MÅ IKKE JOBBE MER: De ansatte i Vinmonopolet får ikke flere arbeidsdager i tariffavtalen sin likevel. Illustrasjonsbilde.

MÅ IKKE JOBBE MER: De ansatte i Vinmonopolet får ikke flere arbeidsdager i tariffavtalen sin likevel. Illustrasjonsbilde.

Tri Nguyen Dinh

Polansatte beholder fridagene

Fortsatt fri i høytidene og 3,75 prosent mer i lønn. Det ble resultatet etter siste forhandlingsrunde mellom Handel og Kontor og Vinmonopolet.
03.06.2014
11:58
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Partene måtte gå hele tre runder i årets lønnsforhandlinger for de rundt 1.000 HK-organiserte i Vinmonopolet. Sent mandag kveld ble de enige om ny tariffavtale, og den varslede turen til riksmekleren ble unngått.

Forsatt fri

Det var arbeidsgivernes krav om å omgjøre tariffestede fridager til arbeidsdager, som har vært stridens kjerne siden partene først møttes til forhandlinger i april. Bakgrunnen er at Solberg-regjeringen vil åpne polene på julaften, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften - dager som nå er avtalte fridager for de ansatte. Ledelsen i Vinmonopolet ønsket å berede grunnen for en endring i alkohollovgivningen allerede i dette tariffoppgjøret, og stilte krav om at disse aftenene skulle gjøres om til ordinære arbeidsdager. Dette kravet har blitt blankt avvist av de ansattes forhandlingsdelegasjon i begge de første forhandlingsrundene.

I løpet av mandagens tredje møte mellom partene ville pol-ledelsen ha HK med på å avtale forhandlinger om disse dagene i 2015. Også dette kravet måtte frafalles for å komme til enighet.

– Vi er godt fornøyd med at de trakk kravet. Det var veldig viktig for oss, sier leder av Funksjonærklubben i Vinmonopolet, Helge Storvik.

Han har vært med i HKs forhandlingsdelegasjon og har hele tiden understreket at disse fridagene ikke er til salgs så lenge det ikke foreligger noen lovendring som tillater åpne pol på de såkalte aftenene.

I protokollen fra mandagens forhandlinger har arbeidsgiverforeningen Spekter fått inn en formulering om at de vil innkalle funksjonærklubben "til diskusjon om konsekvensene nå en lovendring vedtas i Stortinget".

– Denne formuleringen kan vi leve med, sier Storvik til HK-Nytt.

Lønna opp, UB står

Det ble ikke ført forhandlinger om HKs øvrige krav, blant annet økning av tilleggene for å jobbe på ubekvemme tider, i denne tredje forhandlingsrunden. Det de ble enige om, er en generell lønnsjustering på 3,75 prosent.

Helge Storvik kaller lønnsjusteringen "rimelig grei". Den er i tråd med ramma i frontfaget i privat sektor.

Også HK-leder Trine Lise Sundnes er fornøyd med at de kom i mål med forhandlingene for de pol-ansatte.

– Det er en stor seier at det ikke ble noen endringer i de tariffestede fridagene, sier hun i en kommentar.

For HK har dette og vært viktig av rent alkoholpolitiske grunner.

Forhandlingsutvalget stiller seg enstemmig bak det nye forslaget til tariffavtale. Nå skal HK-medlemmene i Vinmonopolet si sitt. Fristen for å stemme ja eller nei til den nye avtalen er 30. juni.

03.06.2014
11:58
27.08.2015 20:00