INGEN JUBELSTEMNING: Alle i LOs forhandlingsutvalgt hadde håpet på et større tillegg i år, siden bedriften har gått så bra økonomisk.

INGEN JUBELSTEMNING: Alle i LOs forhandlingsutvalgt hadde håpet på et større tillegg i år, siden bedriften har gått så bra økonomisk.

Roy Ervin Solstad

Lønnsoppgjøret ferdig for de ansatte i Felleskjøpet Agri:

Seks kroner mer i timen

600 ansatte i Felleskjøpet Agri kan se fram til lønnsøkning, men de skulle gjerne hatt mer av kaka.
20.04.2017
16:16
26.04.2017 16:46

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Etter to dagers forhandlinger mellom Felleskjøpet Agri og fire LO-forbund, kunne protokollen undertegnes. Resultatet er et generelt tillegg på seks kroner i timen fra 1. april. Økningene legges på tariffavtalens lønnssatser.

Disse forhandlingene er en av de mange bedriftsvise forhandlingene i Spekter-området.

LES OGSÅ: Sjekk om du får lønn på fridagene

Seks kroner, ingen jubel

Selv om dette forhandlingsresultatet ser langt bedre ut enn tariffoppgjøret for mange andre grupper i år, er det ingen stor jubel å spore på arbeidstakersiden.

– Dette var så langt arbeidsgiverne var villige til å strekke seg, sier forhandlingslederen fra HK, Bodil Andersen.

Hun forteller at de hadde langt større forventninger om at også de ansatte skulle få del i bedriftens suksess gjennom flere år.

– Det er gode tider i bedriften. Felleskjøpet Agri har hatt en omsetningsvekst på 37 prosent fra 2011 til 2016. Felleskjøpets utsalgssteder, hvor mange av HK-medlemmene jobber, har også hatt stor vekst. I fjor økte de med 10 prosent. Det er mye sammenlignet med detaljhandelen generelt, som hadde en årsvekst på 2 prosent i fjor, sier hun til HK-Nytt.

Hadde forventinger

Andersen minner om at lokale forhandlinger skal baseres på de fire kriteriene økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Den gode økonomiske situasjonen i virksomheten ga derfor forventninger hos tillitsvalgte og medlemmer om et bedre resultat, sier hun.

– Forhandlingsutvalget krevde derfor at partene i fellesskap før neste års hovedtariffoppgjør skal gjennomgå tallmaterialet, herunder konsernets resultater og utvikling. Det kravet ble innfridd, legger hun til.

Heller ikke de tillitsvalgte i Norsk Transportarbeiderforbund er helt fornøyde med resultatet.

– Felleskjøpet kom med andre tall nå enn de serverte på julebordet, sier forhandlingsleder og forbundssekretær i Transportarbeiderforbundet, Bjørn Anders Jonassen til Transportarbeideren.

Han mener det derfor ble vanskelig å gjennomføre reelle forhandlinger.

Venter på de andre

Oppgjøret som ble ferdig onsdag gjelder de rundt 600 ansatte over hele landet i Felleskjøpet Agri sine bedrifter. De er medlemmer i Handel og Kontor, Transportarbeiderforbundet, Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbundet og Forbundet for Ledelse og Teknikk. Tillegget som ble forhandlet fram inkluderer både et generelt tillegg og et lavlønnstillegg fra A-delsforhandlingene.

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter organiserer en rekke statlige og tidligere statlig eide foretak. Tariffoppgjørene i Spekter er delt i en sentral (A-del) og en lokal (B-del) forhandling. Den sentrale delen (A-dels), som gjelder alle virksomhetene, ble gjennomført 4. april og endte med et sentralt tillegg på 975 kroner samt 2.925 kroner i lavtlønnstillegg.

I disse dager forhandles det i en rekke bedrifter, og regelen er slik at ingen resultater godkjennes før alle forhandlingene er ferdige.

HK har tre andre tariffavtaler i Spekter; det er i Norges Håndballforbund, den for funksjonærer i Nettbusskonsernet, og i Vinmonopolet. Det ble også forhandlet i sistnevnte bedrift denne uka, men de kom ikke til enighet. Der er det pause i forhandlingene fram til de får bistand av hovedorganisasjonene.

Alle oppgjørene har en frist til 5. mai.

LES OGSÅ: De ansatte i Coop-butikkene fikk størst tillegg i år

Følg oss på Facebook

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

20.04.2017
16:16
26.04.2017 16:46