KLAR FOR MEKLING: Forhandlingleder Bjørn Mietinen i HK møter motparten til mekling tirsdag. Blir de ikke enige innen fristen, går de LO-ansatte ut i streik.

KLAR FOR MEKLING: Forhandlingleder Bjørn Mietinen i HK møter motparten til mekling tirsdag. Blir de ikke enige innen fristen, går de LO-ansatte ut i streik.

Martin Guttormsen Slørdal

Fare for streik i LO

Uenighet om innsyn i lønn førte til brudd i forhandlingene for de ansatte i LO. Fører ikke meklingen fram til enighet, blir det streik i fagbevegelsens egen høyborg på Youngstorget fra torsdag.
10.11.2014
14:30
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Handel og Kontor brøt forhandlingene med Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening, AAF, i september. Grunnen er at forbundet ikke får innsyn i lønna til alle som omfattes av tariffavtalen for de ansatte i LO, forbundene og andre virksomheter i arbeiderbevegelsen. Helt spesifikt gjelder innsynsnekten ansatte som ikke er medlemmer av Handel og Kontor, men som jobber i disse virksomhetene og omfattes av HKs tariffavtale med AAF.

Uenige om statistikkgrunnlag

Forhandlingsleder Bjørn Mietinen i HK sier til HK-Nytt at det er helt håpløst å drive lønnsforhandlinger uten riktig statistikk. Han påpeker at det er umulig å beregne lønnskrav når det mangler flere grupper i det statistiske grunnlaget.

Ifølge HK foreligger det en protokoll fra 2013 hvor det heter at "de ansatte i forbindelse med lønnsoppgjøret skal sikres tilgang til lønnsopplysninger og lønnsstatistikk for hele fagbevegelsen". Dette gikk ikke arbeidsgiverne med på ved forhandlingsbordet, og HK så seg nødt til å bryte forhandlingene og be mekleren om hjelp. Meklingen starter tirsdag.

Optimistiske parter

– Jeg har et håp om at vi klarer å bli enige med meklerens hjelp. Klarer vi ikke det, blir det streik, sier Mietinen.

Motparten er også innstilt på å finne en løsning. Direktør Anders Frydenlund i AAF sier til HK-Nytt at han alltid er optimistisk foran en mekling, og at han har håp om å komme til enighet.

HKs krav om lønnsinnsyn vil han ikke kommentere i forkant av meklingen.

150 i streik?

I første omgang er det rundt 150 av de 1.500 HK-medlemmene i dette tariffområdet som er tatt ut i streik dersom meklingen strander. Det er ansatte i Fagforbundet sentralt og i deres virksomheter i Troms, Fellesforbundet sentralt, EL & IT Forbundet sentralt og i Norsk Arbeidsmandsforbund sentralt.

Det har aldri tidligere vært streik i LOs egne rekker, men lønnsoppgjørene har ikke bare gått på skinner. Ifølge Bjørn Mietinen er det meklet i både hovedtariffoppgjør og mellomoppgjør flere ganger.

Meklingsfristen går ut ved midnatt onsdag.

10.11.2014
14:30
27.08.2015 20:00