JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FORETREKKER EGEN AVTALE:  Ifølge de tillitsvalgte i Elkjøp jubler ikke ledelsen når en tariffavtale inngås.

FORETREKKER EGEN AVTALE: Ifølge de tillitsvalgte i Elkjøp jubler ikke ledelsen når en tariffavtale inngås.

Elkjøp

Elkjøp foretrekker bonus framfor tariff

Det er ikke bare Expert som vegrer å inngå tariffavtaler for sine ansatte.
08.06.2016
11:09
08.06.2016 11:23

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Da Expert meldte seg ut av Virke og sa opp tariffavtalene med HK, brukte kjeden de andre aktørene i elektronikkbransjen i argumentasjonen mot tariffavtaler.

– Det er ingen konkurrenter i vår bransje som har en kollektiv tariffavtale. Det vi gjør er en normalisering, uttalte personalleder Morten Hovland i Expert, da saken sto på som verst tidligere i år.

Hovland hevdet at å si opp tariffavtalene og erstatte disse med lokale avtaler basert på bonuslønn ville gjøre lønns- og arbeidsbetingelsene i Expert mer tilpasset konkurrentenes. Det gikk ikke slik, etter mye medieomtale og møter hos riksmekleren, bøyde bedriften av. De ansatte fikk beholde tariffavtalene.

Tallenes tale

Mye tyder likevel på at Hovland var inne på noe da han omtalte lønns- og arbeidsvilkårene i elektronikkbransjen. Det er ikke flust av tariffavtaler i denne delen av varehandelen.

Ifølge en oversikt som HK-Nytt har fått fra HKs medlemsregister, er det nettopp Expert som har flest HK-medlemmer og flest tariffavtaler. Etter meklingsmøtet mellom bedriften og HK, opprettholdt kjeden avtalene i 23 butikker, samt ved hovedkontoret. I tillegg er det tariffavtale med NHO i to av Experts utsalg og tre Expert-utsalg i tilknytning til Coop har avtale med Samfo. Det er HK-medlemmer i 75 av Experts butikker.

Det er ikke like mange avtaler hos hovedkonkurrenten Elkjøp. Ansatte i 70 av Elkjøp-butikkene er organisert i Handel og Kontor, men det er kun tariffavtale ved ti av utsalgene til den store kjeden. I Lefdal, som hører inn under Elkjøp-paraplyen, er det færre. Av HK-medlemmene i til sammen 19 utsalg, er det kun ved to av stedene de nyter godt av en tariffavtale.

I Euronics har HK medlemmer i sju utsalg, og tre av dem har tariffavtale. I Spaceworld er det heller labert. Det er riktignok medlemmer i tolv bedrifter, få på hvert sted, men ingen har tariffavtale.

FÅ AVTALER: En oversikt fra HK viser at medlemmene i Lefdal jobber uten tariffavtale. Kun to av de 19 butikkene med HK-medlemmer har avtale.

FÅ AVTALER: En oversikt fra HK viser at medlemmene i Lefdal jobber uten tariffavtale. Kun to av de 19 butikkene med HK-medlemmer har avtale.

Elkjøp

En egen filosofi

HK-nestleder Bjørn Mietinen, som var den som forhandlet og meklet med Expert om å få beholde tariffavtalene der, er ikke overrasket over hvordan bildet ser ut i resten av bransjen.

– Dette er en bransje hvor de lenge har hatt bonus- og prestasjonslønn. De er litt annerledes enn resten av varehandelen. De ansatte har nok til dels vært fornøyd med lønnsystemet, men den dagen ledelsen går inn og endrer på bonusavtalen, har ikke de ansatte mye de skal ha sagt. En tariffavtale favner mye bredere, ikke minst gir den de ansatte medbestemmelse, sier han.

Mietinen mener det har bredt seg en egen ledelsesfilosofi i elektronikkbransjen:

– Det er mange av de samme folkene som har ledet og som leder Elkjøp, Lefdal, Expert og også sportskjeden XXL. De har åpenbart gått på det samme lederseminaret. De vil lønne folk ut fra hvor fort de løper og hvor mye de selger. De mener at deres «produkt», som de kaller det, er bedre enn en forutsigbar tariffavtale. Utfordringen vår er å forklare at det helt fint går an å ha en tariffavtale i bunnen med garantilønninger, og så ha bonus på toppen. At ledelsen mener at det er for dyrt, sier jo noe om hvem de frykter skal tjene på det. Mindre til bedriften er mer til de ansatte, påpeker Mietinen.

Samme praksis

Elkjøp, som satt stille i båten mens det stormet som verst rundt konkurrenten over gata, har nøyaktig samme holdninger til tariffavtaler som Expert, ifølge mangeårig tillitsvalgt, Lars Hansen, ved kjedens butikk i Tønsberg. Han hevder at det ikke er lett å få på plass tariffavtaler i Elkjøp-systemet. De har klart det på hans arbeidsplass, men det var ifølge Hansen en tung kamp.

– Vi bestemte oss, og vi sto sammen. Det tror jeg er nøkkelen. Jeg vet at det er mange Elkjøp-butikker hvor de ansatte ønsker tariffavtale, men hvor representanter fra hovedkontoret kjemper imot med nebb og klør. Da klarer de å skape splid mellom de ansatte, sier han.

Hansen forstår ikke motstanden mot tariffavtaler i egen bransje.

– Det er jo positivt for bedriften. Det må da være et poeng å skape trygge og gode arbeidsplasser, hvor de ansatte har lyst til å være lenge. Det er dessuten ingen motsetning mellom å ha en tariffavtale og å være en bedrift som tjener penger. Det gjør vi i Tønsberg, sier han.

Tryggheten er viktigst

Lars Hansen forteller at de ikke har avtale om bonus på hans arbeidsplass. Den forsvant med etableringen av tariffavtale. Han sier at de er i dialog med den lokale ledelsen om å få på plass en eller annen form for bonusavtale som kan supplere tariffavtalen, men han understreker at han ikke er villig til å selge trygghet for bonus.

– På min arbeidsplass er vi enige om at det er mange andre ting enn lønn og bonus som er viktige i et arbeidsforhold. Noen yter mer enn andre, men det skal være plass til alle. Det kan ikke være slik at du er mindre verdt om du ikke oppnår salgstall hvor du fortjener bonus. Jeg vil ikke ha et slikt samfunn og et slikt arbeidsliv. Alle bidrar med det de kan, understreker han.

Hansen var ikke overrasket da bråket om tariffavtale kom i Expert.

– Han som sitter som leder i Expert nå, kommer jo fra Elkjøp. Han tok med seg flere ledere derfra og inn i Expert. Det overrasker meg ikke at de forsøker å innføre den samme kulturen der, sier han til HK-Nytt.

Avtalen ble sagt opp

Mads Øyjord er tillitsvalgt ved Elkjøp i Mo i Rana. Også han kan bekrefte at det ikke står noe særlig bedre til i Elkjøp enn det gjør i Expert når det gjelder ledelsens holdninger til tariffavtaler. I hans bedrift er de ansatte midt oppi prosessen for å beholde tariffavtalen. Ifølge Øyjord har ledelsen i Elkjøp lenge forsøkt å kvitte seg med tariffavtalen i butikken i Mo i Rana. Det lyktes dem i slutten av april, da det ikke lenger var nok HK-medlemmer bak avtalen.

– Avtalen ble sagt opp fra bedriftens side, vi fikk høre at tariffavtale var ulønnsomt for bedriften. I frykt for å miste medbestemmelse og rettigheter, fikk vi organisert noen flere, så nå er 30 prosent av de ansatte medlemmer i HK. Dermed vil tariffavtalen bli signert igjen snart, sier han til HK-Nytt.

Også i dette tilfellet ligner metoden på Expert sin: De ansatte har fått valget mellom tariffavtale med HK eller en bedriftsavtale. Velger de den første, ryker bonusen.

– Jeg vil gjerne at vi skal ha tariffavtale, samtidig som jeg frykter at dette forsøket på å sette ting opp mot hverandre vil skape dårlig stemning på jobben. De som tjener på bonusordningen, vil beholde den. Men andre, som de ansatte på lageret og i serviceavdelingen, har ikke så mye å tjene på bonusordningen. De er mest opptatt av å beholde rettighetene en tariffavtale gir, sier han.

Bedre bedrift med avtale

Elkjøp i Skien fikk tariffavtale i 2012, etter en ganske heftig runde mellom daværende forbundsleder i HK, Sture Arntzen, og daværende administrerende direktør i Elkjøp, Andreas Niss. Også den gangen dreide motstanden seg om at et mindretall HK-medlemmer skulle innføre en avtale som de andre nødvendigvis ikke ville ha. Like før saken gikk til mekling, tok Niss kontakt med Arntzen, og avtalen ble undertegnet.

Tillitsvalgt Atle Fjæreide Steen forteller til HK-Nytt at de fremdeles har tariffavtale i Skien, men at den stadig er under press.

– Ledelsen er ikke så glade for avtalen, men den eksisterer fortsatt fordi vi ansatte vil beholde den. Vi fikk nemlig en mye bedre arbeidsplass etter at vi fikk på plass tariffavtale. Selgerne har en bedre arbeidshverdag. Det er mye mer kvalitet i hvert eneste salg nå som vi slipper å jage etter bonus, sier han til HK-Nytt.

En ny trend

Bjørn Mietinen mener at det de HK-tillitsvalgte i Elkjøp forteller, viser at de andre aktørene ikke er noe bedre enn Expert. Samtidig mener Mietinen at Expert fikk fortjent tyn da de forsøkte å kvitte seg med tariffavtalene.

– Folk reagerte sterkt på at bedriften fratok de ansatte goder. Måten de gjorde det på, med håndsopprekning i allmøter, provoserte opinionen. De liker ikke denne formen for amerikanisering i arbeidslivet. Det rokket ved folks rettferdighetssans, sier han.

Mietinen tror dette er en trend vi kommer til å se mer av i framtida.

– Mange arbeidsgivere jobber hardt for å posisjonere seg slik at styringsretten kan styrkes. Tariffavtaler forhindrer til en viss grad denne maktfordelingen i arbeidsgivers favør. At Experts ledelse reiste rundt for å snakke ned tariffavtalen, viser at de har vurdert dette nøye; Tariffavtale er en dårlig deal for dem, sier han.

HK-nestlederen vil snu på Morten Hovlands strategi når det gjelder å tilpasse seg konkurrentene:

– Nå er det Expert som har flest tariffavtaler, så vi må få resten av bransjen til å tilpasse seg dem. Den norske modellen hylles over hele verden, men det blir ikke mye norsk modell igjen dersom man skal fjerne tariffavtalen, som gir ansatte medvirkning over egne lønns- og arbeidsvilkår, og bare skal ha bonus og prestasjonslønn, understreker Bjørn Mietinen.

FLEST AVTALER: Expert var i hardt vær tidligere i år da de ville kvitte seg med tariffavtalene. Nå viser det seg at dette er kjeden med flest tariffavtaler i elektronikkbransjen.

FLEST AVTALER: Expert var i hardt vær tidligere i år da de ville kvitte seg med tariffavtalene. Nå viser det seg at dette er kjeden med flest tariffavtaler i elektronikkbransjen.

Ole Palmstrøm

Motarbeider ikke tariffavtaler

Kommunikasjonsdirektør i Elkjøp og Lefdal, Åshild Indresøvde, sier til HK-Nytt at de ikke motarbeider ansatte som vil ha tariffavtale. Men hun er klinkende klar på hva bedriften foretrekker.

– Vi er overbevist om at vårt belønningssystem, med grunnlønn og bonus, er mest gunstig for våre ansatte. Det motiverer og gir best uttelling i lønn. Det er dette lønnssystemet vi tilbyr alle våre nyansatte, sier hun.

Indresøvde sier at dersom noen etter hvert ønsker tariffavtale i stedet for bedriftens eget lønnssystem, så er de opptatt av å ha det hun kaller gode prosesser rundt saken.

– Selvfølgelig skal de få tariffavtale dersom de er enige om det. Det har vi i fire av våre egeneide varehus. Det er opp til de som jobber der, sier hun.

Direktøren innrømmer imidlertid at det kan være vanskelig i tilfeller der ikke alle er enige om hvilken avtale de vil ha.

– Det er utfordrende når det er strekk i laget. Det er vanskelig å finne et system hvor alle er fornøyd. Vi må da tenke på hvordan vi skal kunne ivareta interessene til de ansatte i et helt varehus, sier hun.

Åshild Indresøvde medgir at systemene i Elkjøp og Expert kan ligne på hverandre, men hun mener det er en vesentlig forskjell:

– Vi har aldri hatt tariffavtale som et utgangspunkt, og så forsøkt å kvitte oss med den, slik Expert gjorde. Hos oss er det forutsigbart hva vi tilbyr. Vi mener at det belønningssystemet vi har passer denne bransjen best, understreker hun.

08.06.2016
11:09
08.06.2016 11:23