NEI: Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil ikke tillate at alle dagligvarebutikker holder åpent dagen før 17. mai.

NEI: Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil ikke tillate at alle dagligvarebutikker holder åpent dagen før 17. mai.

Terje Pedersen, ANB

Kulturministeren sier nei til åpne matbutikker på 2. pinsedag

Da er saken avgjort. Kulturministeren støtter fylkesmennene i at butikkene skal være stengt på pinsens siste dag.
27.04.2016
09:22
04.05.2016 08:44

eva.ler.nilsen@lomedia.no

NHO Handel, arbeidsgiverorganisasjonen med Rema 1000 som medlem, fikk ikke medhold på høyeste hold.

Nei på nei

Organisasjonen søkte tidligere i år alle de 17 fylkesmennene om dispensasjonen fra lovens bestemmelser om butikkstengt på 2. pinsedag, fordi denne dagen i år faller på 16. mai, dagen før nasjonaldagen.

Flere av fylkesmennene avslo søknadene, NHO Handel klagde på dette, og saken havnet i Kulturdepartementet. Nå er det klart at statsråd Linda Hofstad Helleland ikke vil gjøre noen unntak fra loven.

Ikke mulig å innfri

«Kulturdepartementet stadfester Fylkesmannens vedtak om ikke å tillate NHO Handels medlemmer innen dagligvarebransjen å holde sine butikker åpne andre pinsedag i år», heter det i en melding fra Kulturdepartementet.

Helleland viser til at det er mulig å gi dispensasjon fra helligdagslovens hovedregel om at butikkene skal være stengt på søndager og helligdager, men at det i dette tilfellet ikke er mulig.

«Kulturdepartementet legger vekt på at en dispensasjon må gjelde likt over hele landet og for alle dagligvarebutikker, men mener loven ikke gir hjemmel for en så omfattende dispensasjon», heter det i begrunnelsen.

HK fornøyd

I Handel og Kontor er dette gode nyheter.

– Vi er tilfredse med avslaget fra Kulturdepartementet. Det var i grunnen som forventet, sier informasjonssjef Ove Magnus Halkjær til HK-Nytt.

LES OGSÅ: Hele bransjen unntatt Rema lanserer felles regler for søndagsåpent

Endre regelverket?

Linda Hofstad Helleland holder imidlertid døra på gløtt for at dette regelverket kan bli endret i framtida. I pressemeldingen fra Kulturdepartementet skriver hun at de vil sørge for «regelverksendringer som kan gi hjemmel for at alle dagligvarebutikker kan holde åpent i tilsvarende tilfeller i framtida».

Helleland har ikke vært tilgjengelig for å kunne utdype hva hun legger i denne regelendringen, men statssekretær Bård Folke Fredriksen sier til HK-Nytt at departementet nå starter opp en gjennomgang med tanke på endringer.

– Det er lenge mellom hver gang tre slike helligdager faller sammen, sist skjedde det i 2005. Det er vår vurdering at vi kan ha behov for mer fleksibilitet neste gang det skjer, og undersøker nå hvilke endringer som må til for at man har et større handlingsrom, sier han.

– De røde dagene var ikke en del av høringen om søndagsåpne butikker i fjor. Tenker dere annerledes om dette nå?

– Den omtalte regelendringen i avslagsbrevet dreier seg kun om de årene hvor det er flere bevegelig helligdager som havner etter hverandre. Gjennomgangen får vise hva det er behov for, sier Fredriksen.

Det er Lov om helligdager som regulerer butikkenes åpningstider. Den sier at butikker ikke skal holde åpent på søndager og helligdager, med noen unntak, som for eksempel for dagligvarebutikker under hundre kvadratmeter.

LES OGSÅ: Pinse-reprise skaper debatt

27.04.2016
09:22
04.05.2016 08:44