IKKE I MÅL: Forhandlingene om ny tariffavtale for de ansatte ved Coops lager kom ikke i mål på avtalt tid. Nå er det pause, og nye forhandlinger starter i juni.

IKKE I MÅL: Forhandlingene om ny tariffavtale for de ansatte ved Coops lager kom ikke i mål på avtalt tid. Nå er det pause, og nye forhandlinger starter i juni.

Martin G. Slørdal

Pause i forhandlingene mellom HK og Coop

Kravet om nytt lønnssystem for lagerarbeiderne er hovedårsaken til at forhandlingene om ny tariffavtale trengte en timeout.
11.05.2016
11:01
11.05.2016 11:01

eva.ler.nilsen@lomedia.no

HK og Coop har i to dager forsøkt å bli enige om innholdet i en ny tariffavtale for de ansatte ved kjedens lagre og de ansatte i Coops administrasjon. Det endte tirsdag kveld med at partene tok pause fram til 8. juni.

Kom ikke i mål

Ifølge forhandlingsleder Bodil Andersen i HK er det kravet om å innføre et helt nytt lønnssystem for de ansatte på lagrene som voldte størst hodebry. Kravet fra HK innebærer både at de ansatte skal lønnsinnplasseres på nytt og at lønnsnivået skal heves.

– Vi kom ikke i mål, men tok en pause fordi arbeidsgiverne trengte mer tid til å vurdere de økonomiske konsekvensene ved enkelte elementer i det nye lønnssystemet. Nå skal pausen brukes til å se nærmere på det og foreta troverdige beregninger, sier hun til HK-Nytt.

Andersen mener det var fornuftig med en pause, slik at begge parter kan gå videre med en større trygghet for hva det nye systemet vil innebære.

Trengte en ekstra runde

Direktør i Samfo og Coops forhandlingsleder, Torgeir Kroken, har følgende kommentar til at forhandlingene ikke kom i mål etter tidsplanen:

– Grunnen til pausen er behovet for en runde til for å se på konsekvensene av det nye lønnssystemet. Det er jo lagt opp til nokså store endringer, og vi vil nå foreta en grundig gjennomgang for å være trygge på tallene og hva dette medfører. Vi vil også være sikre på at det vi gjør treffer riktig, sier han til HK-Nytt.

Til tross for at dette ser dyrt ut, har Torgeir Kroken tro på at partene kommer til enighet neste gang de møtes.

– Kravene fra HK er kraftige, det må jeg innrømme, men jeg er optimistisk med tanke på å finne en løsning når vi møtes igjen i juni, sier han.

Enighet eller mekling

Bodil Andersen i HK har forståelse for at arbeidsgiverne mener det kan bli dyrt å innføre det nye systemet, men hun hevder at dette kan løses på en overkommelig måte.

– Vi har allerede tilbudt oss å se på en form for opptrapping, sier hun.

HK har fortsatt andre krav på bordet i disse forhandlingene, men de ble ikke jobbet videre med nå. Disse kravene blir tatt opp igjen den 8. juni.

Blir ikke partene enige i juni, kan forhandlingene ende med brudd og mekling. HK har store muskler i dette tariffområdet med tanke på en mulig streik. Bodil Andersen anslår at mellom 80 og 90 prosent er organisert.

Mekling på fredag

Forhandlingene om tariffavtalen til de ansatte i Coops butikker (Landsoverenskomsten) endte med brudd den 20. april. Førstkommende fredag skal partene til mekling. Hovedårsaken til bruddet er at Samfo og Coop ikke vil innfri kravet om at også de butikkansatte skal få lønn under sykdom og foreldrepermisjon direkte fra bedriften. Det får nemlig lederne og butikksjefene i Coop. Også lagerarbeiderne og de ansatte i administrasjonen har dette nedfelt i sine tariffavtaler.

Ifølge Bodil Andersen reagerer HK-medlemmene i Coop-systemet på denne forskjellen.

– De kaller det klasseskille og kjønnsskille. På lagrene er det flest menn og i butikkene er det flest damer ansatt, sier Andersen til HK-Nytt.

11.05.2016
11:01
11.05.2016 11:01