FORHANDLINGER: Samfo-direktør Torgeir Kroken og Trine Lise Sundnes skal diskutere både lønn, pensjon og arbeidstid de nærmeste dagene.

FORHANDLINGER: Samfo-direktør Torgeir Kroken og Trine Lise Sundnes skal diskutere både lønn, pensjon og arbeidstid de nærmeste dagene.

Lene Svenning

HK vil ha samme lønn i Coop

Coop må betale de ansatte det samme som i resten av varehandelen. Det slo HK fast da tariffoppgjøret med Samfo startet i dag.
23.04.2014
14:49
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

I tarififfoppgjøret i fjor nektet arbeidsgiverorganisasjonen for samvirkebedriftene, Samfo, å innfri Handel og Kontors krav om den samme lønnsøkningen som de ansatte i resten av varehandelen hadde fått. Først på Riksmeklerens kontor måtte arbeidsgiverne bite i det sure eplet. Dermed ble tradisjonen med å gi de samme tilleggene som arbeidsgiverorganisasjonen Virke opprettholdt. Da HK og Samfo møttes til tarifforhandlinger i dag, var kravet fra arbeidstakerne igjen det samme som resultatet av Virke-oppgjøret, altså 0,75 kroner i generelt tillegg, 1, 25 kroner i lavlønnstillegg, og 1,50 kroner på trinn 1-5.

Og slik ser det ut til å bli.

– Vi må ha de samme satsene som i Virkes overenskomst, noe annet er ikke hensiktsmessig og vil være konkurransevridende, slo Samfo-direktørTorgeir Kroken fast allerede etter det innledende møtet.

Arbeidsgivernes forhandlingsleder innrømmer likevel at han ikke liker resultatet fra forhandlingene mellom HK og Virke.

– Totalt slår det verre ut for våre medlemmer, sier han til HK-Nytt.

HK-leder Trine Lise Sundnes er fornøyd med Samfos syn på saken.

– Vi vil ikke ha en reprise fra i fjor, sier hun.

Ikke egen pensjonsutredning

Sundnes vil ikke kreve en egen utredning om tjenestepensjon med Samfo, slik forbundet fikk til i forhandlingene med Virke. Likevel vil pensjon være et tema også i disse forhandlingene.

– Vi vil ha treffpunkter med Samfo i løpet av utredningen, for eksempel temamøter eller diskusjoner om ting som gjelder spesielt for denne gruppa. Det vil vi ta opp med Samfo i forhandlingene, sier HK-lederen.

Arbeidsgiverne vil ha mer fleksibilitet

Arbeidstid vil også bli et tema for forhandlingene. Samfo vil ha større fleksibilitet, og vil endre på avtalebestemmelsene slik at det blir lettere å få folk til å jobbe på søndager. Det kravet kan det bli vanskelig å få gjennomslag for.

– Arbeidsgiverne vil ha ytterligere fleksibilitet, mens vi vil styrke bestemmelsene om arbeidstid. Her står vi langt fra hverandre. Jeg tror ikke arbeidsgiversida skal ha noen forhåpninger om å komme noen vei her, sier Trine Lise Sundnes.

I forhandlingene med Virke ble partene enige om å innføre et eget søndagstillegg på 96 kroner i timen. Det er seks kroner mer enn lørdagstillegget som allerede ble praktisert på søndager. Sundnes regner med å få det samme i avtalen med Safo også.

– Ja, som Kroken sier er det unaturlig at det er ulike satser i de to overenskomstene, sier HK-lederen.

Lederlønninger opp

Forhandlingene med Samfo dreier seg også om overenskomsten for lederne i Coop-butikkene. HKs viktigste krav er å øke ledernes basislønn. Samfo ønsker seg mer bruk av lokale forhandlinger for å bestemme lederlønningene. Det kan det bli vanskelig å enes om.

– Vi er ikke interessert i å gi fra oss den kollektive forhandlingsretten, sier Sundnes.

Det er satt av tre dager til forhandlingene. Både Kroken og Sundnes håper imidlertid at de vil bli ferdige allerede i morgen.

23.04.2014
14:49
27.08.2015 20:00