatte

Handel og Kontor mener tvert om at avstemningene i butikkene ikke holder mål. Forbundet hevder i en pressemelding at avstemningene har skjedd etter en intern presentasjon der Experts bonusavtale omtales i positive vendinger av ledelsen, mens tariffavtalen snakkes ned. HK påstår også at ledelsen har vært til stede og sett hvem som stemmer for og mot det ene eller andre, og på den måten lagt press på de ansatte.

– Medlemmer av HK blir tatt til side av ledelsen og får beskjed om at «dette går dere for». Det ligger i lufta at om ikke de stemmer «riktig», ødelegger de for ledelsen, skriver HK i pressemeldingen.

Avviser kritikken

Morten Hovland kjenner seg ikke igjen i HKs beskrivelse av prosessen.

– Selvfølgelig har vi snakket positivt om vårt eget lønnsystem, men HK har også hatt møter med sine medlemmer der de har snakket like positivt om sin avtale, sier han.

Personallederen forteller at han selv har vært til stede på mange personalmøter i butikkene og presentert bonusavtalen, men at han ikke har vært til stede under selve avstemningene, og derfor ikke vet hvordan de har foregått.

– Jeg kjenner ikke til at de ansatte har blitt presset, det synes jeg høres rart ut siden vi har understreket at dette skal være demokratisk, sier han.

Streik?

Handel og Kontor er svært kritisk til at Expert ikke forholder seg til forbundet. HK påpeker at en tariffavtale er en kollektiv avtale mellom bedrifter og fagforbund.

– Å hoppe bukk over tillitsvalgte på denne måten er i strid med spillereglene i arbeidslivet, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

Etter at elektronikkjeden meldte seg ut av arbeidsgiverforeningen Virke, har HK krevd at tariffavtalene videreføres i alle de 23 butikkene som hadde avtale fram til torsdag. Dette har Expert avvist. Avtalekravene går nå til mekling. Skriver Expert ikke under på tariffavtalen, tar HK sine medlemmer ut i streik.

Morten Hovland i Expert opplyser imidlertid til HK-Nytt at kjeden vil inngå tariffavtale for de ni butikkene hvor de ansatte ønsker det.

– Det har advokaten vår allerede sendt melding til HK om, sier han.

LES OGSÅ: Kundene raser mot Expert

LES OGSÅ: Expert provoserer igjen

Dette er saken:

Expert meldte seg ut av arbeidsgiverforeningen Virke og sa dermed opp tariffavtalen mellom HK og Virke.

HK krevde at tariffavtalen skulle videreføres direkte mellom bedriften og forbundet, men Expert har motsatt seg dette. Kjeden vil at de ansatte i den enkelte butikk skal velge mellom tariffavtale og bonusavtale.

Tariffavtalen opphørte 1. april.

Mange av de ansatte vil fortsatt ha tariffavtale, og HK vil nå ta saken til mekling. Hjelper ikke det, truer forbundet med streik.

Tariffavtalekravet omfatter 446 ansatte i Experts egeneide butikker.

HK har 176 medlemmer i disse butikkene.

01.04.2016
12:51
01.04.2016 12:51

Dette er saken:

Expert meldte seg ut av arbeidsgiverforeningen Virke og sa dermed opp tariffavtalen mellom HK og Virke.

HK krevde at tariffavtalen skulle videreføres direkte mellom bedriften og forbundet, men Expert har motsatt seg dette. Kjeden vil at de ansatte i den enkelte butikk skal velge mellom tariffavtale og bonusavtale.

Tariffavtalen opphørte 1. april.

Mange av de ansatte vil fortsatt ha tariffavtale, og HK vil nå ta saken til mekling. Hjelper ikke det, truer forbundet med streik.

Tariffavtalekravet omfatter 446 ansatte i Experts egeneide butikker.

HK har 176 medlemmer i disse butikkene.