SNU! Stein Rømmerud, Gøran Nyberg og Eirik Michelsen er bekymret for hvilke konsekvenser den stadig økende grensehandelen har for norske arbeidsplasser. De har ett råd til politikerne: Reverser sukkeravgiften og tollfri handel fra utlandet.

SNU! Stein Rømmerud, Gøran Nyberg og Eirik Michelsen er bekymret for hvilke konsekvenser den stadig økende grensehandelen har for norske arbeidsplasser. De har ett råd til politikerne: Reverser sukkeravgiften og tollfri handel fra utlandet.

Jan-Erik Østlie

Tillitsvalgte og ledere krever strakstiltak mot økt grensehandel

Skyhøy sukkeravgift og tollfri netthandel fra utlandet ødelegger norske arbeidsplasser, hevder de som jobber i handel og næringsmiddelindustri. Nå krever både tillitsvalgte og ledere at politikerne tar grep for å bremse den stadig økende grensehandelen.
16.08.2018
08:49
16.08.2018 11:10

eva.ler.nilsen@lomedia.no

- På jobben hos meg er det nedgang i antall kunder. Flere handler over grensa og flere handler på nett, særlig billige varer fra utlandet. Disse varene sendes til oss som har post i butikk. Jeg må innrømme at jeg blir ganske grinete når jeg står på min egen arbeidsplass og leverer ut pakker som inneholder brett med brus og poser med godteri sendt fra Sverige, sier HK-medlem Eirik Michelsen i Meny Skien.

LES OGSÅ: På grensa til Harry - HK-Nytts reportasje om handelsnæringen i Halden

Sukkersjokk

Michelsen deltok i en paneldebatt om grensehandel under Arendalsuka, der han sammen med NNN-tillitsvalgt Gøran Nyberg på Freia og administrerende direktør Stein Rømmerud i Coca Cola Norge etterlyste politiske grep som kan motvirke utviklingen og trygge norske arbeidsplasser.

- Vi har hatt stabile produksjonsforhold helt til i vinter, da avgiften på sukker økte med 83 prosent over natta. Dette betyr 370 millioner kroner for vår bedrift. Jeg skjønner at staten må ha inntekter i form av skatter og avgifter, og økninger er naturlig, men dette var vanskelig å ta, sier Gøran Nyberg fra Freia.

Han sikter til at den såkalte sukkeravgiften fikk et sjokk-hopp som resultat av forhandlingene om årets statsbudsjett.

30 prosent mer fra Sverige

Denne avgiften har også slått hardt ut for brusprodusentene.

- Vi fikk sjokk da avgiften kom. Ikke minst fordi vi allerede hadde en signert en avtale med helsemyndighetene om å redusere sukkerinnholdet i våre produkter. Vi var godt i gang og hadde allerede fått til en reduksjon på 25 prosent. At det kom en så stor økning på toppen, uten dialog, kom svært overraskende på oss. Dette svir. Så langt i år har veksten i salg til nordmenn fra Sverige økt med 30 prosent. Det er først og fremst gjennom fysisk grensehandel, men også netthandel.

Jeg lurer på om politikerne visste at dette hadde så store konsekvenser, sier Stein Rømmerud i Coca Cola.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

BEKYMRET: HK-leder Trine Lise Sundnes ville høre Asheims forklaring på hvordan regjeringen kan forsvare subsidiering av utenlandske nettbutikker. NNN-leder Jan Egil Pedersen utfordret også politikerne: -Tenkte dere på norske arbeidsplasser da dere la på sukkeravgiften?

BEKYMRET: HK-leder Trine Lise Sundnes ville høre Asheims forklaring på hvordan regjeringen kan forsvare subsidiering av utenlandske nettbutikker. NNN-leder Jan Egil Pedersen utfordret også politikerne: -Tenkte dere på norske arbeidsplasser da dere la på sukkeravgiften?

Jan-Erik Østlie

Frykter for arbeidsplassene

Eirik Michelsen frykter at den økte sukkeravgiften og ordningen med at sendinger fra utlandet til en verdi under 350 kroner er både tollfrie og avgiftsfrie, vil true norske arbeidsplasser.

- Dette er blodig alvor. Jeg frykter det ikke er lenge før dette går på bekostning av arbeidsplasser. Mitt tips er at vi i framtida sitter hjemme og bestiller alt på nett, fra både innland og utland, sier han.

Frykten deles av Nyberg og Rømmerud:

- Det er stor fare for at vår produksjon flyttes ut dersom det ikke tas grep, sier den Freia-tillitsvalgte.

- Våre internasjonale eiere, som alle andre eiere, misliker manglende forutsigbarhet. Investeringer er lagt på is. Disse særavgiftene vi snakker om her legger et stort press på arbeidsplassene og det er en trussel mot norsk produksjon, supplerer direktøren ved Coca Cola.

Ber politikerne snu

Alle tre har følgende appell til politikerne: Reduser sukkeravgiften og fjern den såkalte 350-kronersgrensa.

- Politikerne må snu. Jeg tror ikke de hadde kunnskaper om konsekvensene av økt sukkeravgift. Det er bare en ting å gjøre; reversere. Både avgiften og 350-kronersgrensa, understreker Gøran Nyberg.

- Dette må politikerne reversere før nye forbruker-vaner setter seg. 30 prosent flere varer kjøpt i Sverige er mye. I tillegg må vi få inn fornuft i særavgiftspolitikken igjen. Dette er like uforståelig som flyseteavgiften og plastposeavgiften. Dette er ting vi ikke så komme. Hva blir det neste? Salt, fett, frossenpizza? Vi kan ikke ha det så uforutsigbart. Mitt råd er at det tas politiske grep i dialog med næringen, så det ikke skjer flere arbeidsuhell, sier Stein Rømmerud.

ENIGE OG UENIGE: Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Henrik Asheim (H), Rigmor Åserud (Ap) og Geir Pollestad (Sp) viser alle til at 350-kronersgrensa nå skal utredes. –Men grensehandelspolitikk kan ikke reduseres til avgifter, sier Asheim.

ENIGE OG UENIGE: Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Henrik Asheim (H), Rigmor Åserud (Ap) og Geir Pollestad (Sp) viser alle til at 350-kronersgrensa nå skal utredes. –Men grensehandelspolitikk kan ikke reduseres til avgifter, sier Asheim.

Jan-Erik Østlie

Avgift inn fra sidelinjen

Kanskje blir de hørt? Politikerpanelet som deltok i debatten om grensehandel viste alle til at det er et arbeid i gang med å vurdere 350-kronersgrensa: I juni ble et flertall i Stortingets finanskomité enige om å be regjeringen om å utrede og å skrote toll- og momsfritaket på varer fra utlandet.

Når det gjelder sukkeravgiften er ikke politikerne like enige.

Kjell Ingolf Ropstad fra Kristelig Folkeparti og Henrik Asheim fra Høyre «tar på seg skylda» for at sukkeravgiften ble så høy. Avgiften ble et forhandlingskort og en salderingspost under budsjettforhandlingene før jul og endte på hele 83 prosent, selv om ingen av partiene hadde foreslått dette i sine budsjetter.

Geir Pollestad fra Senterpartiet gikk til frontalangrep på sukkeravgiftens nivå.

- Jeg har en drøm om å bli sukkeravgiftens bøddel. Dette er en avgift som rammer arbeidsplasser og som ikke har noen helseeffekt. Det er bare å fjerne den. De ansvarlige partiene burde ha utredet dette før de vedtok det, sier han.

Han hadde Ap-politiker Rigmor Åserud på laget:

- Vi trenger ikke sukkeravgift, bruk vanlig moms, er hennes råd.

16.08.2018
08:49
16.08.2018 11:10