STOR STØTTE: De streikende på Bekken & Strøm fikk massiv støtte fra resten av fagbevegelsen.

STOR STØTTE: De streikende på Bekken & Strøm fikk massiv støtte fra resten av fagbevegelsen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Hvordan gikk det egentlig etter streiken?

De siste årene har HK-medlemmer i fem bedrifter streiket for å få tariffavtale. To bedrifter gikk konkurs, tre fikk tariff­avtale. Ingen angrer på at de gikk til streik.
2019060414162320190604141623

lene.svenning@lomedia.no

Bekken & Strøm, Gjøvik

26. november 2010. 20 medlemmer i HK og Fellesforbundet, ansatt hos arbeidstøybedriften Bekken & Strøm på Gjøvik, synes ikke de har noe valg. Arbeidsgiveren nekter å undertegne tariffavtale med forbundene deres, så nå har de gått ut i streik. Frontene er harde.

De streikende får mye støtte utenfra underveis, i form av støtteerklæringer, penger, varm mat og godteri. Men det er åpenbart ikke alle som støtter streiken. En morgen da de streikende kommer på vakt, har noen trukket ut strømledningen til streikebua. Den er isende kald, vannet i kjelen har frosset til is. Forholdet blir anmeldt, men ikke oppklart.

HK og Fellesforbundet varsler sympati­streik, slik at varer til Bekken & Strøm vil bli stoppet. Forbundene varsler også boikott, de vil be alle landets bedrifter om ikke å inngå avtaler om å kjøpe arbeidstøy fra Bekken & Strøm. Det får arbeidstøybedriften til å saksøke LO for brudd på boikottloven. Oslo tingrett slår imidlertid fast at den varslede sympatistreiken og boikotten er lovlig. Dermed kaster Bekken & Strøm inn håndkledet, og undertegner tariffavtalene. Etter to måneder i streik, 27. januar 2011, kan de ansatte sprette champagnen.

Hvordan går det nå, åtte år etterpå?

Ingeborg Bratvold Aaslund er leder av HK-klubben på Bekken & Strøm. Hun begynte i bedriften først et par år etter streiken, men husker den likevel godt.

– Gjøvik er en liten by, alle hadde meninger om streiken, sier hun.

Så mange år etterpå er det ikke ofte at det snakkes om streiken på jobben, forteller klubblederen. Både klubbstyret og bedriftsledelsen har blitt byttet ut siden den gang. Men:

– Alle er enige om at det var de som sto på barrikadene som har sørget for at vi har tariffavtale her, sier hun.

Det har de bygd videre på. Alle de organiserte har meldt seg inn i HK, de ville være i samme forbund. Nå teller klubben 46 medlemmer. Og i fjor gjennomførte de tillitsvalgte sin aller første lokale forhandling etter å ha gått på kurs.

– Det er alltid litt å jobbe med, men vi har en god dialog med ledelsen og samarbeider greit, sier Aaslund til HK-Nytt.

Kollega Anne Sagstuen var imidlertid med på streiken.

– Det var ei strevsom tid, og det gikk ei stund før arbeidsmiljøet normaliserte seg. Med tariffavtalen på plass har vi fått en tryggere hverdag og et bedre arbeidsmiljø, sier hun og gir det nye klubbstyret æren for at det er mer ordnede forhold på arbeidsplassen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bobbo storkiosk, Tromsø

12. mars 2012. De fem ansatte ved Bobbo storkiosk i Tromsø går ut i streik etter at mekling mellom dem og sjefen ikke ga resultater. Arbeidsgiveren vil absolutt ikke undertegne tariffavtalen, det hevder han at han ikke har råd til. For de ansatte vil ha bedre lønn. Nå får de 125 kroner i timen, åtte kroner mindre enn minstelønna i tariffavtalen. Tillegg for å jobbe kvelder og helger står også på ønskelista, det får de ikke i dag. HK og Fellesforbundet varsler sympatistreik, slik at kiosken ikke lenger skal få varer. HK anklager Bobbo for streikebryteri; en deltidsansatt jobber på flere av de streikendes vakter. Det er tøft å stå streikevakt. HK anmelder innehaveren for trusler om vold, og vold. Lønna uteblir. Plakater på døra varsler opphørssalg, og kiosken legges ut for salg. HK anmelder en medeier i kiosken for drapstrusler. (Et år senere blir han dømt til seks måneders fengsel, for flere forhold. Truslene mot streikevaktene utgjør 45 dager ubetinget fengsel). Politiet ilegger innehaveren besøksforbud, han får ikke ta kontakt med de streikende. HK begjærer bedriften konkurs når lønna uteblir, og slik blir det. 18. april er en fem uker lang streik over.

Unn Magelssen Vambheim og Rose Høgstad var bare 20 år gamle da de streiket for tariffavtale. Jobben ble borte da Bobbo gikk konkurs, men Unn fikk seg snart jobb igjen. I dag studerer hun ledelse, innovasjon og marked på Universitetet i Tromsø. Det er ikke ofte hun tenker på streiken. Likevel:

– Jeg angrer ikke på at jeg var med på streiken. Selv om Bobbo ble lagt ned, ble det i alle fall satt en stopper for slike useriøse arbeidsforhold, slik at andre slapp å oppleve det, sier hun.

Rose Høgstad bor i Christchurch i New Zealand og jobber som helsearbeider.

– Jeg har ikke tenkt mye på streiken i ettertid, men jeg føler at jeg lærte mye om hvilke rettigheter man har i arbeidslivet i Norge, skriver hun i en melding til HK-Nytt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbo flooring, Asker

25. april 2013. Det har gått et halvt år siden de ansatte i salgs- og engrosselskapet Forbo flooring organiserte seg, og fire måneder siden HK krevde tariffavtale med bedriften. Men arbeidsgiveren har ikke undertegnet avtalen. Dermed går de åtte HK-medlemmene ut i streik. De vil ha høyere lønn. I dag er det ledelsen i Sveits som bestemmer hvor mye den årlige lønnsøkingen blir, forteller de ansatte. Den pleier å ligge mellom halvannen og to prosent, lavere enn i resten av samfunnet. Nå vil de ha mer innflytelse, både over lønna si og over arbeidsforholdene i bedriften. Transportarbeiderforbundet varsler sympatistreik, slik at transportselskapene som leverer varer fra bedriften ikke vil kjøre dem ut. Før aksjonen settes i verk, underskriver Forbo flooring tariffavtalen, snaue fire uker etter at streiken startet.

I dag er det bare ett HK-medlem som fremdeles jobber i bedriften. Tariffavtalen består, og arbeidsforholdene er greie, får HK-Nytt opplyst.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Design Forum, Oslo

14. januar 2014. HK-medlemmene i kleskjeden Design Forum legger ned arbeidet fordi arbeidsgiveren avviser å undertegne tariffavtalen med Handel og Kontor. 15 medlemmer i tre butikker i Oslo pluss butikkene i Asker, Bodø og Lillehammer går ut i streik. De ønsker seg en bedre arbeidshverdag, med overtidsbetaling, tillegg for arbeid på helger og kvelder, og avtalefestet pensjon.

To uker uti streiken mottar HK et brev fra Design Forums advokat, hvor det hevdes at streikevaktene bryter boikottloven ved å stå rett utenfor butikkdørene. Det gjør det nesten umulig for kunder å gå inn, skriver advokaten, som hevder at streiken er i ferd med å føre til konkurs.

Etter fire uker i streik kaller Riksmekleren inn til obligatorisk mekling. Arbeidsgiveren møter ikke opp. Tre dager senere slår Design Forum, som nå har fått navnet XZX 1990, seg selv konkurs. Butikkene stenger dørene, og HK avblåser streiken som på dette tidspunktet har vart i nesten fem uker. Design Forums tidligere eiere får kjøpt tilbake butikkene på Lillehammer og i Bergen. Tidligere ansatte får tilbud om jobb, men ikke de som var med på streiken. Snart driver kjeden sju butikker. HK varsler søksmål, forbundet mener Design Forum, som nå heter Design Invest, har brutt loven ved ikke å gi de ansatte som har streiket fortrinnsrett til ny jobb, og at de er diskriminert på grunn av sitt fagforeningsmedlemskap. HK krever erstatning på vegne av ni medlemmer. Design Invest avviser alle krav. I februar 2015, drøyt et år etter streiken, bestemmer HK seg for å la være å saksøke Design Forum, saken står for svakt juridisk.

– Vi var veldig skuffet over at det endte sånn, sier Vibecke Hertzberg, en av de streikende.

Likevel angrer hun ikke på at hun og kollegene gikk ut i streik.

– Overhodet ikke, jeg ville gjort det igjen, sier hun.

Hertzberg, som nærmet seg 60 år under streiken, strevde med å få en ny jobb. I dag jobber hun i en barnehage, med tariffavtale. Hertzberg har meldt seg inn i Fagforbundet, og forsøker å få flere av kollegene til å gjøre det samme.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

LØNNA OPP: Heidi Lindrupsen, Knut Robertsen og Susanne Pedersen vant fram etter drøye tre uker i streik. Så langt har årslønna gått opp med 40.000 kroner.

LØNNA OPP: Heidi Lindrupsen, Knut Robertsen og Susanne Pedersen vant fram etter drøye tre uker i streik. Så langt har årslønna gått opp med 40.000 kroner.

Jan-Erik Østlie

Troms kjøkken, Tromsø

4. februar 2019. Fire HK-medlemmer ansatt hos HTH-forhandleren Troms Kjøkken i Tromsø har lagt ned arbeidet og trukket i streikevester. Kravet er å få en tariffavtale med bedriften, en avtale som vil sørge for høyere lønn og avtalefestet pensjon. Per i dag har de ansatte en fastlønn på 360.000 kroner i året, den har stått stille lenge. I tillegg har de en bonusordning de ansatte ikke er fornøyd med, den gir dem 0,5 prosent av salg over 25.000 kroner. Men har de ansatte bestilt noe feil, trekkes det fra bonusen.

Arbeidsgiveren vil ikke skrive under tariffavtalen.

– Vi mener vi har tilbudt våre ansatte bedre lønnsbetingelser, men vi ønsker en annen pensjonssparing enn AFP-ordningen, sa daglig leder Lene Kastnes til HK-Nytt under streiken.

Etter tre uker og én dag i streik melder bedriften seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, og tariffavtalen blir signert. Det gir de ansatte 30.000 kroner mer i året. HK-medlemmene gikk tilbake på jobben dagen etter. Knut Robertsen, som nå er tillitsvalgt for HK-medlemmene, var spent på hvordan det skulle bli å komme tilbake på jobb i butikklokalene.

– Hvordan gikk det?

– Bra. Det har gått greit, bedre enn vi frykta. Vi blir nok her, sier han til HK-Nytt tre måneder etter at streiken avsluttet.

Lønna gikk opp, først til 390.000 kroner, og da tarifflønna ble regulert fra 1. februar, gikk den opp til 401.000 kroner. Robertsen angrer ikke på at han streiket.

– Nei, det var verdt det, absolutt. Vi har fått høyere lønn og avtalefestet pensjon, sier han.

{"25016":{"type":"m","url":"/image-3.25016.b53fcc9dec","cap":"SEIRET: De streikende ved Forbo flooring vant fram med kravet om tariffavtale etter snaue fire uker i streik.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"67080":{"type":"m","url":"/image-3.67080.9af308af06","cap":"TØFT PÅ STREIKEVAKT: Unn Magelssen Vambheim og Rose Høgstad i et fredfylt øyeblikk under streiken på Bobbo storkiosk. Streikevaktene opplevde også trusler om vold og vold under den fem uker lange konflikten.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"236753":{"type":"m","url":"/image-3.236753.191f62debd","cap":"KONKURS: Streiken ved Design Forum endte i konkurs. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"431221":{"type":"m","url":"/image-3.431221.d9f0db8297","cap":"LØNNA OPP: Heidi Lindrupsen, Knut Robertsen og Susanne Pedersen vant fram etter drøye tre uker i streik. Så langt har årslønna gått opp med 40.000 kroner.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"104","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"Tall om tariffavtaler","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}

Tall om tariffavtaler

• HK har de siste fire årene sendt i gjennomsnitt 262 krav om opprettelse av tariffavtale.

• HK inngår i snitt 250 tariffavtaler i året.

• De siste fire årene har 35 krav om tariffavtale vært gjenstand for mekling. 30 avtaler ble inngått før eller under mekling, fem krav ble frafalt.

{"25016":{"type":"m","url":"/image-3.25016.b53fcc9dec","cap":"SEIRET: De streikende ved Forbo flooring vant fram med kravet om tariffavtale etter snaue fire uker i streik.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"67080":{"type":"m","url":"/image-3.67080.9af308af06","cap":"TØFT PÅ STREIKEVAKT: Unn Magelssen Vambheim og Rose Høgstad i et fredfylt øyeblikk under streiken på Bobbo storkiosk. Streikevaktene opplevde også trusler om vold og vold under den fem uker lange konflikten.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"236753":{"type":"m","url":"/image-3.236753.191f62debd","cap":"KONKURS: Streiken ved Design Forum endte i konkurs. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"431221":{"type":"m","url":"/image-3.431221.d9f0db8297","cap":"LØNNA OPP: Heidi Lindrupsen, Knut Robertsen og Susanne Pedersen vant fram etter drøye tre uker i streik. Så langt har årslønna gått opp med 40.000 kroner.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"104","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"Tall om tariffavtaler","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}

{"25016":{"type":"m","url":"/image-3.25016.b53fcc9dec","cap":"SEIRET: De streikende ved Forbo flooring vant fram med kravet om tariffavtale etter snaue fire uker i streik.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"67080":{"type":"m","url":"/image-3.67080.9af308af06","cap":"TØFT PÅ STREIKEVAKT: Unn Magelssen Vambheim og Rose Høgstad i et fredfylt øyeblikk under streiken på Bobbo storkiosk. Streikevaktene opplevde også trusler om vold og vold under den fem uker lange konflikten.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"236753":{"type":"m","url":"/image-3.236753.191f62debd","cap":"KONKURS: Streiken ved Design Forum endte i konkurs. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"431221":{"type":"m","url":"/image-3.431221.d9f0db8297","cap":"LØNNA OPP: Heidi Lindrupsen, Knut Robertsen og Susanne Pedersen vant fram etter drøye tre uker i streik. Så langt har årslønna gått opp med 40.000 kroner.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"104","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"Tall om tariffavtaler","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}