NYTT VERKTØY: HK-leder Trine Lise Sundnes (t.v.) og Virke-direktør Inger Lise Blyverket presenterte landsoverenskomsten i digital versjon under HKs konferanse for konserntillitsvalgte torsdag.

NYTT VERKTØY: HK-leder Trine Lise Sundnes (t.v.) og Virke-direktør Inger Lise Blyverket presenterte landsoverenskomsten i digital versjon under HKs konferanse for konserntillitsvalgte torsdag.

Lene Svenning

Klikk og søk i tariffavtalen:

Nå kan du sjekke på telefonen om du har riktig lønn, arbeidstid og andre goder

HK og Virke har gjort tariffavtalene sine søkbare på nettet.
02.11.2018
14:07
02.11.2018 14:07

lene.svenning@lomedia.no

Nå har det blitt lettere å finne fram i Handel og Kontors tariffavtaler. I første omgang er det landsoverenskomsten mellom HK og arbeidsgiverorganisasjonen Virke som har blitt digitalisert. Det er denne avtalen som gjelder for de fleste av medlemmene i varehandelen, og som er normgivende for hele bransjen.

LES OGSÅ: Deltidsansatte kan kreve fortrinnsrett til del av stilling

Flere kommer

Andre tariffavtaler står også for tur. Allerede før jul vil HK og Virkes tariffavtaler for ansatte i kiosker, bingoer og reiseliv bli digitalisert.

Tariffavtalen for de ansatte i arbeiderbevegelsen, landsoverenskomsten mellom HK og Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening, har også gjennomgått denne moderniseringen. HK har mer enn 50 tariffavtaler med ulike arbeidsgiverforeninger, alle vil bli digitalisert på sikt.

Ryddet opp i avtalene

HKs tariffavtaler har vært tilgjengelig for alle på forbundets nettsider i mange år, men bare som lesbare PDF-versjoner. De digitale versjonene av tariffavtalene er søkbare, og dermed mye lettere å finne fram i. HK og Virke har i forbindelse med dette arbeidet ryddet opp i tariffavtalene for å gjøre de mer brukervennlige, uten at selve innholdet er endret. I de digitale versjonene av tariffavtalene har HK og Virke også lagt til kommentarer, det er lenker til arbeidsmiljøloven, og til dommer som omhandler de ulike temaene. For å kunne lese dommene må man imidlertid ha tilgang til en betalingsversjon av nettjenesten Lovdata.

Lønnskalkulator

Den digitale versjonen av landsoverenskomsten inneholder også en lønnskalkulator. Her kan du enten legge inn månedslønna di eller lønnstrinnet du går på, og så regnes det ut timelønn, årslønn, tillegg for ubekvem arbeidstid og ulike overtidstillegg.

På samme nettside kan du også finne hovedavtalen, informasjon om lokale forhandlinger, og ulike maler for møteprotokoller. Dette vil trolig være mest interessant for tillitsvalgte.

Bare for medlemmer

For å få tilgang til de digitale tariffavtalene må du være medlem i Handel og Kontor - eller arbeidsgiver med medlemskap i Virke. Du kan logge deg inn via «min side» på HKs medlemssider. De digitale avtalene kan også lastes ned på mobilen.

FIKK DU MED DEG DENNE SAKEN?

Nyansatte i Sparkjøp settes likevel ikke ned i lønn

02.11.2018
14:07
02.11.2018 14:07