ENIGE: Forhandlingsdirektør Pål Skarsbak i Virke og LOs forhandlingsleder Tor-Arne Solbakken brukte ikke lang tid på å bli enige i årets mellomoppgjør. Bildet er fra møtets start onsdag formiddag.

ENIGE: Forhandlingsdirektør Pål Skarsbak i Virke og LOs forhandlingsleder Tor-Arne Solbakken brukte ikke lang tid på å bli enige i årets mellomoppgjør. Bildet er fra møtets start onsdag formiddag.

Lene Svenning

Mer i pungen til ansatte i varehandelen

Årets lønnsoppgjør gir 2,7 prosent i lønnsøkning.
08.04.2015
19:16
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Etter noen timers forhandlinger er LO og Virke enige om årets lønnsoppgjør. Som forventet ble resultatet det samme som i forhandlingene mellom LO og NHO: 2,7 prosents lønnsøkning.

Ti av overenskomstene som var gjenstand for disse forhandlingene har en gjennomsnittslønn som er lavere enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dermed får de et lavlønnstillegg på 1,75 kroner per time. Det gjelder også for Handel og Kontors overenskomsten for de ansatte i varehandelen, hvor gjennomsnittslønna er på 89 prosent av industriarbeiderlønn. I denne overenskomsten legges også lavlønnstillegget på satsene.

I tillegg økes satsene i overenskomsten på trinn 1-5 i med 2,50 kroner i timen. De som går på lønnstrinn 6 får 50 øre mer i timen.

Fornøyd HK-leder

HK-leder Trine Lise Sundnes er fornøyd med resultatet.

– Tatt i betraktning at frontfagene kom fram til et svært moderat resultat som vi måtte forholde oss til, har vi fått en profil vi kan si oss fornøyd med. Det kommer større slag, sier hun til HK-Nytt.

Flere forhandlinger

Onsdag 15. april skal LO og forbundene møte arbeidsgiverorganisasjonen for samvirkeforetakene, Samfo, til forhandlinger. Her forventes det samme resultatet som i forhandlingene med Virke.

– Det er tradisjon for at avtalene følger hverandre, men forhandlinger er forhandlinger, sier Sundnes.

08.04.2015
19:16
27.08.2015 20:00