Slik blir du med på streiken

Onsdag 28. januar har fagbevegelsen varslet politisk streik. Skal du være med, må du planlegge det nå.
06.01.2015
14:48
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Under parolen "Forsvar arbeidsmiljøloven" har LO, YS og Unio med til sammen 1,5 millioner medlemmer varslet politisk streik mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Så langt er det planlagt politiske markeringer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø mellom klokka 14 og 16 onsdag 28. januar. Slike markeringer kan det bli flere av utover landet.

– Følg med i lokalavisene. Vi oppfordrer alle til å stille opp på de politiske markeringene, både foran Stortinget og ellers rundt om i landet, sier Knut Bodding,

leder av LOs forhandlingsavdeling.

Og hvis det ikke er et arrangement i nærheten?

– Vær kreativ, og lag deres eget arrangement, oppfordrer Bodding.

Si ifra til sjefen

Skal du delta på et av streikearrangementene, må du varsle sjefen din. Her er det ingen grunn til å nøle.

– Det må skje så fort som mulig, slik at arbeidsgiveren får tid til å ta de nødvendige forholdsregler. Dette er ikke en streik er rettet mot arbeidsgiverne, men en politisk demonstrasjon rettet mot de politiske myndighetene, sier Bodding til HK-Nytt.

– Kan arbeidsgiverne nekte noen å delta i streiken?

– Dette er en lovlig aksjonsform. Det skal være tungtveiende grunner til å nekte folk å delta, understreker Bodding.

Midlertidige stillinger

Det er først og fremst planene om å endre reglene for når det er lov til å ansette folk på midlertidige kontrakter som har satt sinnene i kok i fagbevegelsen. Regjeringen vil gjøre det mulig å ansette folk i midlertidige stillinger i inntil ett år. I dag er reglene langt strengere. Også forslagene om endringer i reglene om overtid, samt at søndagsarbeid vil bli allment tillatt, har fått fagbevegelsen til å reagere kraftig og å ta initiativ til denne politiske streiken. Klikk her for å lese mer om forslagene fra regjeringen.

06.01.2015
14:48
27.08.2015 20:00