PENSJON: De ansatte på Vinmonopolet vil ha innflytelse over tjenestepensjonen sin i framtida.

PENSJON: De ansatte på Vinmonopolet vil ha innflytelse over tjenestepensjonen sin i framtida.

Tri Nguyen Dinh

Lønnsoppgjør for medlemmer i Handel og Kontor i Vinmonopolet

Storstreik kan stenge alle pol

Vinmonopolet avviser de ansattes krav om innflytelse over pensjonen. Det kan gi streik og stengte pol.
25.08.2016
10:28
25.08.2016 10:50

Norge kan oppleve sin første polstreik på 30 år. Årsaken er at Vinmonopolet avviser kravet fra LO-forbundet Handel og Kontor om innflytelse over pensjonsordningen for de ansatte.

Handel og Kontor er ikke villig til å kompromisse i forhandlingene:

– Ikke ett pol kommer til å holde åpent. Nå planlegger vi hvordan vi skal tørrlegge Norge på en best mulig måte, sier Christopher Beckham, HKs forhandlingsleder i dette tariffoppgjøret.

Det betyr at sjansen er stor for at alle de rundt 320 polutsalgene vil bli stengt fra midten av september. Den forrige polstreiken varte i 34 dager.

Viktig mekling om pensjon

Natt til lørdag 17. september blir det klart om de ansatte i Vinmonopolet legger ned arbeidet. Da skal meklingen mellom HK og LO Stat på den ene siden og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter på den andre, være ferdig. Partene klarte ikke å bli enige om en ny, toårig tariffavtale da de forhandlet med hverandre før sommerferien. Nå er det altså opp til Riksmekleren å finne en løsning.

Innflytelse over pensjonen

Handel og Kontors hovedkrav er å få på plass en tekst i avtalen som sikrer at de ansatte får innflytelse over tjenestepensjonen hvis den blir endret. I dag har de ansatte det de mener er en god tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse. De ansatte frykter imidlertid at Vinmonopolet ønsker å bytte den ut med en billigere pensjonsordning. Derfor krever de en skriftlig avtale om det. Det har imidlertid Vinmonopolet avvist. Nå bretter de ansatte opp ermene.

– Vi kommer til å ta ut alle de drøyt 1.000 HK-medlemmene som jobber i polutsalgene i streik. Ikke ett pol kommer til å holde åpent, sier Christopher Beckham, HKs forhandlingsleder i dette tariffoppgjøret.

Stenger alle pol

Sammen med blant andre Helge Storvik, leder i Funksjonærklubben i Vinmonopolet, planlegger Beckham en mulig konflikt. Sist gang de ansatte i Vinmonopolet streiket var i 1986, for 30 år siden. Da holdt de det gående i 34 dager, forteller Storvik.

– Medlemmene er klare til streik. Vi har gode samarbeidsrelasjoner i bedriften, selv om vi noen ganger må sette hardt mot hardt, sier Storvik til HK-Nytt.

BEREDT: HK-medlemmene i Vinmonopolet er klare til å streike, lover HK-nestleder Christopher Becham og fagforeningsleder Helge Storvik.

BEREDT: HK-medlemmene i Vinmonopolet er klare til å streike, lover HK-nestleder Christopher Becham og fagforeningsleder Helge Storvik.

Martin Guttormsen Slørdal

Beckham frykter ikke å få en tørst befolkning mot seg hvis de polansatte går ut i streik.

– Det kommer til å gå helt greit. Vi kjemper ikke for høyere lønn eller bedre pensjon, men for retten til å være med å bestemme over tjenestepensjonsordningen. Jeg ser ingen mulige kompromissløsninger, sier han.

Spekter sier nei

Personaldirektør Siv Tophøj i Vinmonopolet vil ikke kommentere den kommende meklinga, og henviser til arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter, framholder at en eventuell endring av pensjonsordningen i Vinmonopolet forutsetter enten lovendring eller behandling i regjeringen med etterfølgende godkjenning i Stortinget.

– Skranken for å endre pensjonsordningen er derfor betydelig høyere enn det som er vanlig i arbeidslivet, og mye høyere enn for alle andre medlemmer av HK, skriver han i en e-post til HK-Nytt.

Larsen opplyser om at Vinmonopolet ikke har planer om å endre pensjonsordningen, men peker på at det foregår diskusjoner om tjenestepensjonsordningene i offentlig sektor.

– Hvis man i forbindelse med dette kommer fram til endringer, vil det ikke være unaturlig at det også gjennomføres en tilsvarende vurdering i særlovsbestemmelser om pensjon, også for Vinmonopolet.

Spekter vil ikke imøtekomme HKs krav.

– Spekter kan selvsagt ikke tariffeste formuleringer som gjør at et eventuelt vedtak fra Stortinget eller i Kongen i statsråd ikke kan gjennomføres fordi HK har vetorett, skriver Gunnar Larsen, som likevel håper å komme fram til enighet med HK i meklingen.

lene.svenning@lomedia.no

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

25.08.2016
10:28
25.08.2016 10:50