Streikestøtte strømmer inn

De streikende på Bekken & Strøm får både moralsk og økonomisk støtte.
03.12.2010
15:26
16.12.2013 14:49

lene.svenning@lomedia.no

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Handel og Kontors forbundsstyre, som er samlet denne helgen, har i dag vedtatt en støtteuttalelse for de ansatte ved Bekken & Strøm på Gjøvik. Der har 20 organiserte i HK og Fellesforbundet streiket i en uke i protest mot at arbeidsgiveren nekter å undertegne tariffavtale.

Bryter konvensjoner

HKs forbundsstyre understreker at organisasjonsfrihet og retten til å føre kollektive forhandlinger har en lang tradisjon i Norge. Styret mener at bedriften, ved å nekte de ansatte tariffavtale, også bryter kjernekonvensjonene til ILO som bygger på de samme prinsippene.

«Det er en rett i Norge å fagorganisere seg, og det er også en rett å kunne føre arbeidskamp for å få opprettet tariffavtale. Våre medlemmer skal vite at hele Handel og Kontor vil gjøre de som er mulig for å få på plass en tariffavtale ved bedriften.», skriver styret i uttalelsen.

HK-styret krever at ledelsen i Bekken & Strøm innfrir kravet umiddelbart.

Penger i kassa

Det strømmer på med støtte til de ansatte på Gjøvik fra hele landet. Møre og Romsdal HK har bevilget penger til streiken. Styret har bevilget én krone for hvert av sine medlemmer, det utgjør 3.000 kroner. Avdelingen oppfordrer andre avdelinger til å bevilge det samme. – Denne kampen skal vinnes, skriver de i en e-post til HK-Nytt.

Styret i region Øst har tatt utordringen om å gi økonomisk støtte. På sitt møte i går vedtok de å bevilge 2.000 kroner til de streikende.

Også Vestlandet HK har tidligere i uka sendt støtteerklæring til de streikende, opplyser regionleder Sonja Hjelvik.

Vil ha Oslo-boikott

Ivar Johansen, bystyrerepresentant for SV i Oslo, er helt enig med dem som mener det er viktig å vinne denne kampen. Han vil gjerne bidra til at streiken blir en suksess. Han forteller at ansatte i Oslo Kommune bruker arbeidstøy kjøpt av nettopp Bekken & Strøm. Johansen mener at kommunen ikke skal handle med bedrifter som nekter sine ansatte tariffavtale. I et forslag til bystyret har han sendt inn følgende forslag: «Oslo Kommune skal i sine innkjøp ikke bruke firmaer som hindrer ansatte i å organisere seg eller nekter å inngå tariffavtale med sine ansatte.»

– Som en av landets største innkjøpere, kan Oslo kommune benytte sin markedsmakt til å bidra til ordnede forhold i arbeidslivet. Det er både arbeidsgivere og ansatte tjent med, sier Johansen til Kommunal Rapport. Han understreker han at forslaget ikke kan ha tilbakevirkende kraft, men skal gjelde ved inngåelse av nye avtaler.

03.12.2010
15:26
16.12.2013 14:49