VIL BLI FLERE: Med en ny og forbedret tariffavtale, håper HK på flere medlemmer på bensinstasjoner. De fleste, blant dem Statoil - snart Circle K - er nå medlemmer i Virke.

VIL BLI FLERE: Med en ny og forbedret tariffavtale, håper HK på flere medlemmer på bensinstasjoner. De fleste, blant dem Statoil - snart Circle K - er nå medlemmer i Virke.

Eirik Dahl Viggen

Ny tariffavtale for ansatte på bensinstasjoner

Ansatte på bensinstasjoner har fått en splitter ny tariffavtale. Nå skal HK forhandle opp lønna.
29.04.2016
14:42
29.04.2016 14:45

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Natt til fredag signerte partene det HK kaller en historisk tariffavtale. Virke og Handel og Kontor har etablert en helt ny tariffavtale for de ansatte på bensinstasjoner. Den er bygget over samme lest som de to partenes hovedtariffavtale, Landsoverenskomsten.

– Dette vil på sikt gjøre det mulig å harmonisere lønningene til de ansatte på bensinstasjoner og de i varehandelen, sier HKs forhandlingsleder, Bjørn Mietinen, til HK-Nytt.

Ny organisasjon, ny avtale

Bakgrunnen for denne nyetableringen er at bensinstasjonene i 2014 valgte å forlate NHO og heller organisere seg i Virke. Dette tariffoppgjøret var første mulighet til å gjøre noe med avtalestrukturen.

– Vi er veldig godt fornøyd med å ha fått på plass en helt ny avtale. Betingelsene i den forrige avtalen avvek veldig fra resten av handelen. Nå har vi fått på plass mange gode bestemmelser, men det gjenstår en del på lønn, sier Mietinen.

Også motpartens forhandlingsleder, Bjørn Westbye, er fornøyd etter forhandlingene.

– Alt i alt har vi kommer fram til en overenskomst som ivaretar både arbeidstakernes og arbeidsgivernes behov på en god måte, sier Westbye i en pressemelding.

De to organisasjonene er enige om å sette ned et utvalg som skal se nærmere på et framtidig lønnstrinnsystem og garantibestemmelser.

Lønna opp

Det er en relativt stor differanse i lønn mellom de ansatte på bensinstasjoner og de ansatte i varehandelen forøvrig. En sammenligning som HK-Nytt foretok i 2014, viste at det skilte rundt 1.700 kroner i måneden. HK har som mål å harmonisere dette. De kom et lite stykke på vei i årets forhandlinger:

• Alle får et generelt tillegg på 1 kroner i timen

• Ansatte med ekstra ansvar skal ligge minimum 5 kroner over minstelønnssatsen

• Ansatte på øverste lønnstrinn får 4 kroner mer i timen, inkludert det generelle tillegget

• Ekstrahjelper får tillegg for ubekvem arbeidstid

– Når ramma fra frontfaget ble som den ble, skulle det svært mye til å få økt lønna mer i år. Men målet vårt er å harmonisere lønningene til bensinstasjonsansatte og varehandelsansatte. Det vil bli lettere nå som vi har samme struktur på tariffavtalene i de to områdene. Ikke minst skal vi se på mekanismer i avtalen som gjør at garantilønnsbestemmelsene slår ut også for de ansatte på bensinstasjonene, sier Bjørn Mietinen.

Et satsingsområde

HK har 345 medlemmer i dette tariffområdet i dag, men det er et stort potensial blant de rundt 3.500 som jobber i de aktuelle bensinstasjonene.

– Vi har absolutt fått et godt verveargument med den nye og forbedrede avtalen. Nå skal vi opporganisere i denne bransjen, sier Mietinen.

Ifølge ham er nå de fleste bensinstasjonene organisert i Virke. Noen få er igjen i NHO, og HKs avtale med NHO består. Den skal reforhandles i juni.

LES OGSÅ: Bensinstasjonene går fra NHO til Virke

29.04.2016
14:42
29.04.2016 14:45