Christopher Beckham er skuffet over at KfR ikke allered nå har satt et tydelig preg på arbeidslivspolitikken til den kommende regjeringen.

Christopher Beckham er skuffet over at KfR ikke allered nå har satt et tydelig preg på arbeidslivspolitikken til den kommende regjeringen.

Martin Guttormsen Slørdal

HK: Bekymringsfullt

HK-nestleder Christopher Beckham liker ikke at arbeidslivspolitikk er fraværende i samarbeidsavtalen som den nye regjeringen skal styre etter.
01.10.2013
14:30
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

I går kveld presenterte Høyre og Fremskrittspartiet sine planer om å danne en toparti-regjering, med støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti. De fire partiene har alle signert en avtale som skal danne grunnlaget for den nye regjeringens politikk.

Savner KrF-preg

Les avtalen mellom de fire partiene her

Arbeidslivsområdet er ikke viet noe oppmerksomhet i avtalen mellom partiene. HKs 2. nestleder, Christopher Beckham, mener det gir grunn til uro.

– Jeg registrerer at de fire partiene ikke skriver et ord om hvordan de ser for seg framtidas arbeidsliv. Det synes jeg er bekymringsfullt, sier Beckham til HK-Nytt.

Han hadde håpet at KrF hadde satt et tydeligere preg på arbeidslivspolitikken allerede nå.

– Jeg håpet vi ville få se en tydelig arbeidslivspolitikk hvor det vektlegges at vi kan kombinere fritid, arbeidsliv og familieliv. Arbeidslivet blir tøffere og tøffere og vi trenger en politikk som gir oss rom for å leve et helt liv. Det skulle jeg ønske kom tydeligere fram med KrF som en av støttespillerne, sier nestlederen.

Ulike tolkninger

LO-leder Gerd Kristiansen skriver i en pressemelding at hun tolker partiene dit hen at de ikke har planer om store endringer i arbeidslivspolitikken, i og med at dette området ikke nevnes med et ord i samarbeidsavtalen mellom de fire partiene.

– Det hadde imidlertid vært på sin plass å nevne både betydningen av det organiserte arbeidslivet og arbeidstakernes rettigheter, poengterer LO-lederen.

Leder av arbeidsgiverorganisasjonen Virke, Vibeke Hammer Madsen, tolker formuleringene på en annen måte. Hun uttaler at hun forventer en modernisering av både arbeidsmiljøloven, trygde- og pensjonssystemet.

Skal med på råd

Christopher Beckham regner med at det kommer en mer konkret arbeidslivspolitikk på bordet når de to regjeringspartiene kommer med en plattform de skal styre etter. Han håper den blir til å leve med.

– Hva slags arbeidsliv vi ønsker, må diskuteres. Jeg forventer at den nye regjeringen kaller partene, både arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene, inn til samtale dersom de har de minste planer om å endre dagens politikk. Vi skal med på råd, slår han fast.

01.10.2013
14:30
27.08.2015 20:00