STREIKEVILJE: HK frykter at de ansatte skal få tilbud om dårligere pensjonsordninger dersom dagens lovverk knyttet til Statens Pensjonskasse endres.

STREIKEVILJE: HK frykter at de ansatte skal få tilbud om dårligere pensjonsordninger dersom dagens lovverk knyttet til Statens Pensjonskasse endres.

Martin Guttormsen Slørdal

HK brøt forhandlingene med Vinmonopolet

Får ikke medbestemmelse over pensjonsordningene.
22.04.2016
12:48
25.04.2016 09:36

martin.slordal@lomedia.no

Handel og Kontor og Funksjonærklubben i Vinmonopolet brøt torsdag kveld tarifforhandlingene med arbeidsgiver. Hovedårsaken er uenighet om medbestemmelse over de ansattes pensjonsordninger.

HK-medlemmene i Vinmonopolet er i dag tilsluttet Statens Pensjonskasse. HK frykter at de tillitsvalgte ikke får nok innflytelse over pensjonen dersom Stortinget endrer dagens ordninger, og ville derfor sikre dette gjennom tariffavtalen. Det ville ikke Vinmonopolet være med på.

Uakseptabelt

HK-nestleder Christopher Beckham er forhandlingsleder på vegne av HK-medlemmene i Vinmonopolet. Han hevder at arbeidsgiver ikke er interessert i å la de ansatte få nok medbestemmelse dersom Vinmonopolets pensjonsordninger endres. Hvis Stortinget skulle endre dagens vilkår for de statlige pensjonsordningene, frykter HK at den ordningen som Vinmonopolet vil foreslå for sine ansatte, vil bli langt dårligere enn dagens.

– Arbeidsgiver har sagt at de skal ha siste ordet hvis pensjonsordningene i Vinmonopolet endres. Dette er uakseptabelt for vår del, sier Beckham til HK-Nytt.

Streikevilje

Christopher Beckham sier at forhandlingene med Vinmonopolet denne uka har vært krevende. Det forventer han at det blir også når partene møtes igjen i såkalte bistandsforhandlinger i begynnelsen av mai.

– Pensjon er et viktig spørsmål for de ansatte i polet. Er det noe HK-medlemmene i Vinmonopolet er villige til å streike for, så er det på pensjon, sier Beckham.

Ved bistandsforhandlinger får forhandlingsdelegasjonene bistand fra sine respektive hovedorganisasjoner, LO Stat og Spekter. Hvis ikke dette fører fram er mekling neste skritt.

Stor avstand

Pressesjef Jens Nordahl i Vinmonopolet bekrefter at partene står langt fra hverandre, og at det nå er det han kaller en pause i forhandlingene.

– Vi er fortsatt i prosess og håper selvfølgelig at vi kommer til enighet når vi er i gang igjen, sier Nordahl til HK-Nytt.

22.04.2016
12:48
25.04.2016 09:36