Regjeringen er på kollisjonskurs med folket i viktige spørsmål om skatt og velferd, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Regjeringen er på kollisjonskurs med folket i viktige spørsmål om skatt og velferd, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Torstein Bøe, NTB scanpix/ANB

Folk flest betaler gjerne mer skatt

66 prosent sier de er villige til å betale mer skatt for å sikre gode offentlige velferdstjenester.
05.01.2015
14:43
27.08.2015 20:00

På spørsmål om de er villige til å betale mer skatt for å bevare velferden, svarer 35 prosent at de er helt enig i dette, mens 31 prosent er delvis enig, skriver Klassekampen.

I undersøkelsen som Respons Analyse har laget for arbeidstakerorganisasjonen Unio, svarer 93 prosent at de mener det er viktig å verne om dagens velferdsordninger. Her er 74 prosent helt enig, mens 19 prosent er delvis enig.

Utjevne forskjeller

45 prosent er helt enig i at skattepolitikken er et viktig virkemiddel for å utjevne forskjellene i Norge. 35 prosent er delvis enig.

– Denne undersøkelsen er et slag i trynet for regjeringens skatteletter, fastslår Unio-leder Anders Folkestad.

Han mener undersøkelsen viser at det ikke står noe stort folkekrav bak regjeringens skattelettelser, og at regjeringen er på kollisjonskurs med folket i viktige spørsmål om skatt og velferd.

Tror lavere skatt gir høyere økonomisk vekst

Finanspolitisk talsmann i Høyre, Svein Flåtten, mener på sin side at større økonomisk vekst kan gi høyere skattegrunnlag, og at lavere skatt på den måten er veien å gå for å sikre framtidas velferd. Han mener premisset i undersøkelsen svikter.

– Det ligger implisitt i spørsmålet at man ikke kan sikre gode nok velferdstjenester med dagens skattenivå, sier han.

05.01.2015
14:43
27.08.2015 20:00